PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 27
Gemensam vision för
Göteborgs framtid


  ..........

...................................................................................................................

 

Göteborg skall utvecklas hållbart som regionens centrum med Centrala Älvstaden som dess kärna. Göteborgs centrala delar står inför en omfattande förändring. För dessa förändringar saknas en gemensam vision.


För att finna en sådan har vi tagit processkonsten till hjälp Med utgångspunkt från ett embryo växer visionen fram i en process under medverkan av uttolkare.
I detta fall blev embryot politikerseminariet som byggkonsortiet
Kvillebäcken ordnade i Älvrummet.


För att utröna om medborgarinflytandet fungerar gick under oktober 2010 nedan redovisade analys ut på remiss till våra politiker och planerare av Centrala Älvstaden. Med hjälp av bland annat de synpunkter som inkom har processen kunnat fortsätta och analysen kunnat fördjupas och leda fram till ett förslag till vision för Göteborg och Västra Götalandsregionens hållbara utveckling.

Rapporten avslutas med ett förslag till pilotprojekt som kan få stor betydelse för Göteborgs framtid som internationellt föredöme för framsynt hållbar samhällsplanering med medborgarna i centrum.

...Läs mer!

 

   ..........

 

........

 ..........................................................................................................................

 

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

.........PROCESSEN AVSLUTAD !

   
........

.......

  

 

 

........

  

 


 

..........................................................................................................................NÄSTA!