...
.. ................................
Kan erfarenheterna av "Medborgarkraften i Älvsborg"
.................................. vara till nytta för det övriga Göteborg när nu ÖP99 antas
.................................. och medborgarkraften skall balanseras med de övriga
.................................. två krafterna, bärkraften och konkurrenskraften?

 

......Den första utmaningen?
............................... Göteborg skall göras till en god stad för alla sina invånare.

....Om ordet humankapital skall användas bör det avse alla invånare i staden, som .var och en efter ..sina förutsättningar bidrar till samhällets utveckling. (Länsstyrelsen)

 

3.VISIONÄRERNA - NOLLVISIONEN.........
...............................Läs och tyck till!.....................

...............................................................................STORSKALIGA BOSTADSOMRÅDEN ..........
....... ............................................................................................................ Läs och tyck till! ..
..........

........P-HUS PÅ SALTHOLMEN
................ Läs mer och tyck !...