.. .

 
 

..MEDBORGARKRAFTEN.COM......

..................................................................................................................................................................
..... ................................

........... ,,,,,,,,,,,,,....... .. .....
Veckans bild:.... ....................
......... ....
...
....................................... Styrsöbolaget offentliggör att satsa på färjetrafik in till city.
....... ............... ....
.......................................
.......................................FÄRJETRAFIKBILD NR 14 INSÄND TILL VÄSTTRAFIK 1998

 

...............................Text: Skärgårdsbefolkningen inser Göteborgs behov av
...............................utvecklat färjesystem för att avlasta den allt intensivare
...............................biltrafiken och förbättra miljön och säkerheten i stan.

...............................Genom ett effektivt kollektivt transportmedel skulle
...............................Göteborgs city återigen kunna blomstra. Göteborg
...............................skulle kunna bli den sjöstad som holländarna en gång
...............................planerade den för. Inom stadsdelen Styrsö finns säkert
...............................den entreprenöranda och kunskap som erfordras för att
...............................på öarna utveckla ett flertal färjeverksamheter som
...............................gagnar en levande skärgård. Lokaliseringen av terminaler
...............................och biluppställningar bestäms i smband med planeringen.

................ ...........................
.. --..........------------------.....-....

..........................................................................
.......................................................
..................... .....................
.......................... ......................
.................""

 

.............................................................. .....

 

........................

 

 

f.........................ter

...
................................... ...u....
................................ .....

..................

.............. . .

.............................

.................................................................. .

.............................

.................

 

....... .. ..I
..................................

...................

............... .....

 

.................. .........
.............................
.................

........................................

...................... .... .

.....................................

........
...........
tidigare veckans bild! ..........�ter forum!

 
eXTReMe Tracker

..................