................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade
versionen


.
Nyheter 03 januari 2022


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! .....Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs fd 10 stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ x
.
     

 

  BILDER

  Bookmark and Share

.2016-09-05
.LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården: Länk!

.PROJEKT STENSTADEN MINNEN,,.., Länk!

.HASSP: ........................................Länkar!

.BETÄNKANDE HASSP .....1 Länk! 2 Länk!

.HASSP:
............................UTVECKLING

.HASSP:..........................Yttr Jämlik stad

.HASSP:...........................
BEGRUNDAN

.HASSP........................... Före Förstudie

.HASSP Bakgrund SocialSciencePark

.HASSP ...Synpunkter på rapport SSP

....

 

 

 

 

 

 
 
Veckans bilder 2022v01
Örenäs slott vid Ålarbodarna norr om
Landskrona.
 
Örenäs slott
Matsalen
 
Veckans bilder 2021v52
Mur i Rannebergen
 

Vid lakvattenbyggnaden med Brudarebacken i bakgrunden

Brudaremossen är en mosse och ett berg i Delsjöområdets naturreservat i Göteborg. Brudaremossen har fått sitt namn av att ett brudfölje enligt sägnen skulle ha gått ner sig här. Även vägen fram till berget heter Brudaremossen och är av hög standard på grund av att det gamla renhållningsverket haft en soptipp där.

 

Veckans bilder 2021v51
Årets bästa byggnad

”Årets bästa byggna av KUB arkitekter AB
för 2021 är Brudaremossen lakvattenbyggnad.

Varje år får en byggaktör ta emot priset för
”Årets bästa byggnad” av kommunfullmäktiges ordförande.

 

GOD jUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Universeums visualiseringsdom under byggnad.

Domen kommer att bygga på så kallad visualiseringsteknik.
Kort och gott handlar det om ett sätt att kommunicera och förstå data med hjälp av kroppens sinnen.

– Med datavisualiseringar är det möjligt att skapa en visuell upplevelse av hur olika saker hänger ihop eller förändras över tid.

Man är inte begränsad till sådant som vi normalt kan se och uppleva utan man kan få en förståelse för hur matematiska beräkningar går till eller hur vårt jordklot har utvecklats under miljontals år..

 

Veckans bilder 2021v50

Vintercafé i Långedrag

 

Från MR-dagarna på Svenska Mässan i Göteborg

2021 firar svensk demokrati 100 år. Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter.

 

Veckans bilder 2021v49
MR-dagarna

MR-dagarna i Göteborg

Den 6-7 december 2021 arrangerades Mänskliga Rättighetsdagarna för tredje gången i Göteborg.

Denna gång under temat:
Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant!

 

STARKT INTRESSE FÖR KOOPERATIV

Affärer med hjärta och hjärna, oftast i samspel med ett starkt gemensamt intresse.

Kärnan i ett kooperativ, liksom i vilket företag
som helst, är att erbjuda bra och efterfrågade produkter och tjänster och verksamheten
måste gå med vinst, annars utvecklas den inte eller finns kvar för medlemmarna i framtiden.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är samhällsbärande både i Sverige och i världen och spelar en avgörande betydelse i ekonomin genom att ha en utjämnande och stabiliserande samhälls- och marknadsroll.

Hållbart över tid
En naturlig del av den kooperativa affärsmodellen är fokus på hållbart värdeskapande och socialt ansvar. Även om kooperation är en idé som varit med i drygt 100 år, så känns de kooperativa värderingarna hetare nu i samhällsdebatten än nånsin tidigare.

 
Veckans bilder 2021v48
Vintern har kommit
 

Veckans bilder 2021v47
Kooperativ som expeditioner

För att nå de globala målen krävs samarbete.
Det krävs helhetssyn.
Ett sätt att uppnå detta, är att inkludera mellan-rummen. Detta kan ske med hjälp av nya typer av rörliga kooperativ, som i form av expeditioner, fungerar som katalysatorer hopbindande "stuprören" till en fungerande holistisk helhet.

 

 

Veckans bilder 2021v46
Från däcket på barken Viking

Nu som hotell!

 
Konstnär Carolina Falkholt har i Nordstan
i Göteborg utfört en plankmålning som blivit ett Processkonstverk vars slutliga utförande och konsekvenser är okända.

Wikipedia: Konstnären Arne Person definierar konstriktningen så här i texten:
Ur processkonstverk i augusti 1994:

"Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare. Konstformen har utvecklats ur bland annat installationskonsten och syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ligger i fas med tiden."

 

Stefan Bengtsson är rektor och VD för Chalmers sedan augusti 2015.

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet, stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för forskning och innovation inom hållbar utveckling.
Programmet Five Star Campus har sedan 2017 arbetat för att utveckla Chalmers campusområden till attraktiva, experimenterande miljöer. Målet med programmet har varit att starta fler test- och demonstrationsprojekt i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle och att kommunicera och visualisera det som sker på området. Five Star Campus går nu mot sitt slut,

 

Veckans bilder 2021v45
Chalmers Five Star Campus Slutkonferens

Five star campus- testarena för hållbara lösningar
syftar till att utveckla Chalmers campusområden till attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul!

