.....LÄNKAR

 

_Folkvalda ledamöter________________________

Kommunfullmäktige
www.goteborg.se
tel 031-61 10 00
fax 031-61 28 59
tel ......................................................................Kommunfullmäktige
404 82 Göteborg

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande
Jörgen Linder..................................................tel 031-91 10 90
Förste vice ordförande
Lars - Åke Skager...........................................tel 031-91 10 04
Andre vice ordförande
Britt Solberg.................................................. .tel 031-91 10

____________________________

Kommunstyrelsen
www.goteborg.se
tel 031-61 10 00

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ledamöter med rotelansvar:
Göran Johansson (s) Kommunalråd, ordförande
tel 031-61 10 25 goran.johansson@stadshuset.goteborg.se
  Rotel: Ekonomi,Region, Bolag, Näringsliv, Internationella oHögskolefrågor
Solveig Lindström (s) Kommunalråd
tel 031-61 11 67 solveig.lindstrom@stadshuset.goteborg.se
Rotel: Stadsdelsnämnder, Personalfrågor
Leif Blomqvist (s) Kommunalråd
. tel 031- 61 27 92 leif.blomqvist@stadshuset.goteborg.se
Rotel:Trafik, Stadsbyggnad, Fastighetsfrågor
Vivi-Ann Nilsson (s) Kommunalråd
tel 031-61 27 93 vivi-ann.nilsson@stadshuset.goteborg.se
  Rotel: Ungdomsutbildning, Kultu
Eva Olofsson (v) Kommunalråd..
tel 031-61 10 27 eva.olofsson@stadshuset.goteborg.se
Rotel: Stdsdelsnämnder,Jämställdhetsfrågor, Äldreomsorg,Funktionshinder
Claes Roxbergh (mp) Kommunalråd
.... tel 031-61 10 83 claes.roxbergh@stadshuset.goteborg.se
  Rotel: Miljö. Konsumentfrågor
Rune Hjälm (v) Kmmunalråd
  tel 031-61 10 48 rune.hjalm@stadshuset.goteborg.se
  Rotel: Arbetsmarknad, Sysselsättning, Vuxenutbildning
Övriga ledamöter:
Jan Hallberg (m) Kommunalråd, vice ordförande
tel 031-61 10 42 jan.hallberg@stadshuset.goteborg.se
Susanna Haby (m)..
tel 031-61 11 58 susanna.haby@
Agneta Granberg (m) Kommunalråd
tel 031-61 23 3 agneta.granberg@stadshuset.goteborg.se
Margita Björklund (fp) Kommunalråd
  tel 031-61 13 77 : margita.bjorklund@stadshuset.goteborg.se
Lars F Eklund (kd) Kommunalråd
  tel 031-61 10 00 larsf.eklund@stadshuset.goteborg.se
John Rignell (m) Kommunalråd
  tel 031-61 10 52 john.rignell@stadshuset.goteborg.se
Ersättare
Kerstin Alnebratt (s)    
Lars O Hjälmered (m)    
Frank Andersson (s)    
Roland Rydén (m)    
Roland Rydén (m)  

________________________________

 

Byggnadsnämnden
Nämndens ledamöter:
Leif Blomqvist (s) ordf tel bost 031-29 69 78 leif.blomqvist@stadshuset.goteborg.se
tel arb ..031-61 27 92
mobil 0707-31 84 50
  fax 031- 13 17 11  
John Rignell (m). tel 61 10 52 john.rignell@stadshuset.goteborg.se
fax 13 48 80
Christina E Andersson (s) tel 732 12 60
Carl- Otto Lange(m) tel 17 62 80  
Eva Calderon (v). tel 58 48 34
Mats E Ansmar (s) tel 774 33 15 mats.arnsmar@stadshuset.goteborg.se
.Ture Jacobsson (kd) tel 61 28 16
Måns Åberg (fp) mans.aberg@stadshuset.goteborg.se
Tina L M Wallenius (mp).. Tina.Wallenius@byggnads.se
Ersättare:  
Eva-Maria Hermansson (s) tel 61 33 04 eva-maria.hermansson@home.se
Birgit E K Björn (m)
Carmen Alice Condruz (s).. tel 706 79 40 ccondruz@hotmail.com
Inge E Bergsten (m) ... ibergsten@hotmail.com
Marie T Lindén (v). tel 0739-29 49 27
Jan H Nilsson (kd) .tel 41 31 00 bohusgardar.nilsson@swipnet.se

