.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.debatt under arbete!

...............forum...  

sammanfattning

Göteborg:
Södra gång-
o
cykelstråket
Tagg:
"gbg:sgoc"
i Google earth

INOM
VALLGRAVEN

ccccccc


bakgrund
Förtätning av
City

OMFATTNING

Här kommer länkar och kommentarer
att läggas in efter hand.
_____________________________________

"RINGSTRÅKET"

MASTHUGGSKAJENS FÄRJELÄGE-

MASTHUGGSTORGET-

LÅNGGATORNA-

JÄRNTORGET-

HAGA NYGATA-

HAGAKYRKOPLAN-

VASAGATAN-

HEDEN-

BOHUSGATAN-

SKÅNEGATAN (EVENEMANGSSTRÅKET)-

FOLKUNGAGATAN-

ODENSPLATSEN-

GULLBERGSVASS-

GULLBERGSVASS FÄRJELÄGE-

GULLBERGSKAJEN-

LILLA BOMMEN-

PACKHUSKAJEN-

STORA BOMMEN-

SKEPPSBRON-

HEURLINS PLATS-

MASTHUGGSKAJEN

"TVÄRSTRÅK"

LINNÉPLATSEN-LINNÉGATAN-
JÄRNTORGET-HEURLINSPLATS

KORSVÄGEN-GÖTAPLATSEN-
KUNGSPORTSAVENYN-
Ö HAMNGATAN-LILLA BOMMEN

KORSVÄGEN-EVENEMANGSTRÅKET-
ULLEVI

KUNGSPORTSPLATSEN-KUNGSGATAN-
HEURLINSPLATS

ODENSPLATSEN-ODENSGATAN-
POLHEMSPLATSEN-CENTRALPOSTHUSET-DROTTNINGTORGET-N HAMNGATAN-
STORA BOMMEN

INOM VALLGRAVEN


Trafiknämnden kan i december 2009 besluta om
"tydligare stråk inom Vallgraven.
Nya markeringar på marken - linjer, cykelmärken, pilar och skyltar ska göra stråken tydligare. Stopplinjer kommer att flyttas för att bilisterna lättare skall kunna se cyklisterna.

Enkelriktningar tas bort. Hinder som är farliga eller försvårar för cyklister byggs bort.


 

 

 

 

...

 

............