.SVENSKT NÄRINGSLIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 05 18

Svenskt näringsliv vill öppna gränser

Ska Sverige kunna ta sig tillbaka till toppen av OECD:s välfärdsliga behövs mer arbetskraft. Och den vi har inom landets gränser räcker inte, anser Svenskt Näringsliv, som vill ha mer arbetskraftsinvandring.

Svenskt Näringsliv (SN) har som mål att Sverige om tio år ska vara ett av världens fem rikaste länder. Men för att Sverige ska kunna klättra förbi alla länder som gått om sedan 1970-talet krävs att vi har 2 procent bättre tillväxt än övriga OECD-länder.

Den rapport som SN presenterade i går gick inte in på hur denna tillväxtökning ska ske, utan koncentrerar sig på hur mycket arbetskraft som behövs för att göra tillväxtboomen möjlig.

Enligt SN:s beräkningar skulle arbetskraften behöva växa med 1,4 miljoner personer. Antalet personer i arbetsför ålder bedöms visserligen öka något fram till 2008, men långt ifrån i den omfattningen. Å andra sidan finns redan i dag en stor arbetskrafts-reserv, människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarkanaden.

-Vi har gjort en inventering av grupper som skulle kunna arbeta mer, till exempel äldre personer, studerande, förtidspensionärer och arbetslösa, säger Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig på Svenskt Näringsliv.(TT)

_______________________________________________________________________

nästa sida!