Five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar flera olika spännande projekt och satsningar.

Mojo - Mobilitet Johanneberg
Hugo – en självkörande leveransrobot
Lima – Lindholmen lntegrated Mobility Arena
Most – molekylär solenergilagring
S3 – Test av självkörande minibuss
Sjukhusrobot -------------------------------------------->
Solenergi på taken
Flexigrid
Electricity
Solar Initiative
Chalmers kraftcentral
Iris

Maria
Veckans bilder 2021v44
Höst

 

Herkules

Bogserbåten Herkules är ett levande k-märkt museibogserbåt från 1939 med hemmahamn Göteborgs Maritima Centrum.

Bogserbåten Herkules är en svensk motorbogserbåten, som byggdes 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona för
C. L. Hanssons Stuveri AB i... Wikipedia
Längd: 24 m

 

SVENSK KOOPERATION

 

Veckans bilder 2021v43
Planområde Fixfabriken i Majorna


Programmet omfattar området kring gamla Fixfabriken, bussgaraget och Vagnhallen Majorna, samt en del av Karl Johansgatan med kopplingar under Oscarsleden. Programmet föreslår en utveckling med ca 1000 lägenheter, möjlighet till handel, kontor, verksamheter och samlade parkeringslösningar.

 
Veckans bilder 2021v42
Masthuggskajen

 

Göteborg Energi Elyseum


Elyseum är ett energimuseum i Göteborg, vilket drivs av Göteborg Energi. Det är inrymt i det gamla elektricitetsverket på Västgötagatan i stadsdelen Heden.

.
Byggnaden är ritad av:

Hans Fredrik Hedlund, född den 27 april 1855 på Ekerö i Stockholms län, död den 8 november 1931 i Vasa församling i Göteborg,

 

Veckans bilder 2021v41
Från Frihamnen

Götaälvbron demonteras!

 
Veckans bilder 2021v40
Barken Viking + Läppstiftet
 

Kairos Future
Vi hjälper företag att komma först till framtiden

MORGONDAGENS MEDBORGARE

Kairos Academy erbjuder en kunskapsarena för utbildningar, seminarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid.

Vi lägger stor kraft på vår forskning, där vi utforskar gränserna för dagens näringsliv och samhälle för att bättre förstå dess framtid. Här hitta du flera av våra forskningsprojekt och program.

 
Veckans bilder 2021v39
Jubileumsparken i Frihamnen
under uppbyggnad

 

Pilarne

CODERCH & MALAVIA
LEARNING TO FLY
GIANT OF SALT

2021 firar Pilane 15 år som skulpturpark. Detta firas med separatutställningen Standing on the Land, som består av sex monumentala skulpturer av Sean Scully - en av de mest namnkunniga konstnärerna på den internationella konstscenen idag. Scullys konst är djupt personlig och förankrad i livserfarenheter. Olika material i skulpturerna förmedlar olika känslor. Vissa av dem absorberar ljuset, medan andra avvisar det.
Tyngden i materialet motsvarar den häpnadsväckande skönheten i uttrycket och formen. Läs mer om Sean Scully och hans verk här:

 

Veckans bilder 2021v38
Bockkranen Eriksberg

Får sin ursprungliga färg!


 
Centre for Sustainable Urban Futures
Ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling i Västra Götaland. Centrum för hållbar stadsutveckling, ’Urban Futures’, är en mötesplats och arena för samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning i Västra Götaland.

Samtliga aktiviteter inom centrumet syftar till att främja samverkan och kunskapsutveckling mellan forskning och praktik för att förverkliga rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och samhällen som utvecklas med respekt för allt liv och inom planetens gränser.
Centrumet drivs genom ett etablerat partnerskap mellan åtta deltagande parter som representerar både akademi och praktik: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionen, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE Research Institutes of Sweden.
 
Veckans bilder 2021v37
Lars båt "Pathfinder" vid Gullbergskajen
 
Veckans bilder 2021v36
Mashuggskajen under uppbyggnad
 

Frihamnsdagarna den 3 och 4 september

Sveriges nya arena för fria samtal

Göteborg, 3–4 september 2021

En demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka, där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå..

 

 

Veckans bilder 2021v35
En timma före öppnandet av
Frihamnsdagarna

Representant för Staden Vi Vill Ha är
tidigt på plats för bevakning av
seminarierna.

 
Veckans bilder 2021v34
Stenkross på Hisingen
 
Veckans bilder 2021v33
Lisebergsbesökare
 

Veckans bilder 2021v32
FD Hyrverksbolagets vagnhall

 
Veckans bilder 2021v31
MASTHUGGSKAJEN
 

RANNEBERGEN

Ur yrkande från MP och V

Rannebergen är ett unikt område i Göteborg.
De högt belägna husen har milsvid utsikt
över naturreservatet Vättlefjäll, en av de vackraste vyerna i staden.
Närheten till både stad och natur och en på helheten blandad bebyggelse med lägenheter, radhus och småhus har potential att bli en blandad och attraktiv levande stadsdel.
Tyvärr går utvecklingen i Rannebergen istället åt fel håll. Sedan 2015 klassas Rannebergen som ett utsatt område av polisen. Samtidigt som trygghetsmätningarna går i rätt riktning i många delar av Angered, går utvecklingen i Rannebergen i dagsläget åt fel håll.

