PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

Processkonstverk nr 8
Objekt:
Detaljerad översiktsplan för
Saltholmen - Långedrag.


........................................................................................................................
.............
  ...........................................................................................................................


Aktör: Referensgrupp för föreningar i Älvsborg.
( Bildat av stadsbyggnadskontoret.)
Behovet av bestyrning eller delaktighet i planeringen på gräsrotsnivå hade så småningom gett resultat i översiktsplanen genom en tredje kraft, medborgarkraften.
Kunde bestyrningsidén äntligen ge effekt?

Referensgruppens ambitioner att lösa de många problemen blev alltför hög för att kunna fungera som referensgrupp. Denna ombildades därför till Medborgarkraften i Älvsborg.
Om Medborgarkraften kan läsas på hemsidan www.medborgarkraften.com.

 

En Rapport 1 med del A, B och C
togs fram inför samrådet avseende den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag

Läs delar av Rapport 1!

Tag del av.. Saltholmen - Långderagbilderna

Tag del av.. Färjebilderna

Tag del av.. videon från kulturstigen

   ..........

........

.......SALTHOLMEN - LÅNGEDRAGSOMRÅDET INDELADES I
.......DELOMRÅDE MED EN REPRESENTANT FRÅN VARJE MED
.......I STYRGRUPPEN. FISKEBÄCK OCH S SKÄRGÅRDEN HADE
.......OCKSÅ MED REPRESENTANTER I STYRGRUPPEN.
.

 ..........................................................................................................................


..

 ..........................................................................................................................

...Trots att planeringen bordlades
...
fick vi igenom vissa önskemål.

Jfr.
....KULTURSTIG ANORDNAS MELLAN LÅNGEDRAG OCH SALTHOLMENI

...ndustrisamhället- L.iSALTHOLMSGATAN FÅR HASTIGHETSBEGÄNSNINGsamet

 

   ......
.....GODSTRAFIKEN HADE FLYTTATSFRÅN FÄRJENÄS TILL
.....SALTHOLMEN. DETTA FÖRORSAKADE EN ALLTFÖR STOR .....BEALSTNING PÅ SALTHOLMSGATAN.
.....GODSTERMINALENS FÖRLÄGGNING TILL FISKEBÄCK VAR
.....ETT VIKTIGT MÅL SOM BLEV UPPFYLLT.

.....
.......DEN NYA RESTAURANGEN MONTERAS
.....SPECIELLT ARBETSGRUPPEN I GAMLA HAMNEN DETOG
.....AKTIVT I BEDÖMINGEN AV ALLA FÖRSLAG.

  

 

...EN MÖTESPLATS UPPE PÅ SALTHOLMSBERGET
...BLEV DÄREMOT ENDAST EN HÄGRING

...

 

  

 


 

 

 

 

  

 

...........................................................................................................................NÄSTA!