................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 01 nov 2018


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
   

 

  BILDER

  Bookmark and Share

2016-09-05
LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården: Länk!

PROJEKT STENSTADEN MINNEN,,,, Länk!

HASSP: .......................................Länkar!

.
BETÄNKANDE HASSP ........1
Länk! 2 Länk!

HASSP:
.......................................UTVECKLING

HASSP:........................Yttr Jämlik stad


HASSP:.......................
BEGRUNDAN

HASSP........................ Före Förstudie

HASSP .....Bakgrund Social Science Park

HASSP ....Synpunkter på rapport SSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Veckans bilder v43
Workshop Kulturhus Backaplan

Den här frågan diskuteras på en workshop den 25 oktober, på Vintergatan 1A. ...

Med stöd av mötesplatsspecialister från Inobi är detta ett viktigt steg i arbetet med att gestalta Kulturhus Backaplan.

Medborgarkraften och HASSP-gruppen deltog

 

Höstmöte Älvsborg Egnahemsförening
Göteborgs Stad redoviar planerna för Saltholmen.
Medborgarkraften och HASSP-gruppen deltog

Den 23 oktober kl 18.00 ses vi, både för att fira föreningens 90 år med kaffe och tårta men framför allt för att diskutera dagsaktuella och framtida frågor i vår stadsdel.
Höstmötet bjuder på en historik om föreningens tid – vad har ÄEF åstadkommit – en vision om Saltholmen och en förhoppningsvis givande frågestund.
Vi kommer att informera om Saltholmen – kvällens huvudpunkt – men också om annat som är på gång; Långedragsskolan, Tranered och bostadskomplexet
Storseglet, Toredamm, bostäder i Påvelunds idrotts-centrum och Käringbergets nya butiker och bostäder.

 

Forum Jämlik stad
Seminarium på Dalheimers hus

Medborgarkraften och HASSP-gruppen deltog.

Forum Jämlik stad är en seminarieserie för
att dela erfarenheter och sprida kunskap
inom jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad.

24 oktober - Samverkan med näringslivet

 

Veckans bilder v42
The Fantastic Institution
Röda Sten, Göteborgs konsthall och Skogen
var arrangörer av tredagarskonferensen.
Kan vi drömma om fantastiska institutioner? Kan vi fantisera kring framtida kultur-institutioners former, funktioner och resurser? Är det möjligt att spekulera över andra sätt att organisera konstens processer och den offentliga sfärens politiska samtal?

Tre dagar om institutioner och organisering.
Medborgarkraften, SVVH, HASSP-gruppen deltog

 

GP
Om Skanstorget.


Mark Isitt tycker att det är hål i huvudet -förlåt,
" en smula ogenomtänkt"

Fram till den 23 oktober kan göteborgarna rösta om hur Skantorget ska bebyggas.
Att bevara och upprusta torget finns inte med som alternativ.

 

Veckans bilder v41
Hamnen i Kiel

M/S Stena Scandinavica är ett av Stena Lines fartyg på rutten Göteborg–Kiel. Fartyget hette tidigare
M/S Stena Britannica och gick på rutten Hoek van Holland–Harwich. Efter ombyggnad på Remontowavarvet i Gdansk

 

Utredning om Truckstop Alaska


Polisutredningen är snart klar.

En av Göteborgs mest kända undergroundscener, Truckstop Alaska, står inför en stängning. Efter en myndighetstillsyn förbjuds nu den kultförklarade föreningen att sälja alkohol.

 

 

Thinkpoint på tak i Nordstan

Thinkpoint är namnet på det koncept som lanseras på 6000 kvm öppen yta plan 9-Nordstans parkeringshus. Temat är allt som handlar om framtiden oavsett bransch.
Detta ska vara en permanent men samtidigt förändringsbar digital och fysisk mötesarena för
alla som på något sätt vill vara med och skapa
en hållbar framtid.

HASSP-gruppen är intresserad och möter initiativtagaren.