 
Veckans bilder 2021v30
SKULPTUR VID HAGASTATIONEN 2
 

Ur boken "Dags att bry sig från år 2020

Demokratin står på spel. Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Vi ser den här boken som ett avstamp för en fortsatt diskussion om hur livs-kraftig och växande idéburen sektor är avgörande för att vi ska klara framtidens utmaningar.

Det är dags för handling.
Dess existens har ett egenvärde.

Den fjärde fasen 2020: Samskapande mellan offentlig sektor, näringslivet och nya finansiella lösningar. I den fjärde fasen är social innovation och socialt företagande ett bärande tema. Det rimmar väl med FN:s globala hållbarhets mål och Sveriges arbete med Agenda 2030.

Detta är en stor möjlighet för civilsamhället och den idéburna sektorn.
Vinnovas definition av social innovation är att lösningens huvudsyfte är samhällsnyttan, den är inte en bieffekt.


I HASSP ingår den 5:e sektorn. Det vill säga den enskilde medborgaren. Tack vare. digitaliserin-gen ges möjligher att behandla stora datamäng-der och utföra avancerade konsekvensanalyser.

 

Veckans bilder 2021v29
NYAVARVETFÄRJAN


Färjan går mellan Stenpiren och Nya Varvet.

Färjan drivs av "Strömma Turism och Sjöfart" .

 
   
 

Veckans bilder 2021v28
HASSP-PROCESSEN

HASSP-processen i ett tidigt skede.

 

Veckans bilder 2021v27
HASSP-UTKAST

Tidigt gjordes förslag till HASSP i Frihamnen

 

. PLANOMRÅDE REDEGATAN I ÄLVSBORG

Presentation av projektet (Källa: Samrådshandlingen)
Programarbetet för Redegatan startade på uppdrag av Byggnadsnämnden 2020. Det ska på ett övergripande sätt beskriva planeringsförutsättningarna för omvandling av området Redegatan inför kommande detaljplanearbeten.

Det finns behov av att skapa en struktur och stadsmiljö så att omvandlingen kan bidra till ett lokalt stadsliv och komplettera med det som saknas i området.
Samt beskriva förhållanden mellan nya bostäder och befintliga verksamheter.

Programområdet för Redegatan har flera kvaliteter där en
av de främsta är det attraktiva läget med närhet till både stad, hav och natur. Andra starka värden i området idag är idrottsverksamheterna samt industri- och kontorsbyggnader som ger området en egen identitet. Befintliga verksamheter i området som till exempel skolor och service i form av handel, restauranger och vårdcentral är också viktiga värden som ger liv åt området.

Läge i staden
Programområdet är beläget i stadsdelen Älvsborg - runt Redegatan, Torgny Segerstedsgata, Fågelvägen och Påvelunds idrottsområde inom stadsdelen Älvsborg. Planområdet omfattar cirka 25 hektar och marken ägs av privata fastighetsägare och Göteborgs Stad.
.

 

Veckans bilder 2021v26
HASSP-LÄGEN

Sedan starten av HASSP-processen har många förslag lanserats för att kunna fungera som en pilotHASSP, som framgår av bilden.

 

Genom digitaliseringen och automatiseringen är behovet av humanarbete för att hålla samhälls-funtionerna igång mindre. Alltfler riskerar att bli sysslolösa.

Behovet av nya typer av mötesplatser för att stimulera olika former av sysselsättningar ökar.

Behovet av testarenor ökar för alla välfärdens- teman men även för miljön och för nya ekonomier, som kan bidra till ett mera jämlikt samhälle.

Med HASSP avses en samverkan ske mellan mötesplatser för att därmed vinna holistiska effekter.

Med hjälp av digitala data är avsikten att kunna upprätthålla en mångfald typer av mötesplatser utan att riskera miljömålen.

Kulturen ges stot utrymme.

 

Veckans bilder 2021v25
VAKUM - KITT - FLÖDE

Idag är det så kallade stuprörssamhället ett stort problem som ofta resulterar i kaos.

Genom att finna gemensamma nämnare och i samverkan utarbeta rutiner, kan det för stunden resultera i framgångsrika resultat.

Men förutsättningarna i samhället förändras ständigt vilket innebär att rutinerna kan snarare bli en belastning än underlättare.

Detta kan avhjälpas medelst flöden istället för
kitt.

 

Gemensamma mål, som såväl olika rörelser, organisationer, invånare på lokal nivå, som partier på statlig nivå kan organisera sig tillsammans kring, så kallade "konfluenser",
kan skapa plattformar som ger utrymme för holistiska lösningar.

