.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

"Den Goda Staden"
Ban- Bo- och Vägverkets projekt


bakgrund

Den Goda Staden
En samordnad planering av städer och transportsystem?

Här redovisas titel och förord oförkortat följt av en kort resumé, som bakgrund för förståelse av medborgarkraften.com:s processkonstverk under länken
"Den Goda Staden"

Titel: En samordnad planering av städer och transportsystem?
Slutrapport från utvärderingen av Den Goda Stadens första etapp.
Vägverkets publikationsnummer: 2008:52
Utgivningsdatum: 2008-04
Utgivare: Vägverket
Författare: Patrik Tornberg och Göran Cars,
KTH - Institutionen för Samhällsplanering och Miljö
Kontaktperson: Mathias Wärnhjelm, Vägverket
ISSN: 1401-9612

Förord
Vägverket, Banverket och Boverket arbetar tillsammans med kommunerna Jönköping,Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner och Landsting med "Den goda staden" - ett stadsutvecklingsprojekt.
Syftet med projektet är att gemensamt utveckla kunskap om integrerad planering av bebyggelse och transportsystem samt att utveckla processer och lösningar där olika intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.
Projektet har kontinuerligt utvärderats av Kungliga Tekniska Högskolan.
Denna rapport är framtagen av Patrik Tornberg och Göran Cars på Institutionen för Samhällsplanering och Miljö.
KTH står själva för resultaten och slutsatserna i rapporten.
De uppdragsgivande organisationerna har inte tagit ställning till dessa.

Mathias Wärnhjelm
Projektledare Den Goda Staden
Vägverket


Källa: Projekt Den Goda Staden av Boverket och Vägverket m fl.

Sammanfattning av första etappens redogörelse.

_____________________________________________

Synpunkter!....

Åter "Den Goda Staden":s startsida!