 

Veckans bilder v40
Stena Industri Innovations Lab Chalmers
HASSP gruppen deltar i ett seminarium och besöker byggnaden.
Stena Industry Innovation Lab at Chalmers är en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikations-system med 5G, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar.

 

Remisskonferens 28 sept 2018
"Översyn av stadens modell för föreningsbidrag"

Remissvaren ska belysa förslagen i tjänsteutlåtandet och särskilt tillämpbarheten av kriterierna enligt nedan:
1. anser ni att...
2, Nuvarande förslag till...
3. Kan kriteerierna i högre utsträckning

GOT UNITED

 
Mellanrum. Digitala staden

Vi lever alltmer uppkopplade och våra fysiska mötesplatser tycks spela mindre roll, framförallt för yngre generationer. Samtidigt kan digitala verktyg hjälpa nya grupper att visualisera, förstå och påverka samhällsbyggande. Våra gäster ger exempel på hur virtuella samhällen kan förändra den fysiska världen.
Medverkande
Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande i Härryda
Andreas Jonsson, Stadsbyggnadskontoret
Malin Hjalmarsson, SDF Centrum
Thomas Lidén, Göteborgsregionen
 

Reväst:seminarium
Spelindustrins betydelse och utveckling i Västsverige

Detta seminarium med Magnus Ling, ansvarig för Sweden Game Arena och The Game Incubator vid Gothia Innovation, och Per Backlund, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde,
handlar om spelindustrins betydelse och utveckling
i Västsverige.

 

Veckans bilder v39
Översyn av stadens modell för föreningsbidrag

GOT UNITED

 

Stadstriennalen Draken
Forum: Hur kan vi stärka Göteborgs största publika rum - Göta Älv?

Bilden: Lagos

Genom arbetet med Älvstaden står Göteborg inför ett skifte i nyttjandet av Göta älv, inte bara som en farled utan också som ett offentiellt offentligt rum.

 

Veckans bilder v38
Thinkpoint

Mötesarena ovanpå Nordstans p-hus!

Kan denna bli en ersättning för det planerade
platsbyggeriet i Frihamnen som HASSP-gruppen
föreslog år 2015?

 

Veckans bilder v37
Resecentrum Gamlestadstorget

Ett nytt landmärke i Göteborg!

 

Veckans bilder v36
Aktörsträff Mötesplatsen Backa Brunnsbo

Inga-Lisa Adler Informerar aktörerna inför hösten.

HASSP-gruppen tillsammans med NPF-ninjas
är en av aktörerna där.


 

Ö-saltet
Bild från Galleriet fd Järnhallen.

Konstverket kan ses som en dystopi

men också som en möjlighet att i spegling skapa samverkan och bryta stuprörsagerande och narcissism.

 

Veckans bilder v35
Trämässan


Kungen inviger Trämässan

Nya sätt att bygga höga hus i trä var ett tema.

 

 
Veckans bilder v34
segling

 
Veckans bilder v33
Sommar och snö
 
Veckans bilder v32
Förbrukade nät
 
Veckans bilder v31
Armaturutställning
 
Veckans bilder v30
Sommarflugor
 
Veckans bilder v29
Värmland
 
Hinsholmskilen: Hamnbild
 
Veckans bilder v28
Stora Förö
 
Veckans bilder v27
segling
 

Almedalen
Världens första Social Science Park

Beslut har fattats i Göteborg att undersöka om möjligheterna att etablera en Social Science Park
i kommunen.

 

 
Veckans bilder v26
En hotfull världskarta
 

HASSP ....Synpunkter på rapport SSP

Synpunkter på Rapport Science Park för välfärd och social utveckling,

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program,

Göteborgs Stads program för kultur

Göteborgs Stads program för miljö

HASSP = Holistic Association Social Science Park

Almedalen 5 juli Världens första science park för välfärd och social utveckling

Regeringen/20 juni ny utredning: hur ideell sektor ska definieras i välfärden.

