PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

Processkonstverk nr12

Tidskapseln 2050


........................................................................................................................
.............
  ..........

...........................................................................................................

 

BAKGRUND


www.medborgarkraften.com
lämnade ett bidrag till kapseln.


   ..........

Ur
Utställning i samband med fyllningen av tidskapseln.

Hemsidan www.medborgarkraften.com utgör ett medborgarkraftsembryo.

Ett embryo till den medborgarkraft som inom några år med största sannolikhet kommer att utvecklas likt bärkraften och konkurrenskraften.

Ett embryo till den tredje noden i det kraftfält som innan år 2050 kommer att bilda grunden för ett nytt regeringssystem i Sverige.

Ett embryo till det regeringssystem som ersätter dagens polära vänster - höger system.


 ..........................................................................................................................


 

För att lösa dagens globala problem behövs en social kraft i balans med bärkraften och konkurrenskraften.

En kraft som förmår att vidga medborgarnas sinnen.
En kraft som värderar alla medborgare lika oberoende kön, färg, härkomst, typ, eller ålder.

 ..........................................................................................................................

 

J..


www.medborgarkraften.com har tagit upp kommunens idé om en kompletterande social kraft.

I detta inledande skede fungerar hemsidan enbart som ett forum för stadsbyggnadsfrågor
i Göteborg.

 

......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

 

    

 

.Avsikten är att öka allmänhetens intresse för stadsbyggnadsfrågor och för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att finna former för socialt välbefinnande som en av de grundläggande faktorerna för stadens utveckling.

  

 

 

 

.....

 

Vid sidan om hemsidan fungerar idag organisationen Medborgarkraften i Älvsborg. Den arbetar aktivt med stadsbyggnadsfrågor främst inom stadsdelen.

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

............................................................................................................................NÄSTA!