PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 26
EXPO 2010 i Shanghai
från 2010
Läs mer!

  ..........

...................................................................................................................

 

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Översiktsplanens tre kraftbegrepp/dimensioner sociala, ekonomiska och ekologiska

Strategi
Med hjälp av Världsutställningen i Shanghai
bidra till att processkonstverket nr 25 når målet att till år 2021 förverkliga ett för staden magnifikt jubileumsfirande.

Budskap
Synliggöra medborgarkraftens, konkurrenskraftens och bärkraftens betydelse för hållbar samhällsutveckling.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotområde
Internet

 

   ..........

 

........

 ..........................................................................................................................

SVERIGES DELTAGANDE OCH
DEN SVENSKA PAVILJONGEN

Kommittéledamöter
http://www.expo2010.se/organisation/kommitten/

Nationalkommitténs ledamöter
http://www.expo2010.se/organisation/nationalkommittens-ledamoter/

Kommittén för
Sveriges deltagande i världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai


Ur hemsidan!
Ett speciellt sekretariat, Kommittén för Sveriges deltagande i Världsutställningen 2010, expo2010, ansvarar för den svenska paviljongen i Shanghai.

 

Steg 1
EXPO2010 I SHANGHAI PLATTFORM

UBPASTADSPROJEKTEN

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

.........PROCESSEN AVSLUTAD !

   
........

.......

  

 

 

........

  

 


 

 

 

 

.

............................................................................................................................NÄSTA!

 

 

.............................................................................................................................NÄSTA!