Politik ses som ett verktyg för såväl folket som staten, vilket innebär att vi kan skapa och utveckla ett holistisk diversifierat ,det vill säga ett riskfritt samhälle där vi alla blir delaktiga i de processer som berör oss. Lokala samhällskontrakt kan med hjälp av den digitala tekniken vara ett steg mot en mer socialt hållbar utveckling.

AV "STUPRÖR" GENOM KONFLUENSER UPPBYGGD PLATTFORM

 

Veckans bilder 2021v24
HASSP-NÄTVERK
PROCESSEN I STORA DRAG
Det förutspås att ny digital teknik kommer att forma och styra framtidens stadsutveckling.
Smarta städer handlar inte bara om teknik utan förändrar även ekonomi, arkitektur, planering, ekologi, politik, sociala och kulturella relationer.

Demokratifrågor blir mycket viktiga att beakta då utvecklingen drivs på av teknikföretag som får tillträde till lokal stadsplanering och i förlängningen människors vardagsliv.

Det har blivit aktuellt att använda digitala plattformar, som stöd för medborgarna att lämna förslag, debattera eller påverka budgetbeslut.
Genom sina mobiltelefoner kan de stödja eller kritisera förslag.

Utvecklingen av smarta städer går fort och forskare menar att vi idag närmar oss en tredje fas. Den första fokuserade på digitala tekniker för styrning. Den andra på digitala plattformar. Den tredje vågen som nu börjar skönjas fokuserar på själva utvecklandet av stadens mark.
(Källa::Plan våren 2021 av Carina Listerborn)

 

Veckans bilder 2021v23
SKULPTUR VID HAGASTATIONEN
 
Veckans bilder 2021v22
FASAD VID SÖDRA LARMGATAN
 

Svar från Socialnämnden Sydväst

.

 

Det låter riktigt bra. På ett eller annat sätt ska vi kunna involvera er och ta tillvara era tankar och er kunskap.
 

Urban Futures
Att styra mot socialt hållbara städer zoom
 

Visual Arena

VISUAL INSIGHTS med Daniel Lapidus från Datastory

Vad är egentligen visualisering och hur kan du använda dig av visualisering i din vardag? Vilka möjligheter finns inom visualisering av data och varför är det en framtidsfråga? Välkommen till vår seminarieserie VISUAL INSIGHTS, där vi den här gången kommer få lyssna på Daniel Lapidus. Han har en bakgrund från bland annat Gapminder och SVT och har grundat Datastory, en ideell organisation som arbe-tar för att göra data och kunskap tillgängligt för alla, till exe-mpel genom interaktiva verktyg och datadrivet berättande. 

Älvstranden utveckling Lindholmen webinar

Frukostseminarium: Att välja rätt köpare – strategisk fastighetsutveckling på Lindholmen
Aktuellt, • Publicerad 27 maj, 2021
Hur väljer man rätt köpare när ett område ska utvecklas? Det var ämnet för vårt digitala frukostseminarium den 27 maj.

Lena andersson är VD för Älvstranden utveckling
Cecilia Andersson är chef för Fastighetsutvecklingsavdelningen

 

Det gick inte att sälja ut till den privata marknaden.
Först försökte Staten.och sedan försökte kommunen.

För stort och komplext för marknaden.

Så då startade bolaget mesamma tanke som det verkr nu med .och det är att ta de här riskerna att utveckla, stycka av, fylla de befintliga fastigheterna som ska stå kvar med komersiellt innehåll, gångbart på marknaden , sälja de här fastigheterna, få in pengar för att bli starka och för att kunna ta risker och åtaganden för att kunna utveckla de här
stora områdena och få dem till attraktiva bitar för marknaden och det har varit jätteframgångsrikt.
Vi har ju stått för mellan hälften till en tredjedel av hela den produktionen som har gjorts utav bostäder..
(Lena Andersson) 

Föreningen för samhällsplanering zoom


Zoomsnack: Kan alla växa? Regionala och kommunala tillväxtmål
Ur ett historiskt perspektiv har planerare och politiker gravt överskattat Sveriges tillväxtpotential. Trots det har nästan alla kommuner och regioner som strategi att växa i befolkning? Men vad förväntar man sig av befolkningstillväxt? Är det rimligt att alla ska växa? Hur planerar man utifrån befolkningsminskning? Hur ser urbanisering och flyttmönster egentligen ut?

 

Socialnämnden i Sydväst Nämndmöte med synpunkter från medborgarna

STADEN VI VILL HA deltog.

Protokoll (nr 6a/2021)
Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Tid: 17:00-21:20
Plats: Pärlan
Paragrafer: 110-135

Närvarande
Beslutande

Ledamöter
Ordförande Lena Olinder (M), 1:e vice ordförande Sabina Music (C), 2:e vice ordförande Christian Larsson (V), Camilla Widman (S), Kjell Larsson (D) §§ 110-del av 135, Birgitta Jakosjin (L) §§ 116-135, Eshag Kia (S), Robin Lynch (D) §§ 116-135, Marcus Lüthje (SD) §§ 116-135

Tjänstgörande ersättare
Helena Johansson (V) §§ 116-135 - ersätter Elias Ytterbrink (MP), Stefan Lagholm (V) §§ 116-135 - ersätter Annica Sjögren (V), Lillemor Williamsson (D) del av § 135 - ersätter Kjell Larsson (D)


 

Veckans bilder 2021v21
HISINGSBRON HAR ÖPPNATS FÖR TRAFIK

 

 
Veckans bilder 2021v20
UTSIKT FRÅN LANDALA
 
Veckans bilder 2021v19
BOCKKRANEN VID ERIKSBERG SKA MÅLAS RÖD.
 

