..MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Kommunen
Göteborg Stad
Fastighetskontoret
Park och natur
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Gbg stadsmuseum

Stadsdelarna

 


Älvsborg
SDN Älvsborg
Hembygdsföreningen
Medborgarkraften
Egnahemsföreningen

 


Medborgarkraften
Startsida

Kulturgruppen
Naturområden

Utredningar

Gång- och kulturstigar. Bildspel från 2006

Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag

Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck

Park och rekreationsområden på Vässingsö.

Bilder: Grönområden på Vässingsö

Promenadvägar på Skärvallsberget.

E-post till stadsdelarna angående tätortsnära naturområden.

 

 

PARK OCH NATUR


 

ÄEF:s kulturgrupp

Älvsborgs Egnahemsförening har bildat en kulturgrupp som arbetar med öppna arbetsformer. Den kommer att knyta intresserade personer till sig.
I gruppen ingår representanter från såväl Västra Frölunda Hembygdsförening som Medborgarkraften i Älvsborg
Denna kommer att arbeta som ett öppet forum med kulturhistoriska och kulturgeografiska miljöer inom stadsdelen Älvsborg.
På Älvsborgs Egnahemsförenings hemsida redovisas reportage och bilder från verksamheten samt kontaktpersoner.

___________________________________________________________

Reportage: Älvsborgs Egnahemsförening www.aef.nu
Hästevik och Stora Billingen
Arkeologisk utgrävning
Lilla Billingen
Kulturstigen Långedrag-Saltholmen
---------------------------------------------------------------------
Reportage: Västra Frölunda hembygdsförening www.vfh.se
Vandring på Käringberget; Amf 4/Ka 4
Vandring från Nya Varvet till Hästevik den 30 maj 2006
Vårutfärden till Västergötland 2006
Naturstig Klippan/Nya Varvet
---------------------------------------------------------------------
Reportage: Medborgarkraften i Älvsborgwww.medborgarkraften.com
Se länkarna i vänster kolumn!

---------------------------------------------------------------------


Åter startsidan!nt