PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 25..
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
från 2009

  ..........

...................................................................................................................

 

.Med anledning av Göteborgs 400 - årsjubileum
.
..........
har
medborgarkraften.startat upp ett
...........processkonstverk.nr 25 vars mål är, att till
...........år 2021 bidra till förverkligandet av ett för staden
...........magnifikt jubileumsfirande.

...........En tanke är att liksom år 1923 annordna en
...........jubileumsutställning som bas men nu med hållbar
...........stadsutveckling och Göteborgs framtid som
.......... teman samt processkonstverken nr 1 - 31 som
.
..........utgångspunkt med nr 15, 22+23 samt 25
...........och 29 -31
som kärna..
...........

...........Med detta förhållningssätt blir hela regionen
...........involverad och alla
idéer som framträder under
...........processens gång kan tillvaratas och tolkas
...........Alla intresserade medborgare blir delaktiga i
...........processen.

   ..........

 

........

 ..........................................................................................................................

.Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Översiktsplanens tre kraftbegrepp/dimensioner sociala, ekonomiska och ekologiska

Strategi
Med hjälp av medborgarkraftens tidigare processkonstverk nå målet att till år 2021 förverkliga ett för staden magnifikt jubileumsfirande.

Budskap
Synliggöra medborgarkraftens, konkurrenskraftens och bärkraftens betydelse för hållbar samhällsutveckling.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotområde
Exercisheden,Skeppsbron,Frihamnen, Älven och de 10 nya stadsdelarna samt regionen.

Steg 1Åtgärdspaket nr 1

.Läs mer!.

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

........NÅGRA IDÉER TILL GÖTEBORG 400 ÅR

........----..
...................HEDEN TORNET ..............................................................HEDEN SOCIALA PLATTFORMEN

.....,,,.....HEDEN

..........
...................NYA GÖTAÄLBRON ..............................................................OMVÄRLDENS HUS
......,,,......ALLA

   
........

...........
.......................................TIMGLASET I FRIHAMNEN

  

 

 

.................PROCESSEN FORTGÅR !

  

 


 

 

 

 

  

 

.............................................................................................................................NÄSTA!