.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiken till södra skärgården.

Senaste
2002 11 29
GP artikel
Ingen konkurrens om färjetrafik
Styrsöbolaget får fortsätta att köra färjetrafiken i Göteborgs södra skärgården och Älvsnabben på älven. Inget annat rederi lade bud på trafiken som upphandlades i konkurrens (!) för första gången.
Styrsöbolaget med privata ägare sedan några år tillbaka då det såldes ut av Göteborgs Stad - får därför skriva ett sjuårigt avtal med kollektivtrafikbeställaren Västrafik.
-Det blir samma färjetrafik som nu, säger Lennart Löfberg på Västtrafik som igår offentliggjorde resultatet av upphandlingen.
Kollektivtrafikens ökande kostnader, inte minst på grund av dyrare busstrafik de senaste åren, gör att det på kort sikt knappast är möjligt med någon utökning av färjetrafiken.
Styrsöbolaget har dock måst räkna på vad det skulle kosta att framöver börja köra till exempel skärgårdsbåtar ända in till Stenpiren i centrala Göteborg, för att folk ska slippa byta till bil, buss eller spårvagn på Saltholmen.

- Och nu har vi i och med denna upphandling en option på att köpa sådan båttrafik av Styrsöbolaget, säger Lennart Löfberg.

Dyrare anbud
Optionen gäller i två år och ger Västtrafik möjlighet att senare beställa mer trafik till redan nu bestämt pris.
Styrsöbolagets anbud innebär att färjetrafiken från och med januari 2004 blir 6,7 procent dyrare jämfört med samma trafik som nu går. Kostnaden blir 60,5 miljoner kronor om året.

"Inte så farlig ökning"
- Och det är nog inte en så farlig ökning om man jämför med en del annan upphandling av kollektivtrafik på senare tid, säger Lennart Löfberg på Västtrafik.

När upphandlingen påbörjades beställde visserligen några andra rederier det så kallade anbudsunderlagert, där Västtrafik specificerade vilken färjetrafik som skärgården och Göteborg vill ha och har råd med
-men ingen mer än det nuvarande rederiet lade alltså bud.

-Vi hade hoppats att några av dem skulle lämna in anbud men fruktade samtidigt att det bara skulle bli Styrsöbolaget, säger Lennart Löfberg.
Detta var första gången som skärgårdstrafiken och Älvsnabben upphandlades i konkurrens.

Ander Sahlberg

2002 10 30
Fria ord GP 30 oktober
Gör något åt trafiken vid Saltholmen nu!
Saltholmens ändhållplats är så trafikfarlig att spårvägen hotar sluta med busstrafiken om inget görs, skriver GP den 27 oktober. Vägarna är för smala, biltrafiken för intensiv och gångtrafikenanterna för många. Vändplatsen är så trång att bussarna tvingas backa.

Värre än någonsin är det sen godsterminalen flyttats till Saltholmen. Den tunga lastbilstrafiken på de smala vägarna är oltillgänglig. Det hjälper föga att man hastighetsbegränsat en sträcka till 30km/timme. Olycksrisken är överhängande.

Allt detta är ännu ett skäl att flytta båtarna och terminalen till annan plats. Frågan har stötts och blötts i åratal - Fiskebäck, Klippan, Skeppsbron, samtrafik med Älvsnabben. Men ärendet har hamnat i långbänk tills det självdött. Det är länge sedann man hörde en konstruktiv diskussion i frågan.

Det är bara parkeringsfrågan som diskuteras och som man försöker göra något åt, med klent resultat. När badsäsongen går på högvarv tvingas bilisterna parkera vid Långedrag med risk att inte ha någon bil - eller en kvaddad bil - när de kommer för att hämta den.

De som åker spårvagn får finna sig i timslånga resor till och från Saltholmen, om de bor i förort. Skärgårdstrafiken är inte bara öbornas angelägenhet, den angår oss alla, precis som alla kollektiva kommunikationer gör.

Nej det finns bara en lösning på problemen: Flytta båtarna från Saltholmen!
Den hamnen kom ju till som ett provisorium sen skärgårdstrafiken vid Skeppsbron upphörde, när norra skärgården fick bilfärjor.
Sen dess har både trafik och problem accelererat i rasande fart. Terminalen på Saltholmen är urvuxen sen länge, både till lands och sjöss. Även den trånga hamnbassängen är många nummer för liten för de stora båtarna och den täta trafiken.
I Stockholm ligger skärgårdsbåtarna i Nybroviken inne i stan. Där går det bra.
Här i Göteborg ligger terminalen en halvmil från centrum. Vägen dit är gjord för hästskjutsar sista biten.

