PROCESKONSTVERK .....ALLMÄNT

.
 

 

Processkonstverk nr 4
Vasastaden
Ur målsättningar:Att förhindra ytterligare sättningsskador i Vasastaden.


........................................................................................................................
.............
  ..........

Det fjärde processkonstverket utgjorde nya försök till kvartersvisa grundbevarande åtgärder i Vasastaden.
Detta utveckaldes parallellt med det första och andra.

 

..PROJEKT STENTADEN ..............................................................................................................
Hela processen från det att Projekt Stenstaden
startades i början av 80-talet till dess att husen räddades finns dokumenterat.
Läs Vasastaden
   ..........

..
...............

..............DETTA ÄR OMSLAGET TILL EN VIDEO SOM TILLKOM OM .............GRUNDERNA I VASASTADEN..HON BEGRUNDAR HUSET I ...........MITTEN SOM HAR GRUNDFÖRSTÄRKTS MED PÅLAR TILL ..............FAST MARK. HUSEN INTILL RÅKAR NU ILLA UT. DET ÄR
.......... FULLT LAGLIGT ATT GÖRA SÅ.
FÖRSTÄRKNINGARNA
.......... BÖR DÄRFÖR UTFÖRAS KVARTERSVIS
......................

 ..........................................................................................................................
.::::::::::::

..............KV GRANEN UTGJORDE PILOTKVARTER

Lerdjupet varierar under kvarteret.
Utmed Karl Gustavsgatn i öster är djupet litet. Där kunde stödpålning ske när de uppfördes. Utmed Viktoriagatan är djupet däremot så stort att kohessionspålar fick användas. Dessa når inte fast mark.
När grundvattnet sjunker är det främst de stödpålade husen som råkar illa ut. De kohessionspålade husen kan ofta sjunka lika mycket som grundvattnet.

 ...............................................................................................................................


........

......SCHILLERSKAS SKOLGÅRD ÄR NU FÖREMÅL FÖR EXPLOATERING

   ...PROCESSENS ...FORTSÄTTNING

Den, i samband med grundförstärkningarn bildade föreningen Rädda Stenstaden ombildades senare till Stiftelsen för Göteborgs stenstad. Dess bestående är nu oklar. Föreslagna förtätningar kan komma att förvanska det som var avsett att bevaras.

Tanken var att alla kvarteren skulle få egna detaljplaner . Så har det inte blivit.

Medborgarkraften har insänt en skrivelse till intressenterna och påpekat
drt olämpliga med föreslagen förtätning.

GU byggnad på Schillerska tomten

Processen lever!
...

  

 


En rapport Projekt Stenstaden: Minnen 2016
finns nu att läsa här!

  

 


 

 

 

 

  

 

...........................................................................................................................NÄSTA!