PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

Processkonstverk nr 6
En fortsättning på processkonstverk 1.


........................................................................................................................
.............
  ...........................................................................................................................


Titel: Livsstilssamhället, värdegemenskap och mångfald.
Budskap: Livet behöver bestyras.
Idé: Utveckling av livsstilssamhället som ersätter industrisamhället.
Inspirationskälla utgjorde IFMA-nätverket vars idé är att utveckla företag.
Projektområde: Gårdsten: Gårdsten i Angered förnyas med hjälp av "bestyrare", vars uppgift är att tillse att boendegruppers behov tillfredsställs. Ett lämpligt antal livsstilar utvecklas i samverkan för att kunna erbjuda invånarna ett gott liv.

   ..........

 


Förklaring: Många företag har kommit underfund med att ytterligare effektivisering kan uppnås först genom att själv koncentrera sig på kärnverksamheten och överlåta åt dem som har specialkunskapen, att effektivisera stödfunktionerna, så att en effektiv helhet erhålls.
(IFMA dvs International Facility Management Association hade inspirerat.
IFMA verkar för utveckling och utbildning i konsten att få fastigheter, lokaler, miljö och utrustning att maximalt stödja lokalanvändarens kärnverksamhet. IFMA, Sverige utgör en av 120 avdelningar. Det är ett världsomspännande nätverk med över 14 000 medlemmar.)

 

.............................................

 ..........................................................................................................................
Mina tankar var att överföra idéerna på människan. Istället
för att ha fastigheten i centrum skulle människan stå i centrum.
Ett antal skisser med mandalan som utgångspunkt producerades.
Kontakt med IFMA-nätverket erhöll jag genom Göteborg Energi AB
i samband med mitt prisbelönade färgsättningsförslag för huvudkontoret. Bolaget visade stort intresse för mina idéer.
Chalmers satsar på Facility management-utbildning vid denna tidpunkt.

 ..........................................................................................................................

 

Jfr. Industrisamhället- Livsstilssamhället
Industrisamhället: Verksamheterna=kärnfunktionerna väljer
stödfunktioner vilket innebär begränsad sysselsättning.
Livsstilssamhället: Livsstilarna=kärnfunktionerna väljer
stödfunktioner vilket ger full sysselsättning.

Monetära system:
Nuvarande system är anpassat för produktionssamhället och
dagens värderingar. Livsstilssamhället kommer att kräva sina
system anpassade efter sina värderinga
r.

 

   Samhällsplanering och arkitektur:
Industrialismens krav på likriktning har varit vägledande i samhällsplaneringen och arkitekturen. Många är försöken att med "arkitektur" förändra industrialismens livsmönster. Lika många är misslyckandena. En ny bärande stadsbyggnadsteori kommer först
att utvecklas i det att industrialismen övergår i livsstilssamhället.

Ur utredningar:
En analys av förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena, vars slutomdöme var nedslående, resulterade i ett sökande efter en förklaring och lösning. I samband därmed tillkom ur det undermedvetna skisser och utkast. En världsbild före i tiden växte fram.
Processkonsten föddes och precenterades i färgsättningstävlingen
inför VM.
Göteborg Energi AB:s huvudkontor liksom gavelmålningen i Olskroken utgör processkonstverk.

 

  

 

 

Seminarier anordnade av ett par nätverksorganisationer inspirerade.
Den ena värnar om företagen. Betydelsen av att stödja kärnfunktionen framhålls.
Den andra värnar om att rädda planeten. Proaktiva åtgärder är lösningen. I båda fallen är människan underdrordnad kärnfunktionen.
En tredje grupp organisationer har människan som kärnfunktion. Stora krav ställs på stödfunktionerna för att förhindra accelererande befolklningsexposition.

Ett resonemang förs även om proretroaktivt handlingsmönster som innebär att ligga före tiden för att vara i fas med tiden.

Individen i samhället:
En jämförelse görs mellan industrisamhället och livsstilssamhället.
Industrisamhället enkelriktar Livsstilsamhället mångfaldigar

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

...........................................................................................................................NÄSTA!