Detta är otillfredsställande och ohållbart. Så gräv fram förslagen ur skirvbordslådorna, bästa politiker. Fiskebäck, Klippan, samtrafik med Älvsnabben eller Skeppsbron, där båtarna låg en gång.

Den kajsträckningen är nästan båtfri i dag. Skärgårdsbåtarna skulle bli ett fint och levande inslag i hamnmiljön när Götatunneln är klar och kontakten med vattnet återupprättad. Gör nåt!

Ingrid Wirsin


Ur artikel i GP 2002 10 27
Åtta livsfarliga platser pekas ut
Spårvägen kräver att kommunen bygger om för att hjälpa kollektivtrafiken.
Vi hållplatsen Saltholmen är problemen så stora att Göteborgs Spårvägar hotar att sluta köra om inget görs.
Saltholmen är endhållplats för linje 114 Ö-snabben och linje 191, och en fasa för busschaufförerna. Vägen är smal och det är mycket bilar och gående i området morgon och eftermiddag.
vändslingan är för liten för att bussarna skall klara att köra runt. De tvingas backa. ett flertal olyckor har inträffat med bussar inblandade, hittills endasat med materiella skador.
Spårvägen anser dock att risken är mycket stor att det skall inträffa en allvarlig person- eller dödsolycka...

Sex vägar möts
Spårvägen har tillsammans med representanter för trafikkontoret inspekterat där det inträffar många olyckor och där förarna anser att det finns trafikproblem.
Hållplatsen Hinsholmen har under lång tid varit ett trafikproblem. Vid platsen möts sex vägar. Flera olyckor har inträffat. Spårvägen vill att hållplatserna flyttas och att märken och signaler sätts upp.


2002 10 15
Upphandlingen av färjetrafiken till södra skärgården
Västtrafik meddelar att upphandlingen skall vara avslutat under november månad.
Upphandlingen sker med ett huvudförslag med kostnadstak samt ett antal optioner där bl a turer in till centrum finns med. Kommunen får avgöra om man skall bestämma sig för att köpa något av dessa.
Västtrafik kommer att gå ut med pressmeddelande.

2002 09 14
GP-artikel
Borgerliga vill se över ö-buss
Det är för stökigt vid färjeterminalen på Saltholmen när busslinjen Ö-snabben ska släppa av och på passagerare, anser de borgerliga ledamöterna i trafiknämnden. De föreslår därför att trafikkontoret ska få i uppdrag att se över trafiksituationen där. Det är för många, både andra fordon och folk, som trängs på samma yta som ö-snabben, enligt Anders Fasth (kd)


2002 06 20
Ur annonsen i GP
Inbjudan om deltagande i upphandling av trafiktjänst
Inbjudare: Västtrafik

Upphandlingsformen är förenklad upphandling och avser trafiktjänster för passagerartrafik med båt.
Trafiktjänsten omfattar båttrafik i Göteborgs södra skärgård samt älvtrafiken i Göteborgs hamn.

Båttrafiken till södra skärgården är en viktig trafikservice som berör både boende på öarna och turistnäringen. I Göteborg är älvtrafiken i hamnen ett betydelsefullt inslag inom kollektivtrafiken, inte minst med tanke på den utveckling som skett i områdena på norra älvstranden.

Den trafik som nu upphandlas planeras starta januari 2004. Trafiktjänsten upphandlas för en normal tid på 7 år med möjlighet till förlängning med 1 år i taget maximalt under ytterligare 3 år.

Anbud skall lämnas enligt förutsättningar och krav som anges i särskilt förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlaget kan beställas från:

Västtrafik Göteborgsområdet AB
Box 405
401 26 Göteborg

Anbud skall vara Västtrafik Göteborgsområdet tillhanda senast 20 september 2002.

Anbudet skall vara bindande t o m 2002-12- 31

__________________________________________________________


2002 06 05
GPNÄRA Väster; inlägg
Vi på fastlandet bryr oss om skärgårdsbor
Numera skärgårdsbo, GP Nära väster 2002 15 maj, har fel i det mesta. Vi Saltholmsbor bryr oss visst om skärgårdsborna, liksom vi bryr oss om alla människor.

