.kalendarium

...............forum...
 

VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN
EXPO2010 I SHANGHAI
1 MAJ - 31 OKTOBER 2010

225 LÄNDER OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER HAR HITTILLS ANMÄLT SITT INTRESSE.

Temat är "Better city, better life".
Den ska visa lösningar för en uthållig modern livsstil i en värld där mer än hälften av mänskligheten lever i städer.

läs under PK26

 

Den Goda Staden
Den Goda Staden är ett
samverkansprojekt mellan
Boverket, Banverket, Vägverket,
Sveriges kommuner och landsting
samt Uppsala, Jönköpings och
Norrköpings kommuner.

Publikationer finns på både
Vägverkets och Banverkets hemsidor.
Läs under
http://www.vv.se/Startsida-foretag/
vagar/Vagplanering-och-projektering/
Vag--amp-gatuutformning/
Den-goda-staden/

och
http://banportalen.banverket.se/
banportalen/
templates/bvSubPage.aspx?id=
1021&epslanguage=SV

 

Göteborgs 400 - årsjubileum 2021
Med anledning av Göteborgs 400 - årsjubileum har edborgarkraften.startat upp ett processkonstverk.nr 25 vars mål är, att till .år 2021 bidra till förverkligandet av ett för staden
.magnifikt jubileumsfirande.

Läs under PK25

 
 

2009-06-24
Urban Management
Uppsala Universitet inbjuder till fortbildningsprogram.
Ledarskap och strategieer för hållbar lokal och regional utveckling.
För kommuner, regioner och för berörda aktörer som vill öka sin attraktivitet och konkurrenskraft.

För beslutsfattare, chefer, experter och berörda aktörer.
Start 14 oktober

Tällberg Forum
Ärets tema:konvergerande intressen - sammanblandningar och intressekonflikter.

Läs mer på http://www.tallbergfoundation.org/

2009-06-25
Den Goda Staden: Konferens om stadsutveckling via samverkan och samfinansiering.

Under hösten kommer slutgiltig information kring konferensens program och praktiska frågor.
Boka redan nu in den 14 oktober i kalendern.
Allmän information kring projektet Den Goda Staden finns på http://www.vv.se/dengodastaden

 

 
Långedrag: Pejlingsgatan
Ny detaljplan för fd Hjalmar Johanssons varv. Mer om detta till hösten 2009
 

Oskar II fort
Öppnas som museum 2007 enligt artikel i GP
P g a brist på medel är öppningen skjuten på framtiden.
Guidade turer genomförs

 

HÖGHUS
Vid arkitektmöte arrangerat av Forum för Srtadsbyggnad (SBK) i "Älvrummet" redovisades ett antal förslag på mya höghus inom Göteborg.

Inga tidplaner nämndes.

KULTURHISTORISK VÄRDEFULL BEBYGGELSE
Läs under forum!
 
 

Postnummersiterna prövas nu i Göteborg

Exempel http://www.42676.se

SÖDRA ÄLVSTRANDEN
Fyra inbjudna arkitektkontor kommer att lämna förslag under hösten 2007.

Se under Södra älvstranden

 

2009-06-18

Boplats arrangerar fredagen den 4 september i Göteborg ett bostadsmarknadsseminarium

Årets tema kretsar kring hur man bygger bäst utifrån ett barnperspektiv.
Varför detta? Jo, om Göteborg ska vara attraktivt i framtiden måste staden bli bättre för barnfamiljerna.

 
FÄRJETRAFIKEN TILL
SÖDRA SKÄRGÅRDEN
Kontraktet förlängt.
Nya båtar!
Se under Saltholmen
 
FISKEBÄCKS HAMN

Detaljplanen för bostäder är antagen.

Utbyggnaden påbörjas under hösten 2009