 

Veckans bilder v25
IQ Samhällsplanering

Lunchseminarium: Hur tar vi till vara kunskap i innovationsprojekt?

De senaste åren har samhällsbyggnadssektorn initierat och byggt upp många spännande projekt för att utveckla hur vi bor och lever. Men hur skalar vi upp de hållbara och innovativa projekten som skapats?
Hur kan vi implementera lärdomar och erfarenheter från både lokala och nationella innovativa projekt?

 

Föreningen för samhällsplanering
SnickSnack

Göteborg ska byggas samman över älven och vattnet ska vara närvarande i stadsrummet. De centrala delarna ska ha ett levande älvrum där staden utvecklas i samspel med sjöfarten. Göteborgs vatten är mycket mer än bara Göta älv.
Följ med på en tur upp längs Säveån och upptäck några av Göteborgs och Partilles bortglömda platser, präglade av industrihistoria och grönska!

 
Veckans bilder v24
Hela Göteborg
Vårens final: Hela Göteborg genomförs på temat ”strukturplan för Frihamnen och Älvstaden” och kommer att behandla omtag för Frihamnen genom ett samarbete mellan det offentliga, näringslivet och akademin där nätverket Hela Göteborg deltar.
Medverkande är Lena Andersson (ÄUAB), prof. Lars Marcus (CTH), Johan Lundin (White), SBK och ”kunskapsteamet”: Fredrik Rosenhall (Inobi), Annette Tellevi (DEFYRA), Patrik Höstmad (ÄUAB/Chalmers) och Bengt Carlsson (ÄUAB/Meter arkitektur).

 

BTF Läppstiftet

BTF inbjuder sina medlemmar på studiebesök till Våning 2026 den 17 05 2018.

VÄLKOMNA PÅ GUIDAD VISNING
AV VÅNING 2026
ONSDAGEN 13/6 11.30 – 12.30

 
Bakgrund Social Science Park
Till de medverkande i Almedalen sänds en sammanfattning av bakgrunden till HASSP
Läs rapporten!
 

Världens första science park
för välfärd och social utveckling

Göteborgs Stads arrangemang
2018-07-05 15:00-16:00 plats Skogen Almedalen

Nicklas Simonsson Moderator
Michael Ivarson Social resursförvaltning
Anders Lenhoff Almega
David Lega Kommunalråd
Ann-Sofie Hermansson Kommunalråd
Martin Ärnlöv Röda Korset
Emma Henriksson Riksdagen

 
Veckans bilder v23
Jonsered
 
Arkitekturens Hus/Jonsered
Årsmöte och guidad vandring inom området
 

Veckans bilder v22
CMB Framtidens Gymnasieskola


Lindholmen

 
GOT UNITED
Idékom har omstrukturerats och heter nu Övrenskommelsen Göteborg...
Det har fått ett Kansli med namnet GOT UNITED

.GOT UNITED
 

Veckans bilder v21
Transversal politik


Demokratisering o Rörelse 21 maj

Seminarie på Kvinnofolkhögskolan
Transversal politik
Ett sätt att arbeta med jämlikhet och olikhet

 

Möte med vd Mats Berg JSP
HASSP- gruppen hade vi ett flretal tillfällen sänt information om HASSP och samarbetet med NPF-Ninjas. Vid ett seminarie om Trygg stad framförde NPF-Ninjas synpunkter vilket resulterade i detta möte för diskussion om hur vi kan samverka.

 

 
Veckans bilder v20
Domen: Lindholmen
 
Veckans bilder v19
Amsterdam
 
Älvsborgs Egnahemsförenings vårpromenad.
Grimmeredsby och Slottsberget
 
Veckans bilder v18
Amsterdam: husbåtar
 

Ledare GP 28 april
"Feghet löser inte välfärdens dilemma"
Vill man driva en politik som i grunden förändrar Sverige måste man vara ärlig...Sedan årsskiftet gäller en lag för nyanlända...
Varför driver inget parti en politik i linje med denna skiss?

