PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

Processkonstverk nr 23 Karta
Göteborgs Framtid
från 2008

Läs mer

  ..........

...................................................................................................................

 

..

........Lateralt tänkande

.............plattformar, lycka, puls/lugn,
Heden och mycket mer!

Under år 2008 hände!

   ..........

.
....Hållbar stadsutveckling(miljödep)

Göteborg - Möjligheternas stad

Kommunen

Jorden om 2000 år?

historik
.........
kompletterande utdrag
hi.......
Sierpinski tetrahedronri

krafter

krafter (Nobelpriset 2008)

.................................................

 ...........


......

arkitektur

forskning: Jan Gehl

social o socialpsykologi
.......
människans hjärna

andlighet

brottslighet

lycka

hälsa

kultur

Ljudlandskap

hållbar stad

 .............
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

hållbar stadsutveckling

new urbanism

sprawl

smart Growth

cittaslow

grön urbanism

cultural planning

..bilder av framtidsstaden I
.........bilder av framtidsstaden II
.........bilder av framtidsstaden III
.........bilder av framtidsstaden IV

strukturer.
.........lösningen


strategier
.........tänka lateralt

ekonomier

ekonomiska frizoner ........

.glokalt

   .plattformar
.........miljöplattform
.........ekonomiplattform
.........socialplattform
.........konstplattform
.........kulturplattform
.........quinta essentia ..

bid Business Improvement District

trafik

tänkvärda citat

gång och cykelstråk

Älvstaden

älvstränderna
nformation till nätverket

Göteborgs framtid (Galleriarne)

Artiklar

Processkonst

ÖPXX översiktsplanen

Nätverk o Forum. för samhällsplanering
i GÖTEBORG

  

 

 
K2020

S2020

Skisser

puls/lugn

kulturhuvudstad år 2021

Heden PK22+23 steg 1

Heden PK22+23 steg 2

Heden PK22+23 steg 3 DEL1

Heden PK22+23 steg 3 DEL2

Heden PK22 +23 steg 4

Adresslistor
Invandrarorganisationer

  

 


 

 

 

 

  

 

.............................................................................................................................NÄSTA!