NPF-Ninjas Lärande Labb

PROBLEMLÖSNING

UNDER ARBETE!

 

NPF-Ninjas Gula lappar


Vi har ingen stadigvarande lokal
Vi behöver en fysisk mötesplats för att:
1. Obeya/war room
2. Demokrati för utanförskapet
3. Sammanställa vidare behov.
4. Planera events
5. Planera innovationsprojekt
6. Pod-cast
Tabu
Man får inte prata om problem (utan att ge lösningsförslag).
Problemdefinitionen tas över av andra utan tillräckliga kunskaper.
Det gör att problem inte kommer upp till ytan. Problemdefinition är ytterst viktig för att man ska satsa på lösningar som ger sant värde.
Dessutom är en del NPF:are är mycket bra på att se och specificera problem men inte lika bra på att se/föreslå lösningar. Dessa personer behöver också bli lyssnade på.
#problemdefinition

Rädsla för att exkludera barn, behandla dem olika, ge synliga stöd.
Gör att inget eller fel stöd ges.
#okunskap

Brister når inte fram till politiker (?)
Reflektion av en politiker: Nytt för mig att ni (NPF:are) inte känner sig väl bemötta.
#okunskap #klyftor #demokrati

Kommunala specialskolor som inte är bra.
Pga politiska egenintressen gällande friskolor eller inte vill inte kommunen belysa problem med egna skolor.
Som förälder vet man inte om man ska klaga för högt. Det kan finnas andra som faktiskt trivs och man vill inte förstöra för dem.
Dåliga skollösningar fortsätter att förstöra för en grupp NPF:are.
#skola

"Inte dela med sig om tips när det gäller något bra. Om fler får reda på det så är det mindre risk att mitt barn får detta."
När budget styr så att inte alla kan få stöd: Gör att man blir medspelare i ett ojämlikt samhälle och bidrar till ineffektiva strukturer. Ens egen skam ökar.