.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLÄGG: Skanstorget- Skansberget

2001 10 19
Upprustning av Skanstorget och Skansberget måste genomföras på kulturmiljöns villkor. Det förslag till exploatering som en majoritet i byggnadsnämnden beslutat om har vi kristdemokrater därför motsatt oss. Om en bebyggelse överhuvudtaget skall prövas inom området- Kastellgatan/Risåsgatan är det nödvändigt att anpassning sker till tidigare bebyggelsestruktur eller till landshövdingehusen i Haga. Vi kan inte acceptera hus som till skala och form inte överensstämmer med dessa hustyper. Skanstorget bör också rustas upp till ett levande torg med torghandel och rekreationsytor för medborgarna i stadsdelen som ex kafè, boulebanor etc. Innehållet och utformningen av torget måste utvecklas i samarbete med de boende i området. Vår inriktning för upprustning av området har tyvärr röstats ner i byggnadsnämden. Men vi fortsätter naturligtvis att arbeta för att utveckla stadens kulturhistoriska miljöer - inte förvanska dessa värdefulla områden som en majoritet nu är på väg att göra.
Jan H Nilsson (kd)
Byggnadsnämnden

till debatt Bostäder vid Skanstorget