.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VISION LUNDBY

Från Vision Lundby:s hemsida är följande hämtat.

Smartare kommunikationer
Bilpool
Cykling
Grönt reskort
Miljöfordon
Samåkning
Kollektivtrafik
Godsdistribution

Vision Lundby är en långsiktig satsning för att få fram hållbara lösningar som tillgodoser transportbehoven för boende och arbetande i stadsdelen Lundby.

För att lyckas behövs samverkan och ett samarbete mellan boende, bostadsföretag och det lokala näringslivet, den kommunala planeringen samt aktörer t ex fordons- och transportsektorn.
Dessa nya lösningar kan efterhand överföras till övriga Göteborg och andra orter i och utnaför Sverige.

Vision Lundby är internationellt intressant, eftersom vi delar trafikproblem med många andra städer.

Bakom Vison Lundby står Trafikkontoret, Västtrafik,
Lundby stadsdelsförvaltning, Stadsbyggnadskontoret
samt Norra Älvstranden utveckling AB
.
______________________________________________________________

Varför inte utvidga projektet till att även omfatta södra skärgården?

______________________________________________________________

Ur GP2001-11-27
Världens största bilpool finns i Zurich.
Vägverket i Göteborg försöker utveckla en svensk strategi för bilpooler i större skala.

Vad krävs för att Sverige ska kunna skapa något liknande?

-Att olika transportmedel hänger ihopå med varandra. Bilpooler måste kopplas ihop med kollektivtrafiken.

Mobility i Schweiz har samarbetsavtal med lokala, regionala och nationella kollektivtrafikföretag. Till exempel finns ett populärt rabattkort som ger halva priset på både tågresor och poolbilar.

Företaget har ett eget callcenter som är öppet dygnet runt för att kunderna alltid skall kunna få personlig service.

Tidigare var Mobilitys främsta argument för att locka nya användare möjligheten att spara pengar.
-Men nu har vi satt bekvämligheten främst i vår marknadsföring.

Läs vidare om vision Lundby på SDN Lundbys hemsida!

Artiklar och insändare se nästa sida!

Synpunkter!...Inlägg