.
   
 
 
 

.......INTRODUKTION

MEDBORGARKRAFTENS FORUM FÖR STADSBYGGNADS-
FRÅGOR I GÖTEBORG
ÄR AVSETT SOM ETT VERKTYG
FÖR MEDBORGARNA, ATT I ÖVERENSSTÄMMELSE MED DEMOKRATIPROPOSITIONEN "DEMOKRATI FÖR DET
NYA SEKLET" VÄRNA OCH FÖRDJUPA FOLKSTYRELSEN

NÄSTA SIDA!

.Till medborgarkraftens startsida.
...........................................................................

 
 
 
 
 
         
   
     
     
                 

............ . .

  ......
   

 

 

 

,,

 

..........  
   
       
 
                   
 


........................................................ .... ..

..
..... ...... ...Välkommen!.
. .till Medborgarkraften i Älvsborg
....
........

 


FreeCounter by JoesPC.com

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

 

<.

...

Nyheter