................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 10 december


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
   

 

  BILDER

  Bookmark and Share

 

2016-09-05
HASSP:Länk!.LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården:Länk!

PROJEKT STENSTADEN MINNEN Länk!

BETÄNKANDE SEPTEMBER Länk!

 

 

 
Veckans bilder v51
"Torsäng"
 
 
   
 
   
 
Veckans bilder v50
"Torsäng"
 
 
   
 
Veckans bilder v49
"Torsäng"
 
2016-12-10
 

VÄSTLÄNKEN
Ur handlingar till Miljödomstolen

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande.
Ansökans beskrivning av möjliga skyddsåtgärder behöver kompletteras. Infiltration beskrivs som en åtgärd som förbereds i känsliga områden... Då infiltration kräver förbere-delser och utrymme kan det ta tid innan sådan åtgärd är i funktion och möjliga kompletterande åtgärder bör beskrivas.

I ansökan redogörs för risken för sättningsskador genom ändringar av grundvattennivåer. Ett särskilt kontrollprogram föreslås för uppföljning av riskobjekt med avseende på grundvattennivåändringar. Stadsledningskontoret vill framhålla vikten av att kontrollprogrammen för verksamheten utformas så att även riskobjekt i förhållande till sättningsrörelser som inte fångas upp genom uppföljning av grundvattennivån, till exempel gator, kanalmurar och underliggande ledningar i närheten av schakt- och pålningsarbeten, omfattas.

Staden efterfrågar också en beskrivning av de skyddsåtgärder som finns förberedda och hur dessa ska kunna implementeras så att risken för skada begränsas. I ansökan beskrivs infiltration som en åtgärd som förbereds i känsliga områden. Finns det andra åtgärder som planeras och hur planerar Trafikverket för att initiera infiltration som åtgärd om behov uppkommer utanför de områden som förbereds för infiltration? Då infiltration kräver förberedelser och utrymme kan det ta tid innan sådan åtgärd är i funktion. Detta måste ställas i relation till andra möjliga åtgärder och risken för betydande skada innan avhjälpande åtgärd är initierad.


Ur Föreläggandet om komplettering maj 2016 Om
Trafikverket inte avser att inkomma med önskade komplette-ringar bör besked därom lämnas till Mark- och miljödomstolen senast den 1 juni 2016. Om ni inte följer detta föreläggande inom den angivna tiden kan er ansökan komma att avvisas, vilket innebär att domstolen inte kommer att pröva er ansökan

Läs mer om infiltration!


Kommunala infiltrationsränstensbrunnar som tyvärr ställer till problem genom att samtidigt underlätta utdränering av grundvatten.
Känner Trafikverket till dessa?

Nedan visas ett autentiskt fall där infiltrations-vatten snabb rinner ut till en dylik rännstensbrunns omgivande stenmagasin.

 

Veckans bilder v48
"Torsäng"

 

Veckans bilder v47
"Konstutställning Nationalmuseum design, i Stockholm"

Höstens utställning på Nationalmuseum Design rör sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk och utmanar den traditionella synen på vad konsthantverk kan vara. Gemensamt för de tolv medverkande konstnärerna är intresset för kroppen och det kroppsliga.
.


I utställningen finns det en lekfullhet och interaktion med besökarna. Den mäktiga orgeln talar till oss genom pipor formade som människostrupar och spelar efter hur vi sätter våra fötter. Andra verk lyfter frågor som skaver i vår samtid. Om hur kvinnor upplever att vara objektifierade. Det är verk i gränslandet mellan det yttre och det inre, huden och organen.

 

 
Veckans bilder v46
"Västlänken och miljödomstolen"


INFILTRATIONER, LÄCKAGETRATTAR och RÄNNSTENSRUNNARSOM GÄCKAR

Mer om Infiltration!
 
Frukostseminarium:
Miljardsatsning på FoI inom samhällsbyggandet


I budgetpropositionen för 2017 har regeringen aviserat stora satsningar på forskning och innovation inom samhälls-byggandet. 2020 estimeras att det kommer satsas minst en miljard kronor. Hur ska näringslivet, kommunerna och akademin gå i takt med en stor satsning? Vilka förväntningar finns och hur mobiliserar vi bäst?
Johanneberg Science Park och IQ samhällsbyggnad bjuder in till en morgonstund som inspirerar, ger nya kunskaper och tillfälle att knyta nya kontakter.
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad
Christer Abrahamsson, regionchef Tyréns
Holger Wallbaum, professor Bygg och Miljö Chalmers
Paula Femenias, docent Arkitektur Chalmers
JOHANNEBERG
SCIENCE
PARK
OCH
IQ SAMHÄLLSPLANERING
 

Veckans bilder v45
"HASSPcirkeln"

HOLISTIC ASSOCIATION EN CIRKEL SOM ILLUSTRERAR HASSP (Holistic Association Social Science Park)
Definition:En symbolbild, för evighet, totalitet, helhet, enighet, harmoni och gemenskap, en bild av cykliska förlopp. Varje slut motsvaras av en ny början.