Vi tycker däremot att, när man ser att mellan var tredje eller fjärde bil tar av österut antingen vid Käringberget eller vid Hagen så borde det vara bättre för alla parter att antingen dela upp trafiken. Eller också få den att gå till ett lämpligare ställe än Saltholmen, där inte bara vägen dit är ett provisorium, utan även terminalen och en del annat.
För övrigt tycker jag att du, skärgårdsbo, är missunnsam. Du har ju möjlighet att njuta av orörd natur varje minut på ön, under det att Du tycker att vi kan leva med allt besvär.

Vad gäller tidsförlusten med färja in till Kusten har någon på Chalmers gjort en utredning om tidsskillnaden mellan landning på Saltholmen eller vid Klippan. Skillnaden var ca 5 till 7 minuter. Detta innan vägbulorna och 30-skylt kommit dit.De flesta respekterar dessutom inte 30-.skyltarna.
Bengt Almér

2002 05 29
GPNÄRA Väster; inlägg.
Saltholmen vägs ände vad det gäller plats
Läste ett inlägg i GP-nära från "Tidigare Långedragsbo" om parkeringsproblemet på Saltholmen.
En hel del missuppfattningar om sakförhållandena framkom i denna insändare.
För det första har det aldrig funnits något förslag att flytta Saltholmsterminalen, utan tvärtom, alla är överens om att den skall finnas kvar där den ligger.
Att man sedan vill ha flera avgångsplatser för att i någon mån minska parkeringsproblemet, är en annan sak.

Insändaren talar också om skärgårdsboendes rätt till boendeparkering liksom andra göteborgare. Andra göteborgares boendeparkering fungerar på så sätt att man får köpa ett kort, som är begränsat till ett visst område: A, B eller C och så vidare. Detta kort gäller som parkeringstillstånd men endast i mån av plats. Det finns alltså ingen reserverad plats att tillgå.

Sedan sägs det också i insändaren att Saltholmsborna har parkeringsfrågan löst genom att kunna stå på gatan utanför sina hus. Alla gator på på Saltholmen har parkeringsförbud större delen av året, så den passningen gick inte fram.

Att trafiken är störande på Saltholmsgatan, är väl alla överens om, även de boende på öarna måste väl förstå detta, särskilt med tanke på på den trafikdebatt, som pågår på öarna, gällande mopeders framfart.

Nej, skall parkeringsproblemet för skärgårdsboende lösas, måste ansvariga lyfta blicken från Saltholmen, där vi har kommit till vägs ände vad det gäller plats.
Bertil Jonsson

2002 05 24
En GP artikel och ett par GPNära Väster inlägg!

GP från trafiknämnden
Samordna skärgårdstrafiken
Skärgårdstrafiken i Göteborg,som Styrsöbolaget tidigare ansvarat för, ska upphandlas under året. Nytt avtal ska stå klart till hösten för trafikstart 2004.
Det är Västtrafik som sköter upphandlingsförfarandet.
Anbud ska läggas på dagens tidtabell samt på ett antal tilläggsmöjligheter.
Trafikkontoret föreslår ytterligare kvällstur, bättre möjligheter att resa mellan öarna samt att både sommar och året runt kunna åka direkt från skärgården in till centrum.
-Vi får se vad de extracigarrerna kostar. Om det blir för dyrt är det inte aktuellt, säger Bernt Nielsen kollektivtrafikchef vid Trafikkontoret.
___________________________________________________________________

2002 05 15
Till GPNÄRA Väster

Striden om Saltholmen går vidare.
En förening fick nyligen nej av SDN Styrsö om att diskutera
parkeringsproblemen på Saltholmen. En ”jubelidiot” lämnade
sitt första öppna SDN-möte på Styrsö förvånad och besviken.
Krisdemokraterna föreslog för ett tag sedan att SDN Styrsö
skulle tillsätta en bredare arbetsgrupp, än den nuvarande
parkeringsgruppen. Den skulle bestå av skärgårdsbor med
fräscha idéer på lösningar. Den skulle starta ett nära samarbete
med Älvsborg angående den nya översiktsplanen för
parkeringsytor på fastlandet, men fick avslag.
Enligt den lokala översiktsplanen vill politikerna inte blanda
in allmänheten innan förutsättningarna för planeringen
är har klarats ut. Planeringen kan annars förlora i trovärdighet.
Är det inte det planeringen nu har gjort, förlorat i trovärdighet?

