PROCESKONSTVERK .....ALLMÄNT

.
 

Processkonstverk nr 3

från 1994

Utdrag ur samrådshandlingen.


........................................................................................................................
.............
  ..........

Det tredje processkonstverket behandlade miljöhoten inom stadsdelen Älvsborg och utveckaldes parallellt med det första.

Syfte: Att mobilisera de mänskliga resurserna i Älvsborg och övriga Göteborg så att stadsdelens kustnära läge bättre kommer Göteborgarna till gagn.
Älvsborg: Vissa tankar finns för fortsättningen. Bland annat bör till kulturåret 1998 en ny Långedragsrestaurang av någon form vara uppförd. Den föreslås ingå i processkonstverket.
Liksom i processkonstverket M´ANGERED bör de offentliga rummen studeras i processform. Vattenvägen mellan skärgården till Angered likaså.

 

................................................................................................................
   ..........

 

 

...PROCESSENS ...FORTSÄTTNING

Den fördjupade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag
som bordlades för ca 12 år sedan får nu sin fortsättning.
Området ska åter ses över. Trafiken till S skärgården ska lösas
och bostadsområden ska styras upp genom detaljplaner.


 

...................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 

 ...............................................................................................................................

 

    

  

 

 

  

 


 

..........................................................................................................................NÄSTA!

 

 

 

  

 

..........................................................................................................................NÄSTA!