En för Göteborgsregionen anpassad Cirkel,
en reversibel och i 3dje dimension spiralformad.
Utifrån och in: Många delar i samverkan mot en helhet (ex Kairos synvändor)
Inifrån och ut: En helhet i samverkan till många funktioner (Ex: Socialt kapital!)
Nerifrån och upp: (Kulturen) Uppifrån och ner: (Konsten)

 

HASSP Inkluderas i Karlastaden. Förslag!

Vem bygger vi Lindholmen för? Hur tar stadsdelen och stadslivet sig ut på Lindholmen nu och i framtiden? Vem är det, som skall skapa livet - och hur kommer de hit?

Svar: HASSP ger svaren!

 

Veckans bilder v44
"Soffan" tar första spadtaget

Första spadtaget för Brf Viva - Riksbyggen

Länge leve Brf Vivas första spadtag! ... Bilden visar denna unika förmiddag när byggnationen av Brf Viva körs igång.

 
... . . . .

HASSP som verktyg för uppväxling av parlamentarismen!
Lokal HASSP i varje stadsdel!

Ny modell för att få en kontinuerlig interaktiv samverkan
mellan folkvalda och civilsamhället.

 
Veckans bilder v43
"Mellanrum: Framtiden i Hammarkullen"
 

Stadsutvecklingsprogram STUP

INBJUDAN 25 oktober kl: 13-15
Stadsmuseet, lokal S A Hedlund
Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB

Presentation och inspirationsföreläsning
POST-CAR(D) URBANISM
www.stockholmcyclo.com www.postcardurbanism.net

Alexander Ståhle är stadsbyggnads-forskare på KTH och driver sedan 2005 företaget Spacescape som arbetar med
att kvalitetssäkra stadsmiljöer och stadsutveckling för bland annat kommuner, byggherrar och fastighetsutvecklare.

Hur kommer framtidens städer att se ut? Alexander Ståhle berättar om de politiska och ekonomiska drivkrafter som förändrar städer och varför vi kör mindre och lever lyckligare i framtiden.

Forskningsprojektet Post-Car(d) Urbanism använder nya scenariomodeller, simuleringar och konstnärliga metoder för att visualisera möjliga framtider i form utav ”vykort från framtiden” för svenska städer och deras transportsystem.


HASSP scenariomodell
 
2016-10-17  
 
Veckans bilder v42
"Höst 2"
......
 

Medborgarkraften och HASSP-gruppen
presenterar HASSP hos Business Region Göteborg

Ett betänkande som tillsänts intressenter om att etablera den centrala HASSPen inom Karlastaden hade fått BRG
intresserad.

 

 
Veckans bilder v41
"Höst 1"
 
Open Innovation Day
Business Region Göteborg redovisar innovationer i sal Aniara på Burgårdens konferenscentrum.
 
Veckans bilder v40
Göteborg Nordstan"
 
Framtidsveckan
Morgondagens mobilitet och resande (Lokal: Arena hos Hyresrättsföreingen på Första Långatan)
 

Sotenäs Symbioscenter
Presentation på Ekocentrum

Cirkulär ekonomi!

 

Truckstop Alaska och Allt åt Alla
Gentrifiering, hyreshöjningar och kultur.

I Truckstop Alaskas lokaler på Lindholmen

 
PK41 HASSP KOMPLETTERAD LÄS! .
2016-09-26

Veckans bilder v39
"Johanneberg Science Park"

Mats Bergh vd: Citat "Byggnader och konstruktioner är en viktig första milstolpe, det som innebär att vi kan börja "befolka" området."

 
Min Stad (GIS)
Stadsbyggnadskontoret släpper nu en ny app som innebär att alla ifrån sina mobiler och plattor kan lämna synpunkter om staden.

Medborgarkraften har markerat en mötesplats för HASSP inom den blivande Karlastaden.
 

Triennalen på Bokmässan

Staden:

Så blir arkitekturstrategin för Göteborgs Stad!

Anders Svensson SBK är moderator
Till vänster Björn Siesjö stadsarkitekt

 

SBK utveckling Lindholmen

Medborgarkraften och HASSP-gruppen Informerar om planerna att etablera en HASSP inom Karlavagnsområdet.

SBK informerar om kommunens planering för hela Lindholmen.

Det första mötet ska äga rum den 25 oktober.
Medborgarkraften och HASSP-gruppen kommer att bjudas in.

 

Föreningen för Samhällsplanering FFS besöker
Johannebergs Science Park

Ett samarbete mellan Akademin, Näringslivet och Samhället dvs triple helix.

 

Veckans bilder v38
"Nu flyger vi!"

En svärm förmodligen björktrastar på väg mot varmare trakter. På toppen tronar en åldrad ledare.

 

Lindholmen och Karlatornet

Medborgarkraften och HASSP-gruppen besöker Serneke med anledning av betänkandet om inkludering av HASSP i Karlatornet

 
Om ekoby och Kooperativ Hyresrätt - Svanbo Kooperativ hyresrättsförening, inbjuder till kunskaps- och erfarenhetsutbytesträff.

Svanbo har inbjudit arkitekt Lena Jarlöv för att delge sina erfarenheter av att leda ett projeket med att skapa kooperativa hyresrätter.
Bilden är från Lövkojan i Lövgärdet som Lena J var initiativtagare till.