Framtiden är här
Johanneberg Science Park webinar

Välkommen till en förmiddag med tips och råd om vilka fantastiska saker vi kan göra med AIs hjälp, och hur du kan dra nytta av det! Dessutom kryddar vi som vanligt förmiddagen med spännande matchningsmöjligheter

Arrangörer:
Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park och RISE i samarbete med Industriell Dynamik och Enterprise Europe Network, samt dagens aktörer på scenen.

 

CMB Vinster med ritninglösa bygget zoom

Johannes Ris, berätta om projekt Celsius i Uppsala där ritningar och traditionella arbetssätt har valts bort till förmån för att implementera helt digitala flöden och processer.

I november 2020 blev kontors- och labbbyggnaden Celsius i Uppsala färdig - ett byggprojekt som utmanat branschen genom att helt driva produktionen utifrån BIM-modellen. Bygget har belönats med första pris i tävlingen "Building SMART Awards" i kategorin Produktion. Under frukost-seminariumet kommer Johannes att prata om resan från idé till implementering och vilka vinster detta har medfört.

 
Veckans bilder 2021v18
MASTHUGGSKYRKAN
 

Vinnova informationsmöte om utlysning av
projektet: "Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle."


Vad kan ni söka för?
Att, i tvärsektoriell samverkan, etablera, samskapa eller vidareutveckla civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar för social hållbarhet och därmed främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan sektorer.

Vem kan söka?
Civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag) i sam-verkan med minst en ytterligare part från en annan sektor såsom offentlig- eller privat. Civilsamhällesorganisationen är koordinator. Bara juridiska personer kan vara projektparter.

Vad handlar erbjudandet om?
Etablerade och fördjupade partnerskap är avgörande för innovationsfrämjande och skalbara arbetssätt, modeller och lösningar. Det i sin tur är avgörande för ett hållbart samhälle för att nå målen i Agenda 2030.

Ett nytt arbetsområde på Vinnova, Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle, har under 2021 börjat ta form. Syftet är att stärka organisationernas innovationsförmåga och möjlighet att samverka för systeminnovation.

Flertalet av de utmaningar som finns inom samhället idag är inte begränsade till en sektor eller en viss typ av aktörs-grupp. För att lösa komplexa samhällsutmaningar och gen-omförandet av Agenda 2030 krävs samverkan över sektorer.

 
Veckans bilder 2021v17
UTSIKT FRÅN LANDALA
 

Veckans bilder 2021v16
SKANSEN KRONAN FRÅN LANDALA

Länstyrelsen förkastar fastighetsnämndens förslag att bebygga Skanstorget.

En uteservering vid Skansen Kronan
invigs.

 

Veckans bilder 2021v15
SKEPPSBROKAJEN

Baksidan av huset "Kinesiskamuren"

Detaljplanen för kajområdet försenas!

 
Veckans bilder 2021v14
FÅGELMÅLNING PÅ TRAPPA
 
Veckans bilder 2021v13
MÅLNING VID HAGASTATIONEN
 
LÄPPSTIFTET
Ritat av Ralph Erskine
 

Veckans bilder 2021v12
TESTNING AV EN BLIVANDE INNOVATION

 

Utmaningarna kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter som tas upp under Mänskliga rättighets-
dagarna insamlas och bearbetas under år 2022 för att under jubileumsåret 2023 redovisas i Universeums Visualiseringsdom.

Detta triggar forskningen inom digitaliseringen att mer
än idag beakta de humanitära frågorna och förbättra civilsamhällets villkor och öka det demokratiska utrymmet.

HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK (HASSP)

Mellanrummen, som ingen äger, tillvaratas av ett holistiskt nätverk "HASSP". Ett innovativt, självförsörjande, agilt FoU nätverk, skapas med noder, hubbar, testbäddar och inkubator, där alla kan bli delaktiga. Det strävar efter att underlätta istället för att styra. Nya infalls-vinklar öppnar upp för såväl tvärgående- som stuprörsarbete utan att spetskunskap förloras.

 

Veckans bilder 2021v11 CMB
Bättre kunskapsåterföring med VR-teknik

 

Göteborg förtätas

Bilden visar påbyggda fastigheter utmed evenemangsstråket.

 

 


Från tävlingsförslag till Världskulturmuseet

Har varit en inspiration för MR-dagarna 2021

och för utnyttjandet av den blivande
Universeums Visualiseringsdom

 

 

 

 

 

 
Veckans bilder 2021v10
Eriksberg: Hamnen
 
H22
H22 är både en planerad internationell stadsmässa i Helsingborg sommaren 2022 och en pågående satsning på innovation och stadsutveckling i stort. Den bygger på traditionen från tidigare genomförda H55 år 1955 och H99 år 1999.
 
