.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖDRA SKÄRGÅRDENS FRAMTID

Om Västtrafiks/Trafikkontorets nu presenterade utredning med i princip ett förslag (bestående av bitar från ett antal alternativ) genomförs innebär detta en hel del konsekvenser för skärgårdens utveckling, såväl positiva som negativa.En beskrivning av dessa konsekvenser för såväl s skärgården som för fastlandet bör rimligen tas fram.

Synpunkter!....Inlägg

 

 

LÅNGEDRAGSUDDENS FRAMTID
TOMTEN FÖR F D LÅNGEDRAGS RESTAURANG

Inom MIÄ:s samrådsgrupp Gamla Hamnen är intresset för en ny anläggning som ersättning för den gamla mycket stor.

En speciell arbetsgrupp för att finna en genomförbar lösning har spontant bildats. Kontinuerliga kontakter hålls med fastighetsägaren.

Skissarbete pågår och grannarna svarar på enkäter.
Bl a framgår det att man gärna vill ha en anläggning som ligger uppe på kullen för att tillvarata den unika utsikten över Göteborgs skärgårds inlopp.

Byggnadens markyta och placering skall var ungefär som det vinnande förslaget vid arkitekttävlingen.

Höjden kan ökas med flera meter över det vinnande förslagets höjd.

Förmodligen finns det många som har idéer om hur tomten skulle kunna utnyttjas. Rykten säger så.

Synpunkter!....Inlägg

 

SALTHOLMENS FRAMTID

Hur skulle Saltholmen kunna disponeras för Göteborgarna om terminalfunktionen upphör och t ex endast anslutningsfärja till
öarna ersätter?

Synpunkter!....Inlägg