.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter inlägg

INLÄGG: P-däck på Saltholmen

2002 02 17
GP Fria ord
Det behövs inget p-däck på Saltholmen
Göteborgs stads parkerings AB har ansökt om bygglov för att uppföra ett provisoriskt parkerindäck på Saltholmen för att underlätta parkeringen för de bofasta i södra skärgården.

Enligt uppgift skulle detta fördyra parkeringen två till tre gånger. Inom Saltholmsområdet finns enligt P-bolaget 908 parkeringsplatser ( 427 förhyrda, 353 tillstånd, 128 med avgift).

Det finns inom Göteborgs södra skärgård 834 bilar ( enligt SCB 2001-01-01) som ägs av personer som är mantalsskrivna i södra skärgården. Sammantaget borde dessa platser räcka mer än väl. Enligt systematiska räkningar som gjorts står regelmässigt 80-100 av de förhyrda (fasta) platserna tomma.

Genom att reformera nuvarande parkeringssystem och ombilda samtliga parkeringsplatser inom Saltholmsområdet till tillståndsplatser "pressas luften ur systemet" och nuvarande platser kommer att räcka till samtliga bilägare i södra skärgården. Det behövs inget p-däck!

P-bolaget som beslutar om hur platserna ska fördelas följer den rekommendation de får av politikerna i SDN Styrsö. Alla dessa har med något undantag förhyrda platser som de inte är beredda att ge upp.

Som politiker är de valda för att finna de bästa lösningarna för samtliga boende inom stadsdelen.

Den informationsfolder från stadsbyggnadskontoret som skulle lämnats ut till hushållen på öarna för att få in åsikter om gällande förslag om parkeringsdäck hamnade aldrig i några brevlådor.

Under en förmiddag var de istället tillgängliga på båtarna och "försvann" snabbt, långt innan alla kunnat nås av informationen.

Rättvis bilägare i Södra skärgården

 

2002 02 06
GP NÄRA
Dåligt utnyttjade fasta p-platser
Omvandla de 483 dåligt utnyttjade fasta p-platserna på Saltholmen till resurseffektiva moderna tillståndsplatser och lägg en eventuell ny fastplatsparkering på Långedrag/Hinsholmen.
De som använder bilen frekvent -varje dag - parkerar på de resurseffektiva tillståndsplatserna på Saltholmen.
De som använder bilen mindre frekvent och de som absolut vill ha en egen plats parkerar på Långedrag/Hinsholmen, där ett eventuellt låsbart garage eller p-område ökar komforten och tryggheten.

Detta förslag frigör uppskattningsvis 240 platser på Saltholmen vilka idag inte utnyttjas alls eller som används som långtidsparkering.
Av de 483 nuvarande fasta platserna står 100-130 tomma varje natt.
Av de ca 220 bilar som dagtid står kvar på parkeringen är det rimligt att anta att åtminstone hälften, ca 110 platser används som långtidsparkering. Varken långtidsparkering eller oanvända p-platser hör hemma på Saltholmen, där varje parkeringsyta måste användas optimalt.

Redan idag får den som köpt parkeringstillstånd fritt parkera på alla avgiftsplatser (128 st på Saltholmen och 520 på Långedrag/Hinsholmsparkeringen) utom på sommaren.
Det finns alltså gott om plats för alla under nästan hela året
När den planerade sommarbåttrafiken från Skeppsbron kommer igång minskar behovet av p-platser för dagturisterna på Långedrag och Saltholmstillståndet kan börja gälla där även sommartid.
Holger Wassgren

2002 02 03
Fria ord GP
Halva sanningen från byggnadsnämnden

Vi som bor runt Saltholmen fick häromdagen en uppmaning från byggnadsnämnden att yttra oss med anledning av det planerade p-husbygget. En färgglad informationsbroschyr med fakta fick vi också.
Där står det: "Enligt detaljplanen får marken endast användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål".
När jag själv tittade i detaljplanen så står det på raden under ovanstående citat: " Områdert får icke bebyggas".
Enligt min mening är det i högsta grad relevant information att vi får reda på att en tomt inte får bebyggas om man planerar att bygga ett hus där och vill ha medborgarnas åsikter. Får de kommunala myndigheterna verkligen bete sig så här? Vi vanliga medborgare får det inte.
Holger Wassgren

2001 12 17
Fria ord GP 2001 12 16
Angående p-däck på Saltholmen
Dessa politiker- inte nog med att den som bor i villa nära havet måste skatta för havsutsikten. Nu har göteborgspolitikerna kommit på ett nytt sätt att hindra även icke villaägare från att njuta av havsutsikten: vid Saltholmen vill man bygga ett p-hus mitt i havsporten där vyn mot havet öppnar sig. Valaffischerna till hösten är klara: Hellre havsutsikt för bilarna än för människorna.
Sign HW

2001 12 13
Angående fasta p-platser på Saltholmen
Hur skulle de se ut om de boende i centrum drev igenom att hälften av
Heden- och Ullevis p-platser skulle vara fasta för deras räkning.
Uttalat på ett föreningsmöte

Nästa sida!