.. .

 
   

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
..................................................................................................................................

...........
..... ................................

.......................... ,, ..,,,,.
Veckans bild:....

.....................
.


.................. ... .. EUROPAPERSPEKTIV 2015

Ur boken!

Krisen har dragit isär Europa . Trots att EU
satt kampen mot fattigdom och socialt utanförskap som en av EU:s topprioriteringar har utvecklingen gått i motsatt riktning.

Genom Europa 2020strategin har unionen åtagit sig att lyfta minst 20 miljoner européer ur fattigdom.

I Europaperspektiv 2015 diskuterar elva ledande forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskapden stora centrala, ekonomiska och politiska utmaning som EU-samarbetet står inför.

Krisen har blottlagt EU:s oförmåga att agera kraftfullt på det sociala området.
Social- och välfärspolitik, skattepolitik och merparten av arbetsmarknadspolitiken ligger i allt väsentligt bortom unionens beslutssfär.

Den sociala dialogen som kitt inom EU
Den sociala dialogen kan fungera som ett kitt inom EU
genom att den främjar och skapr samsyn och delaktighet.

................

.............. ...
adrat.

........
...........
tidigare veckans bild! ..........åter forum!

..................
 
eXTReMe Tracker