....
   
 
 
 

www.medborgarkraften.com och MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

HEMSIDAN TILLKOM, SOM ETT KOMPLEMENT TILL MEDBORGRKRAFTEN I ÄLVSBORG, SOM BILDADES
UR EN AV STADSBYGGNADSKONTORETS
REFERENSGRUPPER I SAMBAND MED ARBETET
MED DEN DETALJERADE ÖVERSIKTSPLANEN FÖR
SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG. SYFTET MED DEN ÄR
ATT BAND ANNAT VIDGA NÄTVERKET OCH SPRIDA
KUNSKAP OM ÖVERSIKTSPLANENS INTENTIONER
INOM EN VIDARE KRETS.

NÄSTA SIDA!
Till medborgarkraftens startsida

 
 
 
 
 
         
   
     
     
                 
.................................
   

........
..... .
.

  ....
....
 
 

 

 

 

,,

 

............  
       
   
 
                 
 


.
........................................................ .... ..

..
..... ...... ...Välkommen!.
..till Medborgarkraften i Älvsborg

, ....
........

 

 

 

 

 

 

 
FreeCounter by JoesPC.com

Nyheter