.....LÄNKAR

Lista under ständig utveckling!
Synpunkter!

___________________________________

ÖVRIGA

Byggcentrum Göteborg AB
tel 031-679700
fax 031-270007

Demokratitorget
www.demokratitorget.gov.se

Föräldrar i Älvsborg
hem.passagen.se

Habitatagendan

Göteborgsoperan
www.opera.se
e-post: info@opera.se
tel 031-108000
fax 031-108299

Polismyndigheten i Västra Götaland
www.polisen.se
tel 031-739 20 00
fax 031-739 29 50

Röda Sten-projektet
www.rodasten.com
e-post: rodasten@telia.com
tel 031-12 08 16
fax 031-12 08 46

Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR)
www.sar.se
e-post: sar@sar.se

Svenska kyrkan i Göteborg
www.svenskakyrkan.se/goteborg

Stadsmissionen
www.stadsmissionen.org
tel 031- 755 36 00
fax 031- 145606

Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR)
www.sar.se
e-post: sar@sar.se

Svenska kyrkan i Göteborg
www.svenskakyrkan.se/goteborg

Svenska Ostindiska Companiet
www.soic.se
e-post: info@soic.se
tel 031-779 34 50
fax 031-779 34 55

Walknet.........................................................Stadsvandringar
welcome.to/walknet/

Älvstrandsgruppen..................................... Älvstrandsgruppens viljedokument!
Luftslottet c/o Kobolt Design
Godhemsgatan 60 414 68 Göteborg
e-post: kobolt@swipnet.se
Fax 031-423721