.......interaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........
.

De grå prickarna representerar den
enskilde medborgaren, som kan
påverka genom de folkvalda (röda)
och/eller genom att själv bli delaktig
i medborgarkraften (blå).

Nästa!