.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) SPONSORER OCH DONATORER

Göteborg "donatorernas stad"!

Många av dagens "olösliga problem" kan kanske få en lösning med hjälp av välvilliga medborgare. För detta måste problemen först synliggöras och konkretiseras med t ex medborgarkraftens hjälp.

Synpunkter!....Inlägg