..
..
  STADEN VI VILL HA
HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
.HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
..................................... .PROCESSKONSTVERK PK 41
-BLI DELAKTIG!
 
   
LÄNKAR
DEFINITION
HUVUDMENY
LÄGE FRIHAMNEN
MODELLER
VETENSKAPSFESTIVALEN
HASSP-GRUPPEN
PLATTFORMAR EMBRYOT
HISTORIK AKTUELLT .LÄGE.LINDHOLMEN ENKÄT
OM
FÖRDELNING
MÖTEN   STADSDELARNA
.....BLI DELAKTIG I DEN FÖR ALLA STÄNDIGT UTVECKLINGSBARA SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN!
 


 


 DEFINITION: HASSP


,


Holistic Association Social Science Park

Holistic Association Social Science Park är en utveckling av tidigare processkonstverk som avser utveckling av de nuvarande vetenskapsparkerna i Göteborg. Det är en sammanslutning av alla typer av intressenter för utveckling av ett holistiskt samhälle, dvs den ska fokusera på helheten.
Det ska vara en fysisk plats som underlättar samverkan mellan medborgarna, akademi, näringsliv och samhället med avsikt att skapa såväl kvalitativ hög välfärd som högteknologisk och ekonomisk utveckling där kultur och konst ges stort utrymme.Lika vikt läggs vid mellanrummen som rummen och den inre som den yttre omställningen. 

 

.......................

 

 eXTReMe Tracker