Brevlåda

Om ni har synpunkter på hemsidan eller på något som berör vårt arbete skriv till oss!

Ordförande: Holger Wassgren ....tel 070 511 43 15
Sekreterare: Arne Person ...........tel 070 672 05 42 hem 031/291893

Email: styrelsen@medborgarkraften.com

.

Ämne.... .. .. .

Efternamn . . . Förnamn

Gatuadress . .

Postnummer . .........Ort

Telefon ...... . .

E-mail ....... ..

Meddelande

 

 

.