................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 18febr 2018


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
   

 

  BILDER

  Bookmark and Share

2016-09-05
LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården: Länk!

PROJEKT STENSTADEN MINNEN,,,, Länk!

HASSP: .......................................Länkar!
.
BETÄNKANDE HASSP ........1
Länk! 2 Länk!

HASSP:
.......................................UTVECKLING

HASSP:................................. .... .Yttr Jämlik stad

 

 

 

 

 

 
 

Förstudie Social Science Park
Social Resursförvaltning och Stadshus AB har tillsammans gjort en förstudie om förutsättningar för att starta en
Social Science Park i Göteborg.
Den är daterad 2017-06-14

Läs den!

Bakgrund:
Ett av förslagen till Göteborgs 400- årsjubileum, inlämnat av en representant från Medborgarkraften, var att på Heden + Trädgårdsförening etablera en Social Science Park.

Inför valet 2014 kom förslaget att etablera en dylik holistisk Social Science Park i Göteborg med som ett av de 9st viktigaste i Staden Vi Vill Ha:s Medborgaragenda, som på Börsens trappa högtidligt överlämnades till samtliga fullmäktigeledamörer. Agendan besvarades och samtliga partier tycktes intresserade men inget drev frågan.

Sedan dess har Medborgarkraften och Staden Vi vill ha drivit frågan och utvecklat dess innehåll som holistisk. Den
har fått namnet Holistic Association Social Science Park förkortat HASSP och en fristående HASSP-grupp har bildats.
På den här hemsidan har successivt redovisats utvecklingen av denna.

Ur den publicerade förstudien anges syftet:
" Syftet med förstudien är att beskriva och analysera behov av en Social Science Park samt undersöka förutsättningarna att utveckla en sådan park i Göteborg. Förstudien ska leda fram till förslag på hur staden kan utveckla en samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom välfärdsfrågor. Förslaget ska ha lokal förankring och också relatera till nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram."

Business Region Göteborg önskar nu möta HASSP-gruppen för att höra mer om HASSP.
Detta kommer att ske under mars månad.

 


 

Veckans bilder v7
Konstmuseet

En om- och tillbyggnad av Konsmuseet planeras.

 

Bygga om Konstmuseet kräver fler aktörer

Detta skriver Anna Rosengren och Anna Hyltze , kulturförvaltningen i Göteborg.

Som Gert Wingårdh med flera lyfter finns en förstudie
för en om-och tillbyggnad som kulturförvaltningen har arbetat fram.

Under våren pågår ett aktivt arbete för att förankra
projektet på en lokal nivå.

 

Veckans bilder v6
Betänkande: Uppväxling

Företag lär av varandra på Lindholmen:
Från små företag till multinationella jättar.

Lindholmen Science Park är vardagsrummet där alla är välkomna.

HASSP inkluderad i Karlastaden

kan bli vardagsrummet för civilsamhället där alla är välkomna.

 

Värdet på kryptovalutan bitcoin har fallit

Detta sker efter flera hot om nationella förbud mot handel med kryptovalutor.

Det finns de som tror att detta är ett tecken på attt tekniken och marknaden måste utvecklas så att värdeutvecklingen stabiliseras så att de börjar fungera
som betalningsmedel.

 

 

Veckans bilder v5
Dicksonska stiftelsen Carl Grimbergsgatan

Carl Grimbergsgatan ligger i stadsdelarna Annedal och Guldheden i Göteborg. Den fick sitt namn 1941 efter historikern Carl Grimberg, som växte upp i området.

Dicksonska stiftelsens hus vid gatan har råkat ut för felaktiga grundförstärkningar som nu ställer till problem för hyresgästerna.

De kan tvingas lmna sina hem.

 

Västlänken får ja av miljödomstolen

Men de har lagt till en del extra villkor som Trafikkontoret måste följa.

Det har lagts till extra bestämmelser runt grundvatten m m .

Det ligger en stark skyldighet på verksamhetsutövare att hitta bästa teknik och försiktighetsåtgärder

 

Veckans bilder v4
Taffelberget

Taffelberget ellerTable Mountain i Kapstaden, är över tusen meter högt och Kapstaden riktmärke.

Varma False Bay ger upphov till en molnformation som rinner ut över kanten på berget som ett vattenfall och har fått namnet ”Bordsduken”.

 

Veckans bilder v3
Leopard i Krygerparken

The Big Five, är en jägarterm för fem stora vilt som lever på Afrikas savanner.

Leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel.

