Till kulturplattformen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORG SOM KULTURHUVUDSTAD

cccccccccccc

bakgrund
Debattartikel i GP från 10 november 2007
Rusta Göteborg för att bli kulturhuvudstad
.

GÖTEBORG SOM KULTURHUVUDSTAD

GP Ledarsidan 2008 -08-21
Nej till kulturen
Som väntat säger kommunstyrelsens majoritet nej till att Göteborg ansöker om att bli euroeisk kulturhuvudstad 2014

ENLIGT EN ARTIKEL I GP 2008-06-28
VILL GÖTEBORG & CO VÄNTA MED ANSÖKAN
OM KULTURHUVUDSTAD TILL 2021

Det var meningen att ansöka om kulturhuvudstad 2014. Göteborg & Co har ändrat inställning: Deras förslag till kommunstyrelsen är att vänta. Man måste ha hela stan med sig i ett sådant beslut, och nu börjar tiden bli knapp säger Leif Nilsson, vice vd på Göteborg & co. Den 31 oktober ska de formella ansökningarna vara inlämnade.
Cecilia Wigström och Cecilia Malmström som var de som tog initiativet till en göteborgsk ansökan är besvikna.

Leif Nilsson menar att det inte räcker att visa upp det man har, man måste kunna skapa nytt för att konkurrera.

Ansökan kostar 50 miljoner kronor och genomförandet mellan 300 och 400 miljoner kronor. Som läget är nu bedömer Göteborg & Co att det är bättre att satsa på Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Rusta Göteborg för att bli kulturhuvudstad
Artikel i GP 10 november 2007
Av Helene Odenjung (fp) och Axel Darvik (fp) (Referat)

De flesta politiska partierna är överens om att Göteborg ska utvecklas som kultur- och kunskapsstad. Rätt använt stärks Göteborgs varumärke som turist- och evenemangsstad.

Folkpartiet tillsammans med moderaterna och krisdemokraterna ser möjlighet att bygga vidare på idén om en dynamisk stad, genom att Göteborg ansöker om att bli europeisk kulturhuvudstad år 2014.

De tre borgerliga partierna i kommunstyrelsen lade redan 2005 fram ett yrkande som innebar att staden skulle inleda ett arbete med att utreda förutsättningarna för Göteborg som kulturhuvudstad. Utredningsuppdraget föll på Göteborg & Co i samverkan med kulturförvaltningen.

Ett år senare, i maj i år kom utlåtandet tillbaka till kommunstyrelsen för beslut. Frågan bordlades av ordförande Göran Johansson. Något nytt behandlingsdatum är inte satt.

Artikelförfattarna undrar om om frågan om Göteborg som kulturhuvudstad är så kontroversiell att den måste bordläggas tills vidare. De menar att EU inte enbart har en strävan att skapa en enhetlig marknad, det handlar ävenom att föra medborgarna närmare varandra.

Den stad som utses ska skapa ett kulturprojekt av europeiska dimensioner framför allt på kulturellt samarbete.

Det gäller bland annat att:

• framhäva de konstnärliga strömningar som är gemensamma för européerna...

• främja evenemang och konstnärliga produktioner som involverar personer aktiva inom kulturområdet från andra städer i medlemstaterna...

•säkerställa att stora delar av befolkningen sluter upp och deltar i projekten

•framhäva stadens historiska arv, stadsbyggnadskonst och livskvalitet.

Artikelförfattarna medger att det är en stor utmaning men inget som Göteborg och göteborgarna inte skule klara av.

De räknar upp ett stort antal redan etablerade evenemang i stan.
De frågar sig. Vad är det Göran Johansson tvekar inför? Är det ekonomin?

De påpekar " Det är inte bara arenor som fylls av sportevenemang som gör en stad attraktiv, det är också viktigt att själen får sitt."

De avslutar artikeln med
"Om vi menar allvar med att Göteborg sätts på kartan inte enbart som en turist- och evenemangsstad utan också som en kultur- och kunskapsstad så kan vi inte vänta med att visa vad vi vill i den här frågan."
och påpekar också att vi inte får missa chansen att lyfta fram Göteborg inför den stora händelsen 2021 när stan fyller 400 år.

______________

Till Göteborgs framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............