Striden om den lilla holmen kommer mig att tänka på en
liknelse vår nobelpristagare Hannes Alfvén en gång
framförde när befolkningsexplosionen diskuterades.
Han jämförde människan på jorden med mögelsvampen i
en ostkupa. Mögelsvampen inser inte att ostbiten inte varar
i oändlighet utan förökar sig obegränsat med snar massdöd
som resultat. Människan med sin intelligens borde veta bättre.
( Nu vet vi att människan vet bättre. Befolkningsexplosionen i
Asien tycks vara under kontroll)

Är nästa utmaning att begränsa bilplatsexplosionen i världen?
Att få människan med sin intelligens att även inse att vår jord inte
kan rymma ett oändligt antal p-platser? Skall vi börja med
Saltholmen? Vad krävs? Några hinkar kallt vatten över
kombattanterna eller som en insändare nyligen skrev, en höjd
blick över den egna rattmuffen och den egna parkeringsrutan?

Mitt förslag är att Saltholmens förutsättningar och skärgårdsbornas
beroende av kollektiva transportmedel borde tillvaratas. Området utformas
som en modern kollektivtrafikhållplats, en mötesplats, en oas för såväl
ö- som fastlandsboende. De kollektiva färdmedlen utvecklas så att
behovet av egen bil minimeras.

Stadsbyggnadskontoret skall nu utreda hur man kan undvika
ett p-däck på Saltholmen och hur Långedragsområdet skall
disponeras. Det vore begåvat att koppla in Vision Lundby (bl a för
utveckling av befintliga bilpooler), sjöfartens intressenter, Västtrafik,
Trafikkontoret, Park- naturförvaltningen, Miljöförvaltningen och
medborgarkraften för att i samverkan skapa något som kan bli väg-

ledande för trafikutvecklingen. Låt äntligen Saltholmen få ett egenvärde
och skärgårdsborna anständiga kommunikationer med fastlandet.

Signatur: Framtidstroende

____________________________________________________________________________________

2002 04 10
Till GP Nära Väster

Vattenvägarna är en tillgång

Angående personterminalen för skärgårdstrafiken.

På medborgarkraftens hemsida kan man ta del av det arbete
som under åren lagts ned på att finna en lösning på
trafiken till södra skärgården. Som framgår av hemsidan
är det inte bara att tycka om terminalen skall flyttas från
Saltholmen till centrum. Det finns mängder av varianter
som alla har sina fördelar. Mycket utrymme ägnas centrum,
Färjenäs, Fiskebäck och Saltholmen.

För att finna den långsiktigt bästa lösningen anser jag att man måste
söka sig fram kanske med hjälp av ett tillämpat färjeprojekt.
I den färjeentreprenad som snart handlas upp för nästa period
måste det ingå ett experimenterande vad avser såväl terminalens
placering som angöringsplatser, turtäthet, båttyper och bilparkering.
Saltholmen som en kollektivtrafikhållplats bör ingå i experimentet.

Det viktigaste idag är inte att bestämma var terminalen skall ligga
utan att övertyga politikerna om att skapa de förutsättningar som
krävs för att nästa entreprenör skall kunna experimentera sig fram
till en långsiktigt hållbar lösning.
Som framgick av GP-artikel 26 mars har trafiknämndens
vice ordförande väckt förlaget att antingen låta vissa av Älvsnabbens
turer gå till och från Saltholmen eller att Skärgårdstrafiken fortsätter
från Saltholmen vidare till klippan och Eriksberg.

När Götatunneln är klar tillika spårvägen umed Skeppsbrokajen och
tågtunneln under centrum är det givet, att södra skärgården skall ha
en direktförbindelse med denna knutpunkt.

Alltfler göteborgare förstår att Saltholmen i längden inte kan fungera
som en modern skärgårsdterminal.
Samtidigt ökar synsättet att stadens vattenvägar är en tillgång.
www.medborgarkraften.com sympatisör.