Plats: Ekocentrum
2016-09-05
Medborgarkraften,HASSP-gruppen och Lokal HASSP:Långedrag
Ett betänkande sänds ut till intressenterna.

Kan Karlastaden växlas upp och inkludera en central HASSP inom Karlavagnsområdet?

Vad skulle det innebära för region-utvecklingen och för medborgarna?

Läs betänkandet!
HASSP =
Holistic
Association
Social
Science
Park
 
Veckans bilder v37
"Tre bröder i ett bröd"
 

Besök på HSB Living Lab på Chalmers
i samband med Trä teknikmässan.

Målet under de tio år som projektet ska finnas är att:
Få fram minst två innovationer per år.
Snabbt få ut nya hållbara bostadslösningar på marknaden.

 

Veckans bilder v36
"KAIROS"

KAIROS
är ett transdisciplinärt forskningsprojekt med fokus på hållbarhetens sociala dimension.

KAIROS - Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer.

Det kan också betyda: "den segerrika". (Källa:Wiktionary)

 
GP-artikel av Ola Nylander
Tänk att kunna simma runt kvarteret
I Sluseholmen motionssimmar invånarna runt det egna kvarteret. Mitt inne i Köpenhamn. Ett liknande kanalsystem i Frihamnen skulle ge alla lägenheter utsikt och vattenkontakt.
 
Veckans bilder v35
"Lövkojan"
 
KAIROS SPRIDNINGKONFERENS
Inom Mistra Urban Futures har projektet KAIROS pågått under 3 år.Det avslutades med en spridningskonferens på Lindholmen den 29 augusti,
Slutrapporten börjar med
"Varför blir det som det blir-när vi vill så väl?"
 
Veckans bilder v30-34
"Allinge på Bornholm"
 
Veckans bilder v29
"Dalsland"
 
Mistra Urban Futures
Presentation av skåneplattformen i Länsstyrelsens lokaler.
Sammanfattningsvis visade det sig att det fanns en hel del som kan komma Göteborg tillgodo.
---------------------------FUTURES
--------------URBAN
MISTRA
 
Veckans bilder v28
"Dyrön"
 
GB.Ledare
Komplexa orsaker bakom arbetslöshet
"Oavsett vad vi gör eller inte gör så kommer det att kosta pengar. En bra början är dock att skaffa sig en realistisk bild av situationen, en bild som inte ensidigt reducerar komplexa problemen till en fråga om strukturell rasism och diskriminering."

 
Veckans bilder v27
"Hälsingland"
2016-06-26
 
Veckans bilder v26
"sommar"
 
Yrkande angående dialogprocess om Heden
S, MP, V, M, L, KD Byggnadsnämnden 2016-06-21
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en dialogprocess kring Hedens framtida utveckling som var avsedd att inkludera relevanta aktörer och de verksamheter som använder Heden idag och kommer att använda Heden även i framtiden. Ett flertal av dessa aktörer har haft betydande invändningar mot hur dialogprocessen fungerat. Vi ser därför ett behov av att göra ett omtag av dialogprocessen för att kunna inkludera alla relevanta aktörer och få fram de synpunkter och den kunskap som finns. Det är nödvändigt för att säkerställa att utformningen av det framtida Heden är funktionell för de verksamheter som ska verka där. Dialogprocessen ska förutsättningslöst samla in tankar och idéer och beskriva de behov och krav som verksamhetsutövarna har med avseende på Hedens framtida utformning.
Byggnadsnämnden föreslås besluta: att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda en ny dialogprocess enligt ovan med relevanta aktörer angående Hedens framtida utformning.
Länk till Medborgarkraftens idéer om framtidens Heden.
 

Förprövning gällande detaljplan för Bostäder m m vid Redegatan, Älvsborg 178:9 inom stadsdel Älvsborg

Begäran avser: Planbesked
2016-06-21 Diarienummer: 1514/15

 
Veckans bilder v25
"Midsommar i Halland"
 
Skärgårdstrafiken:
P-bolagets första sammanträde
2016-06-16


Parkeringsbolagets styrelse har gett i uppdrag att starta en referensgrupp tillsammans med representanter för dem som är berörda av parkeringsfrågorna på Saltholmen och i Långedrag. Den gruppen är nu tillsatt och hade sitt första möte i måndags.

 

Veckans bilder v24
"Fågelö i Bohuslän"

 

 

 

 
Staden Vi Vill Ha ombildas till förening
2016-06-13
 
Kan vi gå före?

Unga vuxna i Västra Götaland om hur de lever i dag och om hur de ser på sin och samhällets framtid

I samarbete med Västra Götalandsregionen
Reväst 9 juni

 
Veckans bilder v23
"segling"
2016-06-05
 

Karlavagnsområdets värden och verksamheter

En inventering av närings- och kulturliv på Karlavagnsgatan med omnejd hade utförts.

Rapporten presenterades och synpunkter framfördes.

 

 

 
Veckans bilder v22
"Freddie Wadling död"

 

Veckans bilder v21
"Medborgarkraften till regionarkivet"

Handlingar ur Medborgarkraftens arkiv har översänt till Folklivsarkivet och blir nu tillgängliga för forskning.

Projekt Stenstaden med pilotkvarteret Granen.och forskningsobjektet kv Fänriken i Haga.

