PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 20
Gång- och cykelstråk i Göteborg

  ..........

...................................................................................................................

 

 

..................................... ........... Göteborg

processtudie
Göteborgs framtida
gång- och cykelstråk?

med utgångspunkt från medborgarkraftens studier, av föreslagna utbyggnadsområden för Göteborg under de närmaste åren och Göteborgs översiktsplan intentioner om kraftsamverkan.

Läs mer!

 

BILDER FRÅN CYKELSTRÅKEN PANORAMIO/GOOGLE EARTH

   ..........

 

........

........PROCESSEN FORTSÄTTER!

 ..........................................................................................................................


......

.........

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


.....

.........

   
........

.......

  

 

 

........

  

 


 

..........................................................................................................................NÄSTA!

 

 

 

  

 

............................................................................................................................NÄSTA!