Veckans bilder 2021v09
Hinsholmskilen
 
Veckans bilder 2021v08
Eriksberg
 
Veckans bilder 2021v07
Vinter
 

Veckans bilder 2021v06
synsätt

HASSP=
Holisitc Association Social Science Park
har en helhetssyn

De flesta officiella organisatioerna i Sverige anses ha stuprörssyn

Göteborgs stadsarkitekt utalar i
en GP-artikel att de ansvariga kontoren i
Göteborg har strutsyn, de ser bara en liten prick av verkligheten framför sig.

 

 
Veckans bilder 2021v05
Inre Hinsholmskilen
 

Mistra Urban Futures rapport 2015
En introducerande forskningsessä
Hans Abrahamsson

Regeringens strävan efter fortsatt decentralisering står allt mindre på de tre ben som krävs (ansvar, befogenheter och resurser) utan har, som vi alldeles strax skall få anledning att återkomma till, alltmer blivit en fråga om en dekoncentration där staten helt enkelt övervältrar ansvar på lokal nivå utan att tillhandahålla tillräckliga ekonomiska resurser.
DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN UTMANAS - PÅ LANDSBYGDEN OCH I STÄDER

Medborgarbudget Den diskussion som förs i flera kommuner runt om i landet kring införandet av någon form av medborgarbudget är intressant härvidlag och skulle kunna utvecklas till att bli exempel på hur liknande utmaningar skulle kunna hanteras och hur det resultat som uppnås genom dialog och medskapande såväl skulle kunna bli föremål för ansvarsutkrävning som kanaliseras in i det representativa demokratiska politiska systemet
(SKL 2012)..

Forskningsresultaten aktualiserar betydelsen av att införa någon form av en social investeringspolitik där sociala insatser uppfattas och bokförs i kapitalbudgeten som en investering istället för som en kostnad i driftsbudgeten. Flera kommuner undersöker därför det utrymme som finns inom existerande regelverk för en sådan bokföreningsteknisk åtgärd och att införa någon form av social investeringsfond.

 
Veckans bilder 2021v04
Hingsholmskilen
 

Ytterligare motiv för samarbete


1. Ett gemensamt intresse for att nå Agenda 2030 målen for hållbart samhälle.
2. Agenda 2030 satsar mer än Agenda 21 på de sociala frågorna. .
3. Starkt folkbildning krävs for att få känslan av sammanhang KASAM
4. Hela samhället präglas av ett stort antal stuprörsorganisationer som följer sina värdegrunder, program och budgetar och har inte mandat att verka holistiskt.
5. StadenViVillHa (SVVH) är en forening vars värdegrund innefattar holism.
6. Såväl Goteborgs Stad som VGR är uppbyggt enligt stuprorsmodellen och saknar mojlighet att agera utifrån ett holistiskt synsatt.
7. Representant for Vinnova sager: att det finns ett behov av att någon för in det holistiska perspektivet för att få till den samverkan och efterfrågan. Någon måste ta den rollen.
8. I Jämlikhetspodden anges vikten av att utföra "expeditioner" och agera holistiskt. .
9. Den vanligaste definition av holism ar dess effekt att få 1+1=3
11. Studiecirklar kan bli inkubatorer och generera nya holistiska foretag.
12. Samarbetet skapar goda möjligheter för att skapa såväl kommunala, regionala och nationella nätverk i samverkan. 13. Dess spridning och holism får "stuproren" att medverka.

 
Veckans bilder 2021v03
Port i Långedrag
 
Max Tegmark och hans många universum
Han är professor i fysik.

Fysikprofessorn Max Tegmark utnämns till ”Årets svensk
i världen”, som delas ut av organisationen Svenskar i världen. Motiv: Tegmark är en av "de mest framstående forskarna inom artificiell intelligens” .och att han ”hjälper oss att förstå och närma oss AI”,

Ur SVT Nyheter Publicerad 26 augusti 2018
Sverige måste satsa på AI innan det är för sent.
Sverige ska bli bäst i världen på användarvänlig AI enligt regeringen. Men hur långt är det till det målet? Långt säger forskarna som nu oroar sig att Sverige och Europa ligger långt efter de stora AI-jättarna USA och Kina. Och det kommer att innebära demokratiska problem säger den svenska världsberömda fysikern Max Tegmark.
I våras la regeringen fram en ny strategi fö (AI).
– Vi ska ha en plan på att bli bäst i världen på att tillämpa och använda artificiell intelligens, till exempel i sjukvård, utbildning och i industrin,
För att kunna bli bäst i världen på användarvänlig AI vill regeringen därför satsa på AI i både utbildning och grundforskning för att höja landets AI-kompetens.
Max Tegmark anser inte att det räcker med att vara världsbäst på tillämpad AI. Om man ska bli bäst att använda AI så måste man också vara bland de världsledande länderna på att forska och utveckla AI så att vi har kompetensen i Sverige. Jag tror Sverige kan ha AI-forskning i världsklass, men det är viktigt att samhället prioriterar det här, säger han.

