PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

Processkonstverk nr 7
Föreningsverksamhet

 Genom aktivt arbete i en förening i väster var tanken att utveckla
idéerna om livstilssamhället och bestyrning, dvs en direktdemokratisk
idé, i stadsdelen Älvsborg. Möjligheterna visade sig begränsade och processkonstverket stannade vid skisser.


........................................................................................................................
.............
  ...........................................................................................................................


....PROCESSEN ÄR TILLS VIDARE BORDLAGD!

   ..........

 


 

.............................................

 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

...........................................................................................................................NÄSTA!

 

 

 

 

  

 

...........................................................................................................................NÄSTA!