PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 28
Vindplats
från 2010

Läs mer!

  ..........

...................................................................................................................

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Vindkraftsutbyggnad vid Vinga

Strategi
Med hjälp av medborgarkraftens nätverk utreda lämpligheten i en sådan utbyggnad i detta läge.

Budskap
Hänsyn till sociala och miljömässiga synpunkter skall balanseras med de ekonomiska.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotområde
Hakefjorden vid Vinga

Mål
Om det aktuella området skall exploateras
ska det vara i samklang med hållbar utveckling vilket innebär balans mellan krafterna.

Steg 1 Åtgärdspaket nr 1 PK 28 Nästa!

 

   ..........

Första samrådsyttrandet från Medborgarkraften

.Synpunkter samråd 1.. .....

Senast sändes till Göteborg Energi AB och till stadsdelsnämnden Västra Göteborg två pdf-filer:
Medborgarkraftens synpunkter på samråd 2
samt en kopia av artikel i DN.


Synpunkter samråd 2

Artikel i DN

 

 ..........

................................................................................................................

 


....Processen pågår!

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

........

   
........

.......

  

 

 

........

  

 


 

 

 

.............................................................................................................................NÄSTA!

 

  

 

.............................................................................................................................NÄSTA!