..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

:::::.......:::
....................
..Ett processkonstverk av AP
...... .


.........
Möjligheternas stad

..........Ur Göteborgs stadsbyggnadskontors annons i
...................."Göteborg bygger för framtiden"
..................av Anneli Hulthén och Lars Ivarson

......Göteborg är en av få städer som har stora obebyggda . .......områden i direkt anslutning till den centrala staden, .......vilket ger oss goda möjligheter att utveckla staden
....................... ..i.den riktning vi önskar...
.................Vi talar om de tre dimensionerna
........ den ekologiska, den ekonomiska och den sociala
.................. som hela tiden måste samspela...
....men sedan finns det en mycket viktig fjärde dimension
...............................den estetiska.
.......Det vi gör skall också vara vackert och tilltalande.
........I alla enskilda ärenden måste vi finna en balans
................. mellan alla dessa fyra dimensioner.
.................... En utmaning som heter duga!

 

.................................till innehåll

 

............... till inledning och förslag till program
................................eller direkt till

.
...
.......R.......... ....Referat av
...........en fingerad guidad tur
år 2020!................
...............Med länkar till fördjupad information.

............... ............Följ med!

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

___________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

 

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad .......... Här är du!
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!..

© Arne Person.