Aanalys av de storskaliga bostadsområdena med mängder av intervjuer och analyser.

Sätt färg på Götebog inför VM:

Medborgaragendan

Långedrag - Saltholmen

Göteborg 400 År

HASSP
m m

 
Veckans bilder v20
"Ekoby på Hisingen analyseras"
 
Veckans bilder v19
"Ny bebyggelse i Köpenhamn"
 
Västlänken och skärgårdstrafiken
En ny idé till att få en tillgänglig skärgård.
Hagastationen ersätts med en i Otterhällan: med direktkontakt med Stenpirsterminalen. En tunnelförbindelse under älven till hamnbanan gör det möjligt att få en ny skärgårdsterminal vid Arken på Hisingen.
Förslaget har tillsänts berörda politiker!
det utgör också ett bidrag till ett av förslagen till Göteborg 400 år "Tillgänglig Skärgård". Läs förslaget!
 

Veckans bilder v18
"Information om Centralområdet "

Informationen lämnades i Älvrummet.

 
Veckans bilder v17
FFS bjuder in till information om Västlänken II "
Så här kommer schaktet för Hagastationen att se ut!
 

Veckans bild v16
FFS juder in till information om Västlänken I"

Bo Aronsson Informerar!

 

Veckans bild v15
"HSB:s Living Lab påChalmers"

Studenter får tillgång till nya bostäder samtidigt som det ges möjlighet att forska om framtidens boendefrågor,

På Johanneberg Science Park utvecklas idag samverkans-plattformar, så kallade ”Open Arenas”, för gränsöverskridande idé- och kunskapsutbyte inom profilområdena Energi, Material och Samhällsbyggnad. Open Arena Samhällsbyggnad är igång med flera projekt där HSBs Living Lab är ett av dem.

2016-05-07
 

Planbesked gällande detaljplan för flerbostadshus på Älvsborg 855:125 inom stadsdelen Älvsborg
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan Långedrags Båtvarv om planbesked enligt ovan. Syftet är att ersätta ett äldre varvsområde med ett mindre bostadsområde med varierade typ av hus m.m.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 40
Byggnadsnämnden beslöt:
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för flerbostadshus på fastigheten Älvsborg 855:125, Pejlingsgatan 13 inom stadsdelen Älvsborg senast i enlighet med produktionsplanen för år 2018.

 

Svar på remiss gällande motion (L) om fler små bostäder (Attefallshus) i småhusområden

Till behandling företogs det den 22 mars 2016 senast bordlagda ärendet angående ovan nämnda motion.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett den 22 mars datera utlåtande: ”Tjänsteutlåtande bil. 4
Byggnadsnämnden ingav en skrivelse:
Byggnadsnämnden beslöt:
att föreslå fastighetskontoret att se över möjligheten till uthyrning av komplementbostadshus via kommunala kontrakt att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en policy för utveckling av villaområden i enlighet med ovan nämnda yrkande att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra en informationsinsats för att upplysa om möjligheterna med den nya policyn att anse motionen besvaradatt översända ärendet till kommunstyrelsen.

 
Svar på remiss gällande motion (SD) om att bygga fler parkeringsplatser på Saltholmen
Till behandling företogs det den 22 mars 2016 bordlagda ärendet gällande ovan nämnda motion.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 6 (L, M, KD) ingav en skrivelse:
Yrkanden: Ann Catrine Fogelgren (L) yrkade bifall till ovan nämnda yrkande och ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till kontorets förslag.
Propositionsordning Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till kontorets förslag eller Fogelgrens förslag.

Votering begärdes ”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja den som inte vill röstar Nej.
Vinner Nej har nämnden bifallit Fogelgrens förslag”.
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej.
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden beslutat:
att avstyrka motionen med hänvisning till pågående projekt.

 

Veckans bilder v14
"Centralområdet om några år"

 

 

 
Veckans bilder v13
"Ur det svarta"
........................ .
 

Projekt Stenstaden Minnen 2016

En sammanställning av det arbete som utfördes för att
undvika rivningar i Vasastaden och nuläget samt funderingar
om framtiden. BEGRUNDAN

Läs rapporten och begrunda!

Hur kommer Västlänken att påverka grunderna i Vasastaden och Haga?

 

Veckans bilder v6 - v12

"Information om temporära boenden"

"Stockholm I "

"Stockholm II"

"Stockholm III"

"Stockholm IV"

"Eriksbergsdockan"

"Politikerpanel om den täta staden"


 

Antropocen

Från www.forvarmt.se
Antropocen är en geologisk epok som uppstått genom människans påverkan av jordklotet. Officiellt lever vi idag i epoken Holocen som startade efter förra istiden för 11.700 år sedan.

Läs mer!

................. .......
 

2016-02-12
HASSP: Samrådsredogörelsen utsänd till dem som hade synpunkter,

Samrådsredogörelsen!

 

 

Temporära bostäder i Göteborg
Ett förtydligande av medborgarkraftens syfte.


