----NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. ÖPXX.SAMRÅD .UTDRAG

 

 

 

---

kontakter och genomgångar

 

SAMRÅD

Synpunkter lämnas senast
den 1:a maj 2007

Förslag till ny översiktsplan för Göteborg med miljökonsekvensbeskrivning är på samråd.
Välkommen med synpunkter fram till 1:a maj 2007.
Materialet i sin helhet finns att ladda ner från kommunens hemsida:www.goteborg.se/oversiktsplan.

kontakter
Tryckt material kan, mot självkostnad, beställas hos Lill Esbold, tel: 031-61 16 61.
Frågor kring förslaget besvaras av Översiktsplaneavdelningen på
Stadsbyggnadskontoret, vxl: 031-61 10 00
Lena Jacobsson Regionfrågor
Hanna Areslätt Planfrågor
Hans Linderstad Trafik
Ylva Löf Trafik
Ingrid Sondén Bostäder, handel, näringsliv och sociala frågor
Ulf Moback Natur, kultur, robusthet och miljökonsekvenser
Evelina Eriksson Natur, kultur, hälsa och rekreation
Marianne Linger Kartor

genomgångar
Genomgång av förslaget görs vid fyra tillfällen:

NORDOST Tisdag 6 mars kl 18-21 i A-salen, Medborgarhuset Gamlestaden

SYDVÄST Måndag 12 mars kl 18-21, Stora salen Frölunda kulturhus

HISINGEN Onsdag 21 mars kl 18-21, Aulan Ryaskolan

CENTRUM Onsdag 28 mars kl 18-21 Traktören, Köpmansgatan 20

synpunkter
Synpunkter lämnas via hemsidan www.goteborg.se/oversiktsplan eller
via mail: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se
Synpunkter kan också skickas till:
Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg

till ÖPXX!