PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 18
Göteborgs södra skärgård 2007


........................................................................................................................
.............
  ..........

...................................................................................................................

 

!.................................... ........... Saltholmen

processtudie
Göteborgs södra skärgård 2007
med utgångspunkt från medborgarkraftens studier, fallstudie av GU och CTH från 2003, inköpet av
snabbfärjor och Saltholmen

Stadsbyggnadskontorets planer
för Saltholmen 2007

SDN Västra Göteborg anteckningar

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Färjetrafikbilder från sept 1998 som blivit högaktuella.

Färjebilderna från 1998"länkar

medborgarkraften.com

   ..........

 

........

........

....

 

 ..........................................................................................................................


......

.........

.......PROCESSEN FORTSKRIDER!


UNDER HÖSTEN 2012 KOMMER PLANERINGEN
AVSEENDE KUSTOMRÅDET MELLAN LÅNGEDRAG
OCH FISKEBÄCK ATT PÅBÖRJAS.
DENNA KOMMER ATT OMFATTA SÅVÄL PARKERINGEN PÅ SALTHOLMEN SOM BOSTÄDER UTMED HINSHOLMSKILEN SAMT DETALJPLANERING AV DE OMRÅDEN SOM ÄNNU INTE ÄR PLANLAGDA.

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

............

   
........

 

  

 

 

........

  

 


 

 

 

............................................................................................................................NÄSTA!

 

  

 

............................................................................................................................NÄSTA!