..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.........................START

.........

..............

De nya stadsdelarna

Stadskansliet 2009-12-02
Tjänsteutlåtande

Förslag till ny SDN-organisation
Förslag till beslut I kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige inrättar nya stadsdelsnämnder
fr o m 2011-01-01 enligt bilaga

Stadsdelsnämndernas uppdrag att ansvara för respektive förvaltningar upphör 2010-12-31.

Kommunstyrelsen bemyndigas att anställa förvaltningschefer för de nya stadsdelsnämnderna.

Kommunfullmäktige ger följande nämnder ansvar för lokal politisk planering för
inrättandet av nya stadsdelsnämnder enligt följande:


-SDN Gunnared och Lärjedalen för ny stadsdelsnämnd benämnd B

-SDN Kortedala och Bergsjön för ny stadsdelsnämnd benämnd C

-SDN Härlanda och Örgryte för ny stadsdelsnämnd benämnd H

-SDN Linnéstaden och Majorna för ny stadsdelsnämnd benämnd F

-SDN Frölunda/Högsbo och Askim för ny stadsdelsnämnd benämnd J

-SDN Södra Skärgården, Älvsborg och Tynnered för ny stadsdelsnämnd benämnd I

-SDN Kärra/Rödbo, Tuve/Säve och Backa för ny stadsdelsnämnd benämnd A

-SDN Biskopsgården och Torslanda för ny stadsdelsnämnd benämnd D

-SDN Centrum för stadsdelsnämnd benämnd G

-SDN Lundby för stadsdelsnämnd benämnd E

Kommunfullmäktige utser 11 ledamöter och sex ersättare i respektive nämnd.

Till nuvarande stadsdelssidan!
Till nya stadsdelshemsidorna!

............... ..........

{2}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

  {5}

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.