Göteborgs politiker har beslutat att undersöka om det är möjligt att etablera en Social Science Park i Göteborg.
(Medborgarkraften lämnade förslaget till Göteborg 400-år)

Om en sådan kompletteras så att det blir en HASSP kommer ledarens redovisade skiss att kunna förverkligas inte bara inom Göteborgsregionen.


 

Veckans bilder v17
Demokratisering och rörelse

Ur programmet

Fredag:
Deltagandedemokrati i praktiken-
Rojava, Kurdisatan

Lördag
Solidarisk ekonomi mot strukturell rasism -cooperation Kackson (USA)
Makt att förändra
Verktyg för förändring
Från samtal till rörelse

Söndag
Verktyg för förändring
Demokratisering och... Temasamtal om makt och demokratisering.
Uppföljning på temasamtal.


 

Vetenskapsfestivalen Pedagogen
Konkurrens eller samarbete
Föreläsning

Den filosofiska grundtanken bakom marknadsekonomin är att om var och en drivs av egennytta, så blir utfallet bra för kollektivet och samhället. Men stämmer det alltid? Oroande exempel dyker upp inom t.ex. klimatförändringar, kapprustning och artificiell intelligens.
Medverkande: Olle Häggström, Prof, Matematisk Statistik, Chalmers.
Vad gör ensamhet med en människa?
Medverkande: Ingmar Skoog, Prof, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Inst för neurovetenskap och fysiologi, AgeCap, Göteborgs universitet; Jenny Rogestedt, präst.
Varför är vi ensammast i världen?
Är vi ”ensammast i världen” så som det ibland påstås? Hur kommer det sig i så fall? Blir vi mer och mer ensamma, och hur förändras vårt samhälle då?
I samarbete med Svenska kyrkan.
Medverkande: Ingmar Skoog, Professor och överläkare, GUm fl

 
Veckans bilder v16
Vetenskapsfestivalen Linnéakyrkan
MusikMetoden: En väg ut ur betryck. Föreläsning med musikalisk inramning.
I samtal med forskare, musiker, musikpedagoger, musikjournalister, präster och behand-lare ska vi försöka bena ut sambanden mellan musik och hälsa samtidigt som hela sessionen är inramad av musik. I Göteborgs finns ett uppmärksammat projekt där hemlösa musicerar tillsammans.
Medverkande: Dan Åhdahl, Musikpedagog, MusikProjektet; Gunnar Bjursell, Professor, Molekylärbiologi, Karolinska Institutet, samt pionjär i forskning kring samband kultur/hälsa; David Bäck, Musiker/musikpedagog, Ljungskile Folkhögskola; Malin Östling, m fl Verksamhetschef Social Resurs; Kai Martin, Journalist, musiker; Lina Bunketorp-Käll, Hjärnforskare; Ole Moe, Musikterapeut, trubadur; Petra Kloo Vik, Ansvarig barn/ungdomsverksamhet Göteborgs Symfoniker; Lovisa Tholerud och Andrew Thompsson, Präster i Linnéakyrkan; Kalle Selander, Utvecklingschef, Karlskoga (moderator).
 

Vetenskapsfestivalen Kuggen
Citizen science med miljösensorer för luftkvalitet
Workshop
Var med och kartlägg Göteborgs luftkvalitet! Vi bygger ihop och programme-rar sensorer som mäter luftkvalitet. De placeras utomhus runt om i staden och skickar mätdata i realtid via internet. Mätvärdena visas sedan på Uni-verseum och på webben. Vi berättar också om projektet LoV-IoT och Luft-
data.se.Medverkande: Peter Ljungstrand o Erik Einebrant, RISE Interactive;

Internet of Things verkstad–gördetsjälv Workshop
Kom och se exempel på några Internet of Things tillämpningar och hur de är byggda och testa att bygga själv i vår verkstad i källarplan.
Nordstan
Lokal demokrati - tillsammans påverkar vi staden
Föreläsning
Hur står det till med den lokala demokratin? Vi ser en växande rörelse i Göteborg, vad vill de åstadkomma och vad finns det för demokratiska verktyg för medboragare? Samtalet modereras av Studiefrämjandet. Medverkande: Elinor Askmar, Studiefrämjandet; m.fl.

