PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 24
Den Goda Staden
Heden + Saltholmen - Långedrag

  ..........

...................................................................................................................

 

PROCESSKONSTVERK NR 24
DEN GODA STADEN 2009 AP
Tidigare processkonstverk: Läs under PK

PROCESSKONSTVERK
NR 24 DEN GODA STADEN 2009 AP
STEG 1 FÖRSLAG 1

INGRESS

Göteborg står inför en kraftfull omvandling. Från att ha varit en stor småstad skall den bli en liten storstad.

För att förstå processkonstverket:

Ta del av tidigare utredningar,
om Saltholmen -långedrag: Vårt framtida Långedrag, Saltholmen m fl såsom Göteborgs framtid, och Heden som är tänkt som en samordnande plattform för regionen.

   ..........

 

........

Ta del av nedan redovisade information om projekt
"Den Goda Staden. En samordnad planering av städer och transportsystem?

Slutrapport från utvärderingen av Den Goda Stadens första etapp.

Vägverkets publikationsnummer: 2008:52
Utgivningsdatum: 2008-04
Utgivare: Vägverket
Författare: Patrik Tornberg och Göran Cars,
KTH - Institutionen för Samhällsplanering och Miljö
Kontaktperson: Mathias Wärnhjelm, Vägverket
ISSN: 1401-9612

........Läs mer!

 ..........................................................................................................................


......

.........

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

.........

   
........

.......

  

 

 

........

  

 


 

.............................................................................................................................NÄSTA!