....
FÖRTYDLIGANDE AV
..MEDBORGARKRAFTENS ..............SYFTE
 
TÄVLING: JUBILEUMSPARKEN
Publiceringsstatus Pågående
Rubrik Gestaltning av process och rum i
Jubileumsparken till 2021

Upphandlande enhet Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen, Göteborg
Typ av dokument / förfarande Meddelande om upphandling - Över tröskelvärdet
Öppet Referensnummer 0167/16
Sista anbudsdag 2016-03-09
Leveransorter Göteborg, Västra Götalands län

Beskrivning
Jubileumsparken inleddes som en strategisk platsbyggnad av Frihamnen
.Uppdraget avser att bygga vidare på en strategi om att utveckla steg för steg och skapa en mötesplats för alla.

Kontaktuppgifter
I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
Att. Eva-Rut Peterson
Box 177
SE-401 22 Göteborg

E-post eva-rut.peterson@ponf.goteborg.se

 

Temporära bostäder i Göteborg
Information om temporära bostäder i Göteborg

Nu på måndag är det informationsträff för Västra Göteborg.
Kl 18:00-19:30 och 20:00-21-30
på Torgny Segerstedtsgatan 90. Inbjudan
För Inre Hinsholmskilen gäller moduler i en våning. För övriga platser moduler i 2-3 våningar.

Om ni klickar på länken nedan eller kopierar och klistrar in den i adressrutan, kan ni se videon från pressträffen.
Därefter följer ytterligare länkar för mer information.

Välkommen till pressträff om temporära bostäder i Göteborg.

https://www.youtube.com/watch?v=WxwK7kIxOeA

Presentation temporära flyktingbostäder - Göteborgs Stads pressträff 28 januari 2016

Frågor och svar om temporära flyktingbostäder

Göteborgs Stads kommunikation kring Temporära flyktingbostäder

 

Veckans bild
"Gårdaterminalen"

Utställning på Stadsbiblioteket

 
Veckans bild
"soluppgång II"
 
Veckans bild
"soluppgång"
 
Veckans bild
"Teplockare Sri Lanka "
 
Veckans bild
"Sri Lanka"
 

Veckans bild
"God Jul och Gott Nytt År"

 

 

 

 

 

 

 

Veckans bild
"HASSP vid Älvsborgsbron"

Strategiskt förlagd HASSP vid såväl trafikled som konstcentrum Röda Sten

 

Veckans bild
"Region-HASSP i skärgården"

Regionen kan vilja ha den Centrala HASSP:en förlagd på neutralt vatten.

Den kan då fungera som ett vattenmärke för regionen med goda färjekontakter med såväl södra, som Norra skärgårdarna samt centrala Göteborg.

 

Nu kan du hyra Bananpiren!
Älvstranden Utveckling söker nu en aktör som vill driva det unika området genom egna eller andras arrangemang.
Kajskjul 105 ingår med sina 2 700 kvadratmeter under tak.

Utvärderingen gör Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborg & Co och anbuden bedöms bland annat på sina respektive affärsplaner.
Testarena för HASSP som gynnar alla?

 

Veckans bild
"Oskar II fort utvecklas"


För att lösa såväl skärgårdens parkeringsproblem, den hållbara samhällsutvecklingen och ett unikt fort förläggs den centrala HASSP:en enligt bilden.

En stor parkeringsanläggning anläggs utanför bilden med anslutning till Ängkärrsvägen.
Detta kan bli en centralpunkt varifrån färjor går såväl till södra som norra skärgården samt in till Skeppsbron.

 

Veckans bild
"Röda Sten utvecklas"

Win Win effekter kan uppstå genom att förlägga HASSP till en stor trafikled. Här kan samverkan mellan skärgården, konsten och hållbarhetsprocessen bli givande. Idéerna utvecklas vidare i en samrådshandling som nu går ut till beslutsfattare för att sedan spridas till medborgargrupperna så att de kan bli delaktiga.

 

Hedens framtid ska bestämmas
Kan det bli på Heden som den Centrala HASSP:en lokaliseras?

En idé från 2008 som utvecklades till en Social Science Park i förslag till Göteborg 400- år.Idné kom med på topplistan i medborgaragendan som fullmäktige fick lämna synpunkter på.

Genom att låta hela Heden bli som en båt kan hela området sänkas och omges av terasser med låga byggnader. Se vidare

Processkonstverken nr22 och nr36

 

Veckans bild
"Testarena för bostäder"
Saltholmen- Långedragområdet är åter aktuellt.

Det har också blivit aktuellt att anordna testarenor för att finna hållbara lösningar.

 

TPUSS
Trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården

Utställning och workshops i Långedrag

5st scenarier presenteras och medborgarna får tycka till-

2st med terminal på Saltholmen
2st med terminal i Fiskebäck
1st linbana till och mellan öarna.

 

Veckans bild
"Löven faller"

........... ...
 

Veckans bild
"Konstbiennal på Röda Sten"

GIBCA •
Göteborg International Biennal for Contemporary Art

GIBCA 2015 · A story within a story... Konstnärer · Elvira ... FINANSIERING FRÅN. Röda Sten Konsthall; Göteborgs Stad; Västra Götalandsregionen; Kulturrådet ...

 

Veckans bild
"Flyttande HASSP"

Holistic Association Social Science Park
som flytande enheter som via vattnet samanbinder stadsdelarna.

Ett av många scenarier om hur en sådan park kan
struktureras.

Se vidare under processkonst!