 

Veckans bilder v15
Herkules på Gotenius Varv

Seniorseglarna hade guidad tur till
Gotheniusvarvet

 
   
 

Veckans bilder v14
Gotenius Varv

Seniorseglarna hade guidad tur till
Gotheniusvarvet

 
Veckans bilder v13
Såga av den gren som föder en
 
Möte med Business Region Göteborg
Med anledning av oron för Västlänken skrev
HASSP-gruppen en rapport" Behöver vi oroas? "
Denna skickades i mitten av januari 2018 till berörda och resulterade i ett möte med BRG och Dan Melander som föreslog fördjupade möten med Mötesplats Backa Brunnsbo.
......................................

 

Veckans bilder v12

Besök Mötesplats Backa Brunnsbo 20:e mars
Det har öppnat ett nytt ställe på i Brunnsbo.
En mötesplats där man är med och skapar och bestämmer innehållet. Alla uppmanas som har idéer på vad som kan finnas och hända här att vara med om att skapa ett ställe för alla!
Vilka frågor är viktiga för dig, dina kompisar och grannar? Mötesplats Backa-Brunnsbo skapas tillsammans av de som bor eller verkar i området.

 
Veckans bilder v11
Stadsmuseet: Göteborgs födelse
SPF Linje 9 annordnade en guidad visning av utställningen Göteborgs födelse på Stadsmuseet.
 
Veckans bilder v10
Nybyggnad Käringerget
 
Agenda Jämlikhet Årsmöte 4:e mars
Agenda: Jämlikhets värdegrund: Vi vill ha ett jämlikt samhälle. Agenda: Jämlikhet strävar efter ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska alltså inte begränsas av socio-ekonomisk bakgrund, kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell orientering eller ålder.
 
Veckans bilder v9
Björnekullagården: Bostäder i Väster

Trygg i Väst 1 mars:
Det blev strax över 60 personer i Björnekullagården
En mycket givande information och frågestund kring Bostadsfrågorna gavs. Allt från byggplaner, tomträtter till vad är ett Trygghetsboende?

 
CMB Byggemenskaper 2018-02-20
CMB frukostseminarium: Göteborg har ett mål att anvisa 5 procent av alla bostäder till bo- eller byggemenskaper. Vilka är de största utmaningarna för att få det att bli verkligenhet? Vilka är möjligheterna? Lea-Vanessa Lohr, utvecklingsledare på Fastighets-kontoret i Göteborg och Pernilla Ottosson, byggemen-skapsledare på Inobi, berättar om kommunernas roll i utvecklingen av byggemenskaper och praktiska erfarenheter från byggemenskapen Ärlan på Gråberget.
 
Veckans bilder v8
Trygg stad Seminarie på JSP
HASSP- gruppen hade vi ett flretal tillfällen sänt information om HASSP och samarbetet med NPF-Ninjas. Vid detta seminarie om Trygg stad framförde NPF-Ninjas synpunkter som fick VD Mats Bergh att bjuda in till ett samtal om samverkan.
 

Förstudie Social Science Park
Social Resursförvaltning och Stadshus AB har tillsammans gjort en förstudie om förutsättningar för att starta en
Social Science Park i Göteborg.
Den är daterad 2017-06-14

Läs den!

Bakgrund:
Ett av förslagen till Göteborgs 400- årsjubileum, inlämnat av en representant från Medborgarkraften, var att på Heden + Trädgårdsförening etablera en Social Science Park.

Inför valet 2014 kom förslaget att etablera en dylik holistisk Social Science Park i Göteborg med som ett av de 9st viktigaste i Staden Vi Vill Ha:s Medborgaragenda, som på Börsens trappa högtidligt överlämnades till samtliga fullmäktigeledamörer. Agendan besvarades och samtliga partier tycktes intresserade men inget drev frågan.