________________________________________________________________________________

002 04 15
Svar från Roland Rydin angående brev om skärgårdstrafiken.
................Tack för meddelandet. Mitt förslag kommer att beredas inom trafikkontoret och Västtrafik. Jag kan inte säga något om tidplan. Möjligheterna att realisera förslaget är nog till stor del beroende vilka merkostnader det blir fråga om.
Bästa hälsningar
Roland Rydin

Mail från Vägverket
Till styrelsen inkom den 28 november ett svarsbrev från samhällsavdelningen Vägverket Region Väst efter ett mail från Medborgarkraften i Älvsborg. Nedan följer ett utdrag.

.......... Jag har ingen direkt anledning att ta ställning till olika alternativ för bostadsutvecklingen på öarna, trafikregleringar eller färjeterminalens läge.
Jag tycker dock det är viktigt att alla parter tillsammans diskuterar frågan i ett långsiktigt perspektiv- hur vill vi ha det? Just nu vill jag gärna framhålla potentialen med bilpooler.

En poolbil delas normalt av 8-12 hushåll- för Styrsö/ Saltholmen kan andra förutsättningar råda. Flera undersökningar från Schweiz, Österike och Tyskland ( där bilpoolerna är stora) visar att varje poolbil i genomsnitt ersätter fem privata bilar. Dessutom medför en bilpool en rad andra positiva effekter för samhälle och individ.

Det finns ju redan en liten bilpool på Brännö och en på Styrsö. Om de kunde slås samman och rekrytera några hundra medlemmar skulle det kunna innebära väsentligt annorlunda förutsättningar för trafiken till och parkeringsbehovet på Saltholmen. Trafikkontoret är väl medvetna om detta och funderar på olika möjligheter att stimulera bilpooler.

Till skillnad från flera andra lösningar medför en stor bilpool stationerad på Saltholmen ingen konflikt mellan öborna och de boende på fastlandet. I stället för att ta ytterligare mark i anspråk kan parkeringsytor frigöras för andra ändamål.

 

 

5) Trafiken till södra skärgården.
I Saltholmen - Långedragplaneringen är trafikfrågan ständigt aktuell.
Framöver kommer intresset för frågan sannolikt att bli större än idag och engagera många inom kommunen.

Referensgruppen Föreningar i Älvsborg
(Nu Medborgarkraften i Älvsborg) inlämnade en skrivelse till samtliga byggnadsnämndens ledamöter.
Denna ledde till en artikel i GT. Ur denna är följande hämtat:

Skärgårdsbornas behov av kollektivtrafik och p-platser står i konflikt med Älvsborgsbornas och övriga göteborgares behov att bevara den unika miljön.
-Saltholmen är en utomordentligt svår fråga. Alla inblandade har legitima och logiska motiv för sina krav, säger byggnadsnämndens ordförande Leif Blomqvist.
................................._______________

En logistikutredning skulle genomförts i Västtrafiks regi för att kartlägga de olika öarnas önskemål och synpunkter med referensgruppernas medverkan.

Så blir det nu inte. En förenklad utredning läggs nu på trafiknämndens bord. Den är kortsiktig och ser främst till trafikeringen av båtar till södra skärgården och som underlag för trafikupphandlingen nästa år. Den utgår ifrån Saltholmen som terminal. Kommunen har ont om pengar vilket innebär stegvis anpassning till föreslagna åtgärder.

Anm: Se utdrag ur den förenklade utredningen på sidan södra skärgården.


Den detaljerade översiktsplaneringen bordläggs. Detaljplaneringen får gå före med ett gammalt kommunfullmäktige beslut som utgångspunkt för terminalläget, såvida inte medborgarkraften kan få politikerna att se till långsiktigt hållbara lösningar och riva upp beslutet.

Av Medborgarkraftens bildsvit som illustrerar några tänkbara lägen för ny terminal har Färjenäsbilden blivit aktuell genom Fiskebäcks Företagarförenings förslag och hemställan:

Ur rapporten

Fiskebäck företagareförening, som i enighet med Fiskebäcks Hamnförening och Egnahemsföreningen har utarbetat ett förslag och hemställer nu att:

Göteborgs Kommun och berörda myndigheter samlas till möte för att öppet diskutera nuläget och utan bindningar fastlägga en policy för fiskets framtid i kommunen och att man i enighet med resultatet av denna diskussion - en gång för alla - i samförstånd beslutar om framtiden på ett sätt som gynnar alla berörda parter.
....................__________________________

Debattinlägg: (sign:X)

 

Synpunkter!....Inlägg