Nämndsekreterare
Agnetha Carlsson............................................................................ agnetha.carlsson@stadsbyggnad.goteborg.se

_____________________________

Fastighetsnämnden
Nämndens ledamöter:
Owe Nilsson (s) ordf. tel 031-6114 70 owe.nilsson@fastighet.goteborg.se
tel 031-15 06 49.
Kjell Björkqvist (fp) v ordf tel 031-61 14 45 kjell.bjorkqvist@fastighet.goteborg.se
tel 031-97 17 201.
Agneta Johansson (s). tel 031-47 35 97  
Claes Antonsson (m). tel 031-51 76 03
Lennart Rådenmark (v) tel 031-12 07 12
Mats Karlsson (s).. tel 031-26 63 35  
Göran Wallgren (kd)... tel 031-20 20 01
Rustan Hälleby (m). tel 031-68 34 75  
Gunvor Carlsson. tel 031-330 69 40  
Ersättare:
Malin Andersson (s) tel 031-82 38 32
Jonas Ransgård (m) tel 031-51 63 68  
Anders Hulterström (s).. tel 031-25 20 43
Ann-Sofie Möller (m) tel 031-711 98 80  
Marie-Ann Johansson (v) tel 031-779 22 14  
Ronald Blixt (s).. tel 031-97 18 38  
 

_______________________________________________

 

 
 
Trafiknämnden
Nämndens ledamöter:
Leif Blomqvist (s) ordf tel bost 031-29 69 78 leif.blomqvist@stadshuset.goteborg.se
tel arb ..031-61 27 92
mobil 0707-31 84 50
fax 031- 13 17 1111.
Roland Rydin (m) vordf tel arb ..031-61 11 63 roland.rydin@stadshuset.goteborg.se
mobil 0707-61 11 63
fax 0031- 13 48 80
Stina Lundgren (m).. tel bost 031-18 11 19 stina. lundgren@orgryte.goteborg.s
mobil 0705-21 17 19
Marie Lindén (v)... tel bost 031-82 93 65 Dr Liboriusgata 3 413 22 Gbg
Bernt Sabel (s)... tel bost 031-82 44 93 bernt.sabel@lo10.lo.se
  mobil 0705-85 29 14
Anders Fasth (kd).... tel bost 031-29 38 43 anders fasth@kristdemokrat.se
mobil 0708-29 38 43
Mats Rahmberg (fp) tel bost 031-82 98 39 vp.matsr@memo.volvo.se
mobil 0709-58 33 75
Lars Berggren (mp)..... tel bost 031-25 45 31 Lars.Berggren@erv.ericsson.se
Ersättare:
Kristina Widskog (s). tel bost 031-26 64 26
Linda Wilson (m).. tel bost 031-46 14 31  
.. .mobil. 0708-25 78 94
Hans Magnusson (s). .tel bost 031-775 04 37 hans.magnusson@mbox301.swipnet.se
Jakob Andreasson (m) mobil...0706-70 91 26 jakob.andreasson@moderat.se
Karina Pettersson (mp) .tel bost 031-40 59 45 karina.pettersson@spray.se
Anne-Li Rygren (s) tel bost 031-702 52 16 anne-li. rygren@handels.se

Nämndsekreterare:
Eva Nordqvist.................tel bost 031-61 17 02