PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

Processkonstverk nr 14
Södra älvstranden
Till kommunens hemsida insändes ett antal bidrag.
Se under Södra Älvstranden


........................................................................................................................
.............
  ..........

...........................................................................................................

 

BAKGRUND


Kommunen hade startat upp
Vision Södra älvstranden.
Ett forum för göteborgarna.
Ett flertal bidrag skickades in.
Bland annat en fiktiv stadsvandring 2010.
Alla trodde att planeringsarbetet för Skeppsbron skulle gå snabbt och ske under tiden Götatunneln byggdes. Så blev inte fallet.

 

Skeppsbron och Packhuskajen:
Fiktiv stadsvandring år 2010

   ..........

En fiktiv
STADSVANDRING UTMED SÖDRA ÄLVSTRANDEN VÅREN 2010

Vi samlas vid Rosenlund där vår Guide möter oss med orden:

Har det inte blivit lyckat? För det första beror det på att krafterna samverkat för det andra på det centrala läget vid älven, som betraktas som en tillgång. Stadsrummet har gestaltats därefter, stadsmässigt, vitalt och innehållsrikt med stor hänsyn till det historiska arvet och morgondagens göteborgare. Som hjälp för gestaltningen ligger ett pilotprojekt som skulle visa vägen för planeringen utmed älven. Inom projektets ram skulle en hel del prövas och utredas t ex stadsbåtar och båtpool, flyttbar pontonbro, spårvägens läge och tunnelbanehållplats vid Skeppsbron med mera.

Vi går nu ombord på en av restaurangbranschens färjor. Linjen angör
ett tiotal hållplatser på älvens båda sidor. Vi gör denna rundtur för
att få en uppfattning om områdets disposition. Guiden beskriver:

 

 ..........................................................................................................................


Vi befinner oss nu i hjärtat av Göteborg.
I programmet för Södra älvstranden ställs krav på att den skall fungera som en levande stadskärna året om. Flödena genom och inom området skall fungera. Avbrutna länkar skall sammankopplas och felande länkar byggas ut. Ett vind- och regnskyddat gångstråk som sammanbinder Kungsgatan med Nordstadstorget skall ordnas. Ett väl utvecklat färjesystem i älven och dess tillflöden skall byggas ut och en kollektivtrafikterminal med pir anläggas.

 

...
....Skeppsbron från älven

 

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

Vi har nu kommit fram till Lundbyhållplatsen. Närmast färjan ligger en nyligen invigd restaurang med trevlig uteservering mot Södra Älvstranden, som härifrån känns mycket nära. Vi ser att det finns stora ytor för framtida expansion. Vi fortsätter via Stenpiren mot Kasinot. Vi passerar den nya vackra klaffbron över Stora Hamnkanalen. Folk står tätt utmed räckena för att beskåda båtlivet som fortfarande trots den sena timmen är omfattande. Vår guide kommer in på ämnet båtar:

........

   


.........

..För att komma in i innerhamnar, kanaler och åar har en "stadsbåt", med idé från 1700-talets "hemföringsbåtar", utvecklats för en mängd ändamål. Den Gamla stadskärnan väcks till liv. Även södra skärgården som ritar och bygger båtarna har vaknat efter många års brist på arbetstillfällen. Det har även blivit populärt bland privatpersoner att investera i dessa båtar eller att vara med i en båtpool. Stadsdelarna har egna båtar som fungerar för PR, möten och utflykter. Metoder har arbetats fram för att få småbåtshamnar i älven väl skyddade för vind och vattenhävningar. En sådan pir har anlagts längs med Skeppsbron så som det en gång var under Keillers tid. Denna är särskilt tänkt som gästhamn för fritidsbåtar. Även kajer för husbåtar prövas för olika ändamål.

De stora kryssningsfartygen undvek tidigare Göteborg till förmån för Oslo och Köpenhamn på grund av att de inte kom under Älvsborgsbron. Platser för dem har ordnats utanför Älvsborgsbron. "Stadsbåtar" forslar resenärerna in till begivenheterna.

  

 

 

 

...

..PPACKHUSKAJEN

 

  

 


 

 

 

 

  

 

............................................................................................................................NÄSTA!