PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 29..
Spel SUDEV-GBG
från 2011

  ..........

...................................................................................................................

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Översiktsplanens tre kraftbegrepp/dimensioner
sociala, ekonomiska och ekologiska

Strategi
Med hjälp av medborgarkraftens tidigare processkonstverk nå målet att till år 2021 förverkliga ett för staden magnifikt jubileumsfirande.

Budskap
Synliggöra medborgarkraftens, konkurrenskraftens och bärkraftens betydelse för hållbar samhällsutveckling
genom datorspel.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotområde
Exercisheden, Frihamnen, Skeppsbron,Gullbergsvass, Älven och de 10 nya stadsdelarna samt regionen.

Mål
Hållbar utveckling i regionen
Världen skall upptäcka Göteborg och ungdomarna stanna kvar i stan
Spelet sprids internationellt.

 

   ..........

Steg 1 Åtgärdspaket nr 1

PK 29 Nästa!

UR FÖRSLAGET TILL GÖTEBORG 400 ÅR

Spel som verktyg i samhällsplaneringenl

Inledning
Ett virtuell/reellt roligt och utvecklande spel för alla kategorier, utvecklas till ett kraftfullt verktyg för den hållbara stadsutvecklingen innebärande ett nytt tankesätt. Ett spel som kan utvecklas i det oändliga och visa vägar till hållbar utveckling inte bara för Göteborg utan även globalt.

.......................

 ..........

................................................................................................................

 

Beskrivning
Bakgrund
Mistra Urban Futures har flera intressanta pågående projekt. Ett av dessa är "Urbana spel. Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling" som tema. Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system.

Förslaget
Allt fler inser att det krävs kraftbalans för hållbar utveckling.
Det hittills mycket begränsade medborgarinflytandet åsyftas nu, såväl internationellt som inom Sverige, att genomsyra hela planeringen.
Förslaget utgör ett experiment där målet är att få alla medborgare delaktiga i utvecklingen.
Ett virtuell/reellt spel SUDEV- GBG skapas (Sustainable Development - Göteborg)


Det finns många aspekter på hållbarhet, miljön, socialt och ekonomiskt. Detta utnyttjas i spelet och gör det så intressant att medborgarna vill delta i den hållbara utvecklingen. Mindre ersättning för deltagandet t ex genom dagens Google adsense och affiliatemarknadsföring och skapandet av egna företag stärker spelets möjligheter att uppnå sina syften. Spelet skall avspegla verkligheten, men ligga lite före. Spelreglerna utvecklas successivt. Spelarna skall lyfta fram det sociala perspektivet på sådant sätt att kraftbalans uppstår.

lLÄS MER OM FÖRSLAGET!


....Processen pågår!

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

........

   
........

.......

  

 

 

........

  

 


 

 

 

.............................................................................................................................NÄSTA!

 

 

  

 

.............................................................................................................................NÄSTA!