PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 16.

Kulturlyft och medborgarkrafter
Processkonstverk nr 16 steg 1
Arne Person Göteborg september 2006


........................................................................................................................
.............
  ..........

...................................................................................................................

 

 Texter
Processkonstverkets text i pdf format

Videor
Utställningen 24 min
Gaveln 7 min
I stället för 2 min
Ockupationer 21 min
Begrundan 17 min
Bildanalyser 3 min
Tetran 4 min
Besjälat hus 6 min
Papperskorgen 4 min
Levadan 28 min

Processkonstverket
Definition (Arne Person)
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform
utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

   ..........

 

........

 

Embryo
Röda Sten, medborgarkraftsbegreppet och önskan om Göteborg som kulturstad.

Strategi
Med utgångspunkt från Röda Sten och Göta älv samt översiktsplanens kraftbegrepp byggs Göteborgs kulturliv ut till önskad dignitet.

Budskap
Medborgarkraftens möjligheter måste synliggöras. Konstnärligt tänkande och agerande kan genomsyra allt. Konsten kan ligga före forskning och ha utmärkta möjligheter att påverka utvecklingen. Konst och kultur kan betraktas som verksamheter som kan skapa jobb, minska klassmotsättningar och bidra till friskvården.

Uttolkare
Medborgarna

 

 ..........................................................................................................................


......

 

 

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

..................................

   
........

 

  

 

 

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

...........................................................................................NÄSTA!

 

 

  

.

........................................................................................................NÄSTA!