Sedan dess har Medborgarkraften och Staden Vi vill ha drivit frågan och utvecklat dess innehåll som holistisk. Den
har fått namnet Holistic Association Social Science Park förkortat HASSP och en fristående HASSP-grupp har bildats.
På den här hemsidan har successivt redovisats utvecklingen av denna.

Ur den publicerade förstudien anges syftet:
" Syftet med förstudien är att beskriva och analysera behov av en Social Science Park samt undersöka förutsättningarna att utveckla en sådan park i Göteborg. Förstudien ska leda fram till förslag på hur staden kan utveckla en samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom välfärdsfrågor. Förslaget ska ha lokal förankring och också relatera till nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram."

Business Region Göteborg önskar nu möta HASSP-gruppen för att höra mer om HASSP.
Detta kommer att ske under mars månad.

 


 

Veckans bilder v7
Konstmuseet

En om- och tillbyggnad av Konsmuseet planeras.

 

Bygga om Konstmuseet kräver fler aktörer

Detta skriver Anna Rosengren och Anna Hyltze , kulturförvaltningen i Göteborg.

Som Gert Wingårdh med flera lyfter finns en förstudie
för en om-och tillbyggnad som kulturförvaltningen har arbetat fram.

Under våren pågår ett aktivt arbete för att förankra
projektet på en lokal nivå.

 

Veckans bilder v6
Betänkande: Uppväxling

Företag lär av varandra på Lindholmen:
Från små företag till multinationella jättar.

Lindholmen Science Park är vardagsrummet där alla är välkomna.

HASSP inkluderad i Karlastaden

kan bli vardagsrummet för civilsamhället där alla är välkomna.

 

Värdet på kryptovalutan bitcoin har fallit

Detta sker efter flera hot om nationella förbud mot handel med kryptovalutor.

Det finns de som tror att detta är ett tecken på attt tekniken och marknaden måste utvecklas så att värdeutvecklingen stabiliseras så att de börjar fungera
som betalningsmedel.

 

 

Veckans bilder v5
Dicksonska stiftelsen Carl Grimbergsgatan

Carl Grimbergsgatan ligger i stadsdelarna Annedal och Guldheden i Göteborg. Den fick sitt namn 1941 efter historikern Carl Grimberg, som växte upp i området.

Dicksonska stiftelsens hus vid gatan har råkat ut för felaktiga grundförstärkningar som nu ställer till problem för hyresgästerna.

De kan tvingas lmna sina hem.

 

Västlänken får ja av miljödomstolen

Men de har lagt till en del extra villkor som Trafikkontoret måste följa.

Det har lagts till extra bestämmelser runt grundvatten m m .

Det ligger en stark skyldighet på verksamhetsutövare att hitta bästa teknik och försiktighetsåtgärder

 

Veckans bilder v4
Taffelberget

Taffelberget ellerTable Mountain i Kapstaden, är över tusen meter högt och Kapstaden riktmärke.

Varma False Bay ger upphov till en molnformation som rinner ut över kanten på berget som ett vattenfall och har fått namnet ”Bordsduken”.

 

Veckans bilder v3
Leopard i Krygerparken

The Big Five, är en jägarterm för fem stora vilt som lever på Afrikas savanner.

Leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel.

 

Veckans bilder v2
HASSP Samverkan

Ett Obeyarum som kärna i HASSP kan få "stuprören" att samverka för att nå sina mål.

 

Veckans bilder v1
tidplan HASSP

Målsättning: Fungerande HASSP

till jubileumsåret 2021

 
Veckans bilder v52
Hästar vid Stora Torp
 

Karlatornet
Hyresavtalet för det kommande Nordic Choice-hotellet i karlatornet är klart.

Hyresavtalet mellan Karlastaden Utveckling AB och Nordic Choice hotels löper över 10 år.

