.........
START

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

Trafik
Västlänken

Beslutad sträckning!

cccccccccccc

..

bakgrund
Insändare och artiklar i bland annat GP har synpunkter på Västlänken

Västlänken

Ur artiklar och debattinlägg i GP

Västlänken behövs för att inte öka biltrafiken
I dag berörs en miljon människor av Göteborgsområdets arbetsmarknadsregion. Målet är att integrera Borås, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Herrljunga och andra orter. Att åstadkomma detta med ökande biltrafik är inte möjligt och inte heller eftersträvansvärt, skriver regionrådet Leif Blomqvist (S).

Från GP.s nätdebatt

Skrivet 30 juli 2010 08:06 Christoffer
Varför finns det ett sådant sug hos politikerna för regionförstoring?
Med en dåligt fungerande vård, skola och omsorg i Göteborgs stad är det i denna ända man skall börja innan underlaget (människorna) ökar och kraven blir än större.

Skrivet 30 juli 2010 08:17 Krister
För merparten av resenärer innebär västlänken ingen förbättring.
De 2 nya stationerna vid Korsvägen och Haga gör ingen skillnad. De enda som tjänar på det är påstigande från Lindome och Kungsbacka som kan spara några minuter.

Skrivet 30 juli 2010 09:20 Hagabo
Många vackra ord men få riktiga argument! Förstår fortfarande inte vilka Kungsbackabor som skall stiga av i Haga.

Skrivet 30 juli 2010 10:19 PDH
Västlänken är och förblir ett onödigt projekt, utdömt av nationaekonomer, stadsbyggnadsingenjörer samt Göteborgare.
Låt oss fölkomrösta i frågan.

Skrivet 30 juli 2010 11:28 Christoffer
Att detta underlag innehåller en konsekvensanalys som haltar rejält är det ingen som verkar vilja ta upp. Den skrevs ju färdigt när beslutet inofficiellt redan var taget. Att sedan hävda att regionsförstoringen är en vital del för att öka attraktionskraft på alla håll är helt absurt.

Skrivet 30 jul 2010 12:29 Bert
Varför ska jag som göteborgare betala trängselskatt för att det ska gå fortare för pendlare från Herrljunga, Borås mfl att åka till Göteborg?

Skrivet 30 jul 2010 12:42 Stoppa Västlänken
Västlänken kommer bara att ha marginell påverkan på biltrafiken. Mycket få personer kommer att nyttja denna tunnel, alltså påverkas inte heller antalet bilar på vägarna nämnvärt. Däremot kommer biltrafiken att få en massa onödiga köer under tiden man bygger Västlänken.

Skrivet 30 jul 2010 12:48 Kirren
Rubriken: "Västlänken behövs för att inte öka biltrafiken"
Men för att bygga Västlänken behövs Trängselskatten och när den kommer, då väljer bilisterna omvägar för att slippa betala, det blir fler mil, alltså tvärt om! Vem kan storhandla eller lämna och hämta på Dagis med spårvagn eller buss?

Skrivet 30 jul 2010 13:55 Göteborgare
Vi behöver ta till oss att oljeepoken är i utförsbacken och att vi måste planera för framtiden och inte planera och bygga vägar för gårdagens transportsystem
.

Skrivet 30 jul 2010 14:56 Nils B
Strategin är tydlig från ledande politiker i Göteborg att överhuvudtaget inte bemöta olika inlägg om västlänken. Man har uppenbart tänkt tiga ihjäl frågan och sen presentera en lösning som skall genomföras utan debatt eller ifrågasättanden.

Skrivet 30 jul 2010 16:47 Leif Blomqvist
Nyttan kommer i form av snabbare trafik, bättre miljö men också fler jobb. Det regionala tågresandet har fördubblats på 10 år och kapaciteten har nåtts. Tänk tanken att alla som åker in på morgonen tog bilen. Då räcker inga vägar till. Genom Västlänken fördubblas kapaciteten.

Skrivet 30 jul 2010 17:08 Krister
Varför ta omvägen via Haga när spåret kan gå raka vägen från Trollhättan till Kungsbacka. Gör en hållplats vid Olskroken bara någon kilometer från Centralstation!

Skrivet 30 jul 2010 17:16 jg
Leif Blomqvist skrev: Visst ...
JG skev: Om det är arbetspendlare som är målgruppen för ökningen i kollektivtrafiken är det bättre att dra spåren till arbetsplatser och industriområden i Göteborgs ytterområden dit folk idag tar bilen. De som arbetar i citykärnan åker kollektivt redan idag. Västlänken förstärker en felaktig struktur där alla måste in till city och sätta sig på en långsam spårvagn.

Skrivet 30 jul 2010 17:29 Krister
I fortsättningen måste alla pendlare passera genom Västlänken. Detta innebär att tågtunneln kommer att passeras av tåg var 6:e minut. Alla måste passera station Haga och station Korsvägen. Där skall man åka rulltrappor upp till marknivå och sedan byta till buss eller spårvagn. Det blir en väldig ruljans i Haga.

Skrivet 30 jul 2010 20:55 Våra pengar
Det är mycket dåligt av Hulthèn och andra politiker att tiga ihjäl debatten om Västlänken och trängselskatten. Inte ens mail besvaras!

Skrivet 30 jul 2010 22:51 jg
Leif Blomqvist skrev: Dubbelspåret till Trollhättan...
Krister skrev: Varför ta omvägen via Haga...

För dom flesta som pendlar till göteborg innebär 'att komma fram' inte centralstationen. Det innebär endera Lackarebäck, Annedal, Åbro, Sisjön, Riskulla, Högsbo, Sörred, Grimbo, Lindholmen..., Dom som arbetar i citykärnan åker kollektivt redan idag. Nya målgrupper nås inte med Västlänken.

Från YimbyGBG ref. AP

Daniel S 16 jan 2009
M M arbetade på Sweco som gjorde underlagsrapporter för Banverket. Han bekräftar att alternativa placeringar av stationen inte utreddes, till exempel station i Gårda. Men det var väldigt klara direktiv från Banverket: Det skulle inte studeras.
B H på Banverket menar att alternativa placeringar för stationen hade prövats och förkastats av den politiskt tillsatta styrgruppen för Västlänken innan arbetet med underlagsrapporterna påbörjades.

Daniel B
D B tror inte att en regionsförstoring är vad Göteborg behöver. Området är den glesaste storstadsregionen i Norden. Staden bör växa ihop med Mölndal, integrera förorterna och sammanbindas med Hisingen. Vi bör först och främst investera i andra konkurrensmedel för att bemöta Malmös utveckling! Vi bör börja i rätt ände baserat på våra lokala förutsättningar.

Patrik S
P S efterfrågar någon som forskar på eller är kunnig i samhällsutvecklingsfrågor som inte hävdar att regionförstoring är det snabbaste och mest effektiva sättet att skapa tillväxt i en region, jämfört med dynamisk tillväxt.

Daniel B
D B föredrar dynamisk tillväxt där Göteborg med kranskommuner/förorter växer ihop. Därmed inte sagt att man skall förbättra kommunikationerna i regionen för att skapa ökad tillväxt. Men suget efter att skapa "superregioner" för att "hänga med i utvecklingen" tar för stora uttryck.

Sammanfattningsvis
konstateras att Västlänken är till för att regioninvånarna snabbt skall nå Göteborgs kärna.
Kostnaderna belastar däremot göteborgsinvånarna genom trängselavbifterna.
Hållplatserna i Haga ställer sig flertalet frågande till.
Man får inte med Hisingen och kostnaderna blir väldigt höga.
Synpunkter!...

Åter startsida.

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

...........