.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

GIFTER I BLODET


bakgrund

 

 

GIFTER I BLODET
Från Internetsiter
WWF AVSLÖJAR GIFTER I BLODET HOS EUROPEISKA FAMILJER

Ur
Barn och unga kan bära på fler gifter än sina mödrar
från 2005-10-06 ref AP

WWF offentliggör en undersökning med blodtester på 13 familjer i tre generationer från 12 EU-länder, inklusive Sverige. Av 107 testade kemikalier i blodet fanns spår av 73 giftiga ämnen.

"Kemikalier som vi använder i vardagen förgiftar blodet på våra barn”, säger Karl Wagner, som leder WWFs kemikaliekampanj DetoX.
Enligt studien, som omfattar barn och vuxna från 12 till 92 år, finns högst antal kemikalier i mormorsgenerationen (63). Den yngre generationen hade totalt mer kemikalier i blodet (59) än sina mödrar (49) och vissa av de analyserade gifterna förekom i högst halt i barnen. Varje familjemedlem bär på en cocktail av upp till 70-talet olika ämnen som inte finns naturligt i miljön. Men antalet miljögifter är med säkerhet betydligt större, enligt Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Rapporten pekar på att de gamla miljögifterna främst tas upp av kroppen via fisk och föda. De nya ämnena får vi i oss via inandning och genom huden. Familjemedlemmarna testades på 107 kemikalier som finns i vardagsprodukter, fördelade på 5 huvudgrupper och tre ämnen. Bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen och konstgjorda myskämnen — i datorer, textilier, smink eller i elektronik — hittas oftare och i högre halter i den yngsta generationen. Mormorsgenerationen har högst förekomst av gifterna DDT och PCB.

Flamskyddsmedlet TBBP-A, som används i kretskort i elektronik, fanns i 18 familjemedlemmar (3 mormödrar, 7 mödrar och 8 barn). Den högsta påträffade halten fanns i ett av barnen. Av 31 olika flamskyddsmedel (PBDE) som analyserats hittades 17 i barngenerationen, jämfört med 10 i mormorsgenerationen och 8 i mammorna. Den högsta halten av Bisfenol-A, en kemikalie som är mycket lik östrogen och används i vissa plastflaskor och CD-skivor, spårades i ett av barnen.

- Vi ingår i ett stort kemiskt experiment vars konsekvenser vi inte kan överblicka. Många av gifterna förbjöds för länge sen, men finns i våra kroppar.

Det är viktigt med en tuffare lagstiftning, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på WWF och
Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Synpunkter!...