 

Veckans bilder 2021v02
Skanstorget Förslag till lösning

HASSP och Skanstorget kan bli ett intressant scenario för Vinnova!

Där finns det möjligheter att det inte bara resulterar i rapporter.

Genom Vinnova kan vi få spridning på idén. Joakim Skog vill höra vad medborgare och andra ser såväl nationellt som internationellt.

Nicklas Bergman säger i en Podd: Det är farligt att låta tekniken styra sig själv.
Vi ska inte låta politiker hantera det här bara.
Vi ska inte låta forskare göra det för de har sina agendor.
Företagen vill tjäna pengar oftast.
.
Då kan vi inte lägga besluten i deras händer heller utan vi måste ha de här diskussionerna i samhället vad vi ska använda innovationerna till.

Hur vi ska använda nya teknologier och tillbaka till det etiska perspektivet.

Vad vill vi göra med det här. Här kommer HASSP-mötesplatserna in.

 

SKANSTORGET MED HASSP-HUBBEN

MARKPLANET UTFORMAS SOM EN SKULPTURPARK BEGRÄNSAD AV MONTRAR
MED KONTAKT MED DET UNDRE VÅNINGSPLANET. MONTRARNA SKA VISUALISERA VERKSAMHETEN INUNDER.

LJUSEN REPRESENTERAR FRISTÅENDE SKULPTURER SOM OCKSÅ SKA INGÅ I NÅGOT PÅGÅENDE PROCESSKONTVERK OCH UTGÖRA INSPIRATION FÖR ÅSKÅDAREN.

SKULPTURER OCH KONSTVERK AUKTIONERAS SUCCESSIVT UT FÖR ATT BIDRA TILL FINANSIERING EN AV PROCESSERNA OCH INKUBATORVERKSAMHETEN.

 

Veckans bilder v52
Medborgarkraftens mysel

NATURENS SAMVERKAN SOM SPEGEL FÖR SAMVERKAN MELLAN STAD OCH LAND.
SEKTION GENOM TORGET


Undervåningen blir som en "guldgruva" vars produkter som visas i montrarna blir åtråvärda och en del av finansieringen i den cirkulära ekonomin

 
Veckans bilder v52
God Jul oGott Nytt År
 

Veckans bilder v51
Julstaden Göteborg "Talking heads"

Huvudena visar känslor och pratar med varandra med hjälp av ljus istället för muskler. Varje huvud har ungefär fyra tusen LED -lampor för att visa olika ansiktsuttryck.

 

PLANERINGSBESKED FÖR SKANSTORGET

Staden Vi Vill Ha inlämnar synpunkter till SBK:s samråd.

 
Veckans bilder v50
The Art of sound
föreläsning och workshop den 9 december

Kompositör Niklas Rydén och VR-utvecklare Hannes Rydén deltog i Narrative VR Lab 2019. De gjorde tio VR-scener för att utforska VR-mediet med fokus på ljud och
hur man kan arbeta med musikdramatik i VR. Nu kommer de att presentera sina erfarenheter i en digital föreläsning och workshop. Alla med intresse är välkomna!


 

Veckans bilder v49
Framtidens återvinning

För att minska vår påverkan på miljö och klimat behöver vi i både hushålla och föra tillbaka näringsämnen till jorden för att skapa ett cirkulärt samhälle. Västsvenska Kemi- och Materialklustret och COWI bjuder nu in till ett digitalt seminarium, där två utvecklingsprojekt för att återvinna näringsämnen presenteras, samt hur tekniken kan bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle.

 

Centre for Sustainable Urban Futures
Vi arbetar med gemensam kunskapsproduktion
Den 1 januari 2020 ombildades Mistra Urban Futures tidigare plattform i Göteborg till Centre for Sustainable Urban Futures, Centrum för hållbar stadsutveckling. I dagligt tal kallat Urban Futures. Urban Futures är ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling vid GMV, Göteborgs Centrum för hållbar utveckling..

GMV Samverkan för hållbar utveckling
Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) är en del av Chalmers och Göteborgs universitet. Vårt uppdrag är att skapa samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling.

 

Veckans bilder v48
Skanstorget

Förslaget, som innebär utförsäljning av allmän platsmark måste av flera skäl stoppas för att utföra en noggrann konsekvens-utredning innan beslut fattas.

Vi finner Stadsbyggnadskontoret begäran om planeringsbesked gällande detaljplan för bostäder m.m. vid Skanstorget berättigad.

.

 

Eget hem i väster

Egnahemsrörelsen var en folkrörelse med målet att ge arbetarklassen eget boende. Rörelsen uppstod i Sverige
vid 1800-talets slut för att uppmuntra mindre bemedlade personer.