Hela avtalet är värt över 800 miljoner kronor.

 
 

Veckans bilder v51
Julhälsningar från Medborgarkraften
och HASSP-gruppen

 

 

 
Guiden: Introduktion till Internet för äldre
För människor med minskad fysisk rörlighet kan en dator, surfplatta eller surftelefon bli extra värdefull.
...................
 

Veckans bilder v50
Framtidsvalutor
Det finns inget som talar för att bicoin och kryptogänget inte skulle vara något annat än en gigantisk bubbla skriv i GP.

 
Ur GP-artikel
Tio byggen som kommer att förändra stan.
En av dessa är Karlastaden på Lindholmen.
Inom Karlastaden kan delar av HASSP inrymmas.
 

Ur GP-artikel
Arkitekter dissar Göteborg i ny undersökning

Malmö, sedan Stockholm och sist Göteborg. När arkitekter får välja i vilken stad där byggnationen är mest intressant kommer Göteborg sist.

 
Veckans bilder v49

Funktionsrättskonferens
på Dahlheimers hus

NPF:Ninjas och HASSP-gruppen har bokbord
i regi av Staden Vi Vill Ha

Utställningsbild Obeyor med HASSP i centrum.

NPF-Ninjas Lärande lab visar vägen för hur den planerade HASSP funktionen kan förverkligas genom samverkan.

HASSP står för :
Holistic Association Social Science Park

 

Funktionsrättskonferens
på Dahlheimers hus
HASSP-gruppens obeya för dagen.
Den kommer kontinuerligt att förändras i samverkan med förhoppningsvis alla
intressenter för hållbar utveckling.

Fredagen den 1 december 2017 arrangerar funktionshinderrörelsen i Göteborg en konferens för att uppmärksamma Internationella funktionsrättsdagen. 
Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december varje år. Dagen instiftades av FN år 1992 och syftar till att öka stödet för lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom alla samhällsområden. Funktionshinderrörelsen i Göteborg vill använda denna dag för att kraftfullt lyfta den politiska frågan om lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla olika delar. Med dagens samhällsutveckling är frågan akut!

 

G1000 i Frilagret

Nu startar "G1000" i Göteborg - "medborgarnas egna toppmöte"! Stort!

Det är intro med gäster från Spanien.

"G1000 är medborgarnas egna toppmöte, ett sätt att få fram vad vi i Göteborg verkligen vill och göra det till verklighet genom deltagande demokrati."

 

Veckans bilder v48
Mellanrum i Stadsmuseet
Ulla Skoog


MELLANRUM 89 - Rivning och förstörelse av gamla hus och miljöer

Medverkande: Professor Ola Nylander, Anna Sefve konstnär verksam på Smedjegatan , skådespelaren Ulla Skoog samt Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrels.

 

Arkitektur: Prisutdelning på Draken

Alejando Aravena
En diskussions- och paneldiskussion med Alejandro Arevena / Elemental vinnaren av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2017 och vinnare av Pritzkerpriset 2016. Alejandro Aravena är en innovativ chilensk arkitekt som tillsammans med sina kollegor i "Do Tank" -företaget Elemental, tillämpar en designfilosofi baserad på att göra invånarna del av lösningen istället för att betrakta dem som ett problem - bygga broar av förtroende mellan människor, företag och regeringar.

 

Veckans bilder v47
AHA Festival 2017 Chalmers

Image Spinn Stand up performance.

Temat i år är 'Autonomy', där vi utforskar bland annat
autonoma system, konstens och forskningens frihet
och var vi som människor börjar och slutar. Värdar är institutionerna för arkitektur och fysik.

 

Open week-Gothenburg Design Festival

Årets öppet hus ingår i HDK:s satsning OPEN WEEK - Gothenburg Design Festival. Förutom att ta del av information om programmen och gå rundvandring i huset kan du, under öppet hus, medverka i workshops, besöka flera utställningar i staden - bland annat examensutställningen i design,

Bilden visar ett examensarbete

 
NÄSTA !