 

Veckans bilder v2
HASSP Samverkan

Ett Obeyarum som kärna i HASSP kan få "stuprören" att samverka för att nå sina mål.

 

Veckans bilder v1
tidplan HASSP

Målsättning: Fungerande HASSP

till jubileumsåret 2021

 
Veckans bilder v52
Hästar vid Stora Torp
 

Karlatornet
Hyresavtalet för det kommande Nordic Choice-hotellet i karlatornet är klart.

Hyresavtalet mellan Karlastaden Utveckling AB och Nordic Choice hotels löper över 10 år.

Hela avtalet är värt över 800 miljoner kronor.

 
 

Veckans bilder v51
Julhälsningar från Medborgarkraften
och HASSP-gruppen

 

 

 
Guiden: Introduktion till Internet för äldre
För människor med minskad fysisk rörlighet kan en dator, surfplatta eller surftelefon bli extra värdefull.
...................
 

Veckans bilder v50
Framtidsvalutor
Det finns inget som talar för att bicoin och kryptogänget inte skulle vara något annat än en gigantisk bubbla skriv i GP.

 
Ur GP-artikel
Tio byggen som kommer att förändra stan.
En av dessa är Karlastaden på Lindholmen.
Inom Karlastaden kan delar av HASSP inrymmas.
 

Ur GP-artikel
Arkitekter dissar Göteborg i ny undersökning

Malmö, sedan Stockholm och sist Göteborg. När arkitekter får välja i vilken stad där byggnationen är mest intressant kommer Göteborg sist.

 
Veckans bilder v49

Funktionsrättskonferens
på Dahlheimers hus

NPF:Ninjas och HASSP-gruppen har bokbord
i regi av Staden Vi Vill Ha

Utställningsbild Obeyor med HASSP i centrum.

NPF-Ninjas Lärande lab visar vägen för hur den planerade HASSP funktionen kan förverkligas genom samverkan.

HASSP står för :
Holistic Association Social Science Park

 

Funktionsrättskonferens
på Dahlheimers hus
HASSP-gruppens obeya för dagen.
Den kommer kontinuerligt att förändras i samverkan med förhoppningsvis alla
intressenter för hållbar utveckling.

Fredagen den 1 december 2017 arrangerar funktionshinderrörelsen i Göteborg en konferens för att uppmärksamma Internationella funktionsrättsdagen. 
Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december varje år. Dagen instiftades av FN år 1992 och syftar till att öka stödet för lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom alla samhällsområden. Funktionshinderrörelsen i Göteborg vill använda denna dag för att kraftfullt lyfta den politiska frågan om lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla olika delar. Med dagens samhällsutveckling är frågan akut!

 

G1000 i Frilagret

Nu startar "G1000" i Göteborg - "medborgarnas egna toppmöte"! Stort!

Det är intro med gäster från Spanien.

"G1000 är medborgarnas egna toppmöte, ett sätt att få fram vad vi i Göteborg verkligen vill och göra det till verklighet genom deltagande demokrati."

 

Veckans bilder v48
Mellanrum i Stadsmuseet
Ulla Skoog


MELLANRUM 89 - Rivning och förstörelse av gamla hus och miljöer

Medverkande: Professor Ola Nylander, Anna Sefve konstnär verksam på Smedjegatan , skådespelaren Ulla Skoog samt Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrels.

 

Arkitektur: Prisutdelning på Draken

Alejando Aravena
En diskussions- och paneldiskussion med Alejandro Arevena / Elemental vinnaren av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2017 och vinnare av Pritzkerpriset 2016. Alejandro Aravena är en innovativ chilensk arkitekt som tillsammans med sina kollegor i "Do Tank" -företaget Elemental, tillämpar en designfilosofi baserad på att göra invånarna del av lösningen istället för att betrakta dem som ett problem - bygga broar av förtroende mellan människor, företag och regeringar.

 

Veckans bilder v47
AHA Festival 2017 Chalmers

Image Spinn Stand up performance.

Temat i år är 'Autonomy', där vi utforskar bland annat
autonoma system, konstens och forskningens frihet
och var vi som människor börjar och slutar. Värdar är institutionerna för arkitektur och fysik.

 

Open week-Gothenburg Design Festival

Årets öppet hus ingår i HDK:s satsning OPEN WEEK - Gothenburg Design Festival. Förutom att ta del av information om programmen och gå rundvandring i huset kan du, under öppet hus, medverka i workshops, besöka flera utställningar i staden - bland annat examensutställningen i design,

Bilden visar ett examensarbete

 
NÄSTA !