Rörelsen var i inledningsfasen en landsbygds- och landsortsrörelse, men spred sig under 1900-talets början även till de större städerna, vilket bidrog till att den engagerade ett bredare skikt av samhällsgrupper. Rörelsen förändrade även synen på stadens möjligheter under 1900-talets första hälft, där nya idéer om trädgårdsstäder, koloniträdgårdar och storgårdskvarter blev en sorts motrörelse till det som betraktades som "den mörka och osunda 1800-talsstaden".

 
Veckans bilder v47
Got United
Överenskommelsens vision Göteborg är en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara.
Det är dåligt med engagemanget. Demokratiutredningen: Politiker och allmänheten vänder varandra ryggen. Överenskommelsens mål Målet med överenskommelsen är att stärka demokratin, öka engagemanget och minska utanförskap i Göteborg.
Begreppet demokrati har sitt ursprung i antikens Grekland och innebar det vi i dag kallar för direktdemokrati, som skiljer sig markant från den moderna representativa demokratin. Det är viktigt att redovisa viken demokrati som avses. Demokratin i världen blir allt mindre. Olika former av direktdemokrati borde kunna vara framkomliga nu genom digitaliseringen. Ex HASSP
 
 

Blandning av nytt och gammalt vid Bellevue

Boende saknar politikernas engagemang

Ungdomar tappar tron på förändring

Mammor kämpar för barnens utemiljö

Det finns en hel del att göra för att öka demokratin.

Man vill öka folks engagemang

Man ska bli lyssnad på 

Veckans bilder v46
AI TALKS
Chalmers AI Talks är inspirerande seminarier från internationellt hyllade experter på artificiell intelligens.
Kom och lyssna på världsberömda ledare inom datavetenskap, maskininlärning och statistik som diskuterar ett brett spektrum av perspektiv på hur AI kommer att påverka forskning, företag och samhälle.

 

Veckans bilder v45
Digital tvilling Visual Forum part 1

Augmenting Digital Twins
Anders Ynnerman
Norrköping VisualizationCenteer
Department of Science and Technology
Linköping University Swede
n

 

DTCC
Digital tvilling – nyttan på fastighets-, kvarters- och stadsnivå:
Christian Koch professor Construction
Management vid Chalmers

Konceptet digital tvilling lovar nya spännande sätt att utveckla städer, kvarter och fastigheter och ger oss en helt unik överblick, ett kunskapsdjup och en integration mellan stadens delar som saknar motstycke.


En digital tvilling är en digital kopia av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.
Det verkliga objektet rapporterar sin aktuella status till den digitala tvillingen,

Christian säger bland annat:
En balansgång mellan tekniska och sociala frågor. De ska vara integrerade. Vi kan inte lösa de tekniska utmaningarna utan att tänka på det sociala och tvärt om.

+++ Digital Tvilling är också ett socialt verktyg. 

Veckans bilder v44
Riksbyggen Guldheden BFR Viva

Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur
vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Som boende här har du alla ingredienser du behöver för att förgylla livet – utan att tumma på resurserna. Upplev utsikten, grönskan, centrum och alla plus med att bo
på Dr Allards gata i Guldheden.

 
Till Göteborgs Stadstriennal

Vi önskar vara med och bygga innehåll till Stadstriennalen 2021!
Av bifogad pdf- fil framgår i stort den process som vi arbetat med under många år, men som nu är mer angelägen än någonsin och i linje med det som Stadstriennalen efterfrågar, som aktiverar stadsrum och mellanrum i staden. Vi avser att få igång ett gediget programinnehåll för år 2021 med omfattande samarbeten inom olika teman, som kommer att resultera i betydelsefulla resultat att presentera 2023 då jubileet firas.

 

SKEPPSBRON

Nya uppgifter stoppade beslut om Skeppsbron!

CMB Dyrt, billigt eller mitt emellan?
Framtidens samhällsbyggares digitala idéseminarium.

 

Veckans bilder v43
Landvetter Södra

CMB Chalmers Bygglunch

Hur bygger man en helt ny stad?

(Synpunkt Medborgarkraften: För att få en helhetsbild
som satelitstad till göteborg bör i planeringen ingå en HASSP-Hubb redan på planeringsstadiet.)

 

 
Sjömanskyrkan såld till byggbolag
Företaget heter ¤D bygg De vill ungefär detsamma som de röster de har lyssnat till.
 

Veckans bilder v42
Tratten

Varför bevara Tratten?
Ett av skälen:
För att nå de 17 miljömålen krävs samverkan och ett holistiskt tänkande.För att kunna skapa ett holistiskt nätverk HASSP*som Medborgarkraften medverkar till, med början i Göteborg. krävs nya typer av mötesplatser.
*HASSP = Holistic Association Social Science Park.

"Tratten" kan enkelt få en Digital tvilling. Den kan bli pilotmötesplats. Den fysiska kan bli en perfekt mötesplats med ett vad vi kallar demokratirum. Den digitala kan bli en levande Tratt med rörliga ben och hals som samlar in invånarnas alla idéer som bearbetas i demokratirummet för att via dess mun spridas till omvärlden. Med dess hjälp kan vi fånga upp barn och ungdomars intresse för att samverka.
Vi har tidigare haft Norra Biskopsgårdