.. .

 
   

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
..................................................................................................................................

........

......................
Veckans bild

.....
...................B

............. ... ..MOMENTUM

MOMENTUM
VAD KRIG, KLIMATKRIS OCH VIRUS FÖRÄNDRAR
Bok av Kjell A Norström och Per Schlingmann


UR boken som kan vara intressant för SVVH.
15-minutersstaden - när byn flyttar till stan
På allt fler platser i världen kan man nu se de första tecknen på vad som skulle kunna kallas den hyperlokala staden. Vi vinkar farväl till bilen och handeln som den moderna stadens centralfigurer. I stället välkomnar vi idén om 15-minutersstaden.

En Idé av prof Carlos Moreno vid universitetet i Surbonne.
Alla invånare ska ska inom maximalt 15 minuter med muskelkraft, alltså till fots eller cykel , kunna nå allt de behöver för sitt vardagliga liv…Många av världens städer behöver nu räddas från sig själva.
Professorn idé: "Gör om den stora trögrörliga monolitisk stadskroppen till en familj av hundratals små dynamiska byar."
Många av våra städer förvandlas redan nu utifrån de här idéerna från att vara funktionsseparerade till att bli mer av lokala nätverk. Det som en gång var först och främst ett shoppingland med kontor håller nu på att förvandlas till ett kluster av kvarter och stadsdelar.
------------------
Tio trender som påverkar utvecklingen av våra städer.

1. Talang får städerna att dansa
Framöver kommer vi att arbeta på fler platser än någonsin. Kontoret och hemmet är bara två alternativ av flera. Många som bor i våra städer kommer att arbeta åt företag utanför städerna. Staden blir ett habitat för arbete, snarare än en magnet för företagsetableringar. Klusterbildningar blir attraktivt.

2. Risk för donutstäder!
Stadslivet frodas i kvarteren medan det som varit den funktionella stadskärnan utarmas. Stadskärnorna blir i högre grad mer av en stadsdel bland andra.

3. Vi tar naturen till staden
Restauranger i centra lägen odlar allt oftare egna grönsaker.
är och har varit städerna vardagsrum.
Vardagsrummet håller nu allt mer på att stöpas om till en arbetsplats.
Ett rum mellan hemmet och den ordinarie arbetsplatsen där man snabbt och effektivt kan ta något att äta och koppla upp sig.
4. Min by staden
Citysamverkan i Göteborg gjorde en undersökning bland stadens invånare. De flesta göteborgarna önskade sig stadsdelar och kvarter med tydligare lokal profil.

5. Dödsstjärnan
Vissa kallar det butiksdöden… Nu tar vi nästa steg. Vi kan hitta tre huvudsakliga drivkrafter bakom dagens förändrade shoppinglandskap.
a. Digitaliseringen
b. Personliga nätverk och influerare är vår tids vägvisare.
c. Hållbarhet. Byte och återanvändning.

Den moderna innerstaden börjar alltmer likna den medeltida staden.
Handel, boende, hantverk, paket och nöje sida vid sida. Lyx och budget i samma kvarter. Framför allt vädrar plattformar som Sellpy, Plick och Yaytrade ljuv morgonluft.

6. Transport blir service
Bilarna tar nu stora ytor i anspråk. Privatpersoner kommer inte längre att äga bilar utan nyttja bilar. Mer än 80% av alla transporter ska ske till fots eller med kollektivtrafik. Jakten på de många byarnas stad har börjat.

7. Urban ultraservice
Foodora har som vision att de i princip ska kunna leverera inom maximalt 30 minuter i alla Sveriges urbana områden.

8. Hantverksstaden!
En utveckling som kunnat skönjas en längre tid är intresset för hantverk och traditionell tillverkning. På motsvarande sätt ser vi ett ökat intresse för odling.

9. Kvarterets identitet
En tydlig konsekvens av ökat distansarbete och minskat affärsresande är att stadsdelarna och förorten där människorna bor kommer att bli allt viktigare.

10. Städerna blir Girlvilles
Staden är fortsatt först och främst kvinnornas habitat.


 

 


 

 

 

........ ...
adrat.

Påvelundsstugan

..................
 
eXTReMe Tracker