 

Veckans bild
"Reväst: Ekonomisk omställning"

Ett heldagars seminario på Medicinarberget

 

Veckans bild
"Framtidsveckan: Visning av Gullbergsbrohemmet"

Gullbergsbrohemmet - Stiftelsen Gyllenkroken
Vid Svingeln i stadsdelen Stampen i Göteborg ligger det gamla tukt- och spinnhuset från 1742.

 

Veckans bild
"Staden Vi Vill Ha på Framtidsveckan"

Den 5-11 oktober 2015 arrangerades för andra gången en Framtidsvecka i Göteborg, för att synliggöra det lokala omställningsarbetet.

 

Veckans bild
"Höst"

Höstens ankomstdatum avser

det första dygnet av fem med

hösttemperaturer

(dygnsmedeltemperatur under 10°C).


Det innebär att ankomstdatumet

kan bestämmas först i efterhand.

 

Stadstriennalen i Frihamnen
Business och bra stad
Hanna Areslätt Projektchef Frihamnen
Samtalen fortsätter varje dag i parken. Detta är startskottet.

Ola Serneke vd Serneke AB
Bolaget är från 2002. Ideella ambitioner att hjälpa. En bättre stad för alla. Han påpekade att det är viktigt att ha en viss volym på byggandet för att göra det ekonomiskt genomförbart.

Statistiskt sätt ligger Göteborg mycket illa till bland Sveriges kommuner när det gäller tex kommunpolitikernas, tjänstemännens och pressens attityder till företagande.


 
Veckans bild
"Stadstriennalen i Frihamnen"
Från vänster
Ulf Kamne
Agneta Hammer
Anneli Hulthén
Bernadina Borra
Carolina Falkholt
Lars Mogensen
 
Stadstriennalen i Frihamnen
Gert Wingårdh
Det talas mycket om att bygga billigt.
Gert ansåg att det många gånger är bättre att bygga dyrt.
Kvalitet och attraktivitet är viktigt.
Badet i Angered kostade 100 miljoner. Om det fått kosta det dubbla och utförts unikt hade intäkterna snart gjort det lönsamt.

Gert gillar inte den enkla billiga utformningen av husen i Kvillebäcken.
Det är synd att inte Göteborgs ansvariga ställer större kvalitetskrav.

Gert resonerade om byggelement och deras utseende.
De är som symboler för billigt byggande.
Alla rum som krävs för våra studenter finns redan.
Det är bara att öppna upp dem.
.
Caroline Keyzer stadsarkitekt i Stockholm::
Det talas för mycket om hur många bostäder som ska byggas. Upprepning av miljonprogrammet. Det måste drivas processer med dem som det gäller.Politikerna driver billigheten.
Alla lösningar måste innehålla helheten. Annars blir det bara hus på hus.

Christer Larsson Stadsbyggnadschef i Malmö:
Gemensam vision behövs så att man vet vad man ska göra. Jakten på den sista kronan blir då meningslös. Malmö är ingen stad det är en rörelse. Det viktigaste är människorna. Hur ser människorna ut på platsen? Det är en ganska sluten kultur i Göteborg
 

Stadstriennalen i Frihamnen
Medborgarkraften


Göthenburgo redovisade en karta över stadsdelen Lundby där medborgarna deltagit i redovisningen av stadsdelens intressepunkter.


Svårigheten att nå ut till medborgarna framfördes och man efterlyste förslag,


Medborgarkraften/Staden vi vill ha
gjorde inlägg om studiecirklar för att skapa byggemenskaper t ex en i Långedrag för att stärka båtlivet i älven och en central anläggning i Frihamnen.
HASSP

 
Byggemenskapsmässan i Frihamnen
Öppnades av Ulf Kamne som anser byggemenskaper som mycket viktiga.
Fastighetskontoret ska verka för fler byggemenskaper och gemensamhetsboenden. Variationsrikt
(Mål- och inriktningsdokument 2015)
Kommunens roll. . Markanvisning och detaljplanering .Informera och stimulera. .Vara stöd till oerfarna aktörer.
.Hur kommunen kan underlätta för bygg- och bogemenskaper och dess förväntningar på bygg- och bogemenskaper redovisades.

 
Stadstriennalen i Frihamnen
NazemTahvilzadeh
Kentaur- Staten
. Om det goda och onda. Om omvandling och ekonomi.Diskussion om den undre kroppen. Elefanten i rummet. Varför finns inte den undre delen med?

Den entreprenöriella ekonomiskt inriktade
- "En hållbar tillväxt leder till en hög sysselsättning som ger ekonomiskt utrymme.
Göteborg är ett starkt varumärke i Sverige och världen. Kunskapsstaden och besöksstaden".
- 150 000 nya invånare till 2035
- Näringslivets nya krav på hög kompetens, konsumtion, täthet, mångfald och variation.
- Disciplinerad säkerhet och trygghet
- Marknadsanpassad
Omfördelande fokus:
- "En stad för alla". Att motverka och hantera ojämlika levnadsförutsättningar och framtidsutsikter mellan stadsdelarna.
- Motverka segregation: Oavsett var i stan man bor ska man ha en bra boendemiljö.- Ökad tillgängligheten för alla.
- Välfärdens stad 

Stadstriennalen i Frihamnen i Göteborg
16-19 september 2015
Bland annat seminarier för i första hand de professionella under två dagar.

Initierad av Stadsarkitekt Björn Siesjö

 
Demokratiutredningen 2014
Olle Wästberg ordförande: Demokratitillståndet 2014
Paneldebatt:Maria Wetterstrand, fristående grön debattör och skribent, Maria Arnholm, partisekreterare Folkpartiet och Lars Stjernqvist, kommunalråd i Norrköping.
Partierna vänder ryggen åt väljarna.
Medlemsantalet minskar. Statsbidragen är viktigare än medlemsavgifterna.
De nya partierna byggs inte upp av medlemmarna. Det kan inom partiet vara demokratiskt.

 
Veckans bild
"Grekland fordon"
 
Veckans bild
"Grekland"
 
Veckans bild
"America`s cup world series"
 
Studiecirkel i Långedrag med stora ambitioner
Under hösten kommer olika lösningar för området att diskuteras och ställas ut för bedömning.
Vi kommer att följa utvecklingen här.
 
Veckans bild
"Flygande tiggare"
Brunnsparken under Kulturkalaset
 

Veckans bild
"Modellbygge under kulturkalaset"

Barnen får bygga modeller.
När får de vuxna bli delaktiga på liknande sätt frågar sig många.

 

Veckans bild
"Utsikt från Caroulus Dux"

Ett inslag i Kulturkalaset är en guidad vandring inom Caroulus Dux.

 
Studiecirkeln för Långedrags hamn kallar till första mötet
Hur ska hamnen utvecklas för att bli en hållbar tillgång för
regionen?
Med utgångspunkt från sakägare, grannar och verksamma ska ett antal bilder på alterntiva utveckingslförslag tas fram för att ställas ut så att alla intressenter ska kunna påverka innan kommunala beslut tas .Angreppssättet är holistiskt. Förslag "loopas" inte enbart till nyttjarna. Detta för att alltid ligga i framkanten.
Avsikten är att studiecirkel angreppsätt ska kunna användas för att bygga upp en utvecklingsprocess som fungerar för hållbar samhällsutveckling. Det sociala kapitalet tillvaratas för att eliminera bidragsberoende.
 
Veckans bild
"I skogen"
 
Nanoteknik
Maria Strömme är sommarpratare den 11 augusti.
Världen kommer att se annorlunda ut om några år.
Canser kan botas och energin kan lagras effektivt bland annat.

..NANOTEKNIK
 
Veckans bild
"vid havet"
 
Veckans bild
"Tomtehuset"
 

Collaboratory
Future City Lab
Vid Vetenskapsfestivalen presenterades HASSP
Holistic Association Social Science Park,
med ett antal modeller på en fotokarta över Frihamnen.
Future City Lab visar dessa under under länken:
http://futurecitylab.se/wp-content/uploads/2015/06/Frihamnenmodellerna-201505006.pdf

 
Veckans bild
"semester"
 
Veckans bild
"visfestival i Västervik"
 

Veckans bild
"Fiskebäcks hamn"

Eller Långedrags hamn om tio år?

 
Veckans bild
"Volvo ocean Race"

Vinnarbåten på väg in till Frihamnen
 

Cradle to cradle
eller från vagga till vagga (I sället för från vagga till graven)
är ett stödkoncept och en designstrategi.
Arkitektur med cirkulära mål.

Cradle to cradle kallas också regenerativ design, det vill säga "återgenererande" design. Kärnan är att det byggda ska tillföra mer än det tar av naturen.

Förespråkarna hävdar att detta bestämt är en designuppgift där mycket av ansvaret ligger på arkitektens vilja och kunskap att vända negativa värden till positiva.

Bilden från Medborgarkraftens processkonstverk

 
Veckans bild
"I skuggan av ett glas"

Ljuset i mörkret
Att se det positiva i ett
nej.
 
ArkDes Moderna Museet i Stockholm

REPROGRAMMING THE CITY
18 JUN 2015 - 30 AUG 2015
Utställningen visar hur det går att omprogrammera staden och hur design och arkitektur kan bidra till att lösa urbana problem. Upplev staden på sätt du aldrig gjort förut!
 

Veckans bild
"På väg"

Vart är vi på väg?

 
Långedrags hamn
Planbesked om att ändra marin verksamhet till bostäder söks. Grannarna motsätter sig detta av en mängd skäl.
Medborgarkraften tillsammans med Staden vi vill ha ska nu försöka lösa problemet genom en ny metod som kallas för HASSP-metoden.
Metoden innebär bland annat ett stort deltagande från medborgarnas sida.
Det hela startade som ett processkonstverk.
Mer om detta finns under PK 41
 
Veckans bild
"Skeppsbron"
 
Veckans bild
"Hängd"
 
Medborgarkraften Twittrar
Införandet av HASSP- begreppet i samhällsplaneringen
kan medföra drastiska förändringar av samhällsbyggnads-processen. Medborgarkraften i samarbete med Staden vi vill ha ska nu starta upp pilotprojekt för att testa om det är möjligt och önskvärt att en sådan park med lokala noder etableras i Göteborg i ett första steg.
Läs om HASSP PK41
............................
 
Veckans bild
"Viskan vid Veddige"
 

Ecowillage Svandammen i XXXX?
Inspektion av området.

 
Veckans bild
"Ecowillage Svandammen
En platsanalys
"
 

HASSP/Staden vi vill ha (Holistic Association Social Science Park) ges utrymme under Medborgarkraftens hemsida.

Länk HASSP

...................
 
Frihamnen etapp 1 worshop nr 2
presenteras i Älvrummet.
 
Veckans bild
"Frihamnen etapp1 worshop 2 presenteras"
 

Veckans bild
"the Core"

I mitten en amfiteater där kulturevenemang genererar medel till växande företagsembryon. Utmed den spiralformade vägen upp till teatern informeras om ingående embryon, sponsorer och spin off effekter. Hela anläggningen är skyddad för vind, sol och regn.

När ett företag kan stå på egna ben övergår det till att bli sponsor om så erfordras för hållbar utveckling av The Core.

Modellen var med under vetenskapsfestivalen på
Future City Lab:s fotomodellplatta som annex tillhörande
HASSP eller Holistic Association Social Science Park

 

 

Enkät.
FÖRDELA JUBILEUMSPARKENS INNEHÅLL!

Vid vetenskapsfestivalen i Bälltesspännarparken hade
Future City Lab ett tält. En fotomodellplatta över Älvstaden fylldes med modeller av besökarna.
Frihamnen med jubileumsparken och ett förslag till en HASSP presenterades som utgångspunkt,

Förutom en presentation av de ingående modellförslagen erbjöds besökarna att fördela 8st teman som alla edöms vara viktiga ingredienser i en regionkärna,


Resultatet där HASSP ansågs som mycket viktigt kan läsas här!

 

Veckans bild
"HASSP centralanläggningen "

Centralanläggningen hade placerats som en ö mitt i infarten
till Frihamnen.

Kring Tornet
ligger annex representerande de tio stadsdelarna,
regionen och de tre krafterna:marknaden, miljön och den sociala.

I dessa förbereds ärenden som förs in i tornets plenisal för balansering och konsekvensutredning.

Under plenisalen ligger biblioteket innhållande kulturen och det förflutna.

Ovanför plenisalen ligger utrymmen för konsten, vetenskapen och visionerna.
Ett Galleri innehållande fyra spiraler leder upp till en utkiksplats
mot omvärlden.
Spiralerna quadruple Helix representerar Göteborgs vetenskapsparker i samverkan.

 
Veckans bild
"Vetenskapsfestivalen med Future City Lab och HASSP "
 
Vetenskapsfestivalen öppnar onsdag den 15 april
Future City Lab har ett tält i Bältesspännarparken.
En fotokarta över delar av älvrummet med Frihamnen och modeller för HASSP som inspiration bjuds besökarna att bidra med modeller för stadens utveckling.

Med flera av medborgarkraftens processkonstverk som grund arbetar nu proj
ektgruppen HASSP/Staden vi vill ha vidare på idén.
 

Veckans bild
"Modeller inför vetenskapsfestivalen tas fram "

Modellen föreställer Sierpinskis pyramid, en matemtisk fraktalstruktur. I denna kan allt som medverkar i samhällsutvecklingen inordnas och riktas på ett effektivt sätt.
Speciellt för alla befintliga och tillkommande medborgar-organisationer är det viktigt för att kunna göra sina röster hörda.

 

 

Collaboratory

Ett samarbetsinitiativ i Göteborg
Collaboratory är ett samarbetsinitiativ mellan ett antal personer och organisationer. Det grundades under 2011 av Jasmine Idun Lyman på Story architect ( www.storyarchitects.se ).

Collaboratory är under utveckling och det växer konstant. Både med verksamhet, personer, medlemmar och partners.

Collaboratory är ett kombinerat makerspace och hackerspace. En kollaborativ arena och möjliggörare för individer, grupper, föreningar, nätverk, företag och offentliga aktörer som ställer sig bakom verksamhetens syfte och är villiga att bidra.

Collaboratory är en verkstad och innovationsmiljö.

Läs mer på hemsidan

 

 

 

Modellarbeten inför Future City Lab
ingående i Vetenskapsfestivalen

Den blå modellen föreställer en basar för utveckling av embryon till nya verksamheter. Idéer från medborgarna lyfts in i basaren för att i samverkan med experter och medborgare bearbetas och senare av inkubatörer omhändertas för att leda till fungerande hållbara verksamheter.

 

Veckans bild
"Här ska jubileumsparken växa fram"

I förgrunden Lundbyhamnen som sannolikt inte kommer att fyllas.

 
Veckans bild
"HASSPen lyfts in i Frihamnen?"
 

Urbanum, ny mötesplats och utställning på Göteborgs stadsmuseum
Invigning 28 mars 2015

Urbanum är museets arena för hållbar stadsutveckling och ett nätverk. Arbetet har resulterat i en rad workshops, föredrag, seminarier och tematiska utställningar och här pågår ett ständigt samtal om aktuella stadsutvecklingsfrågor. Hur ska Göteborg se
ut i framtiden? Hur gör man i andra städer?

 

Veckans bild
"HASSP (Holistic Association Social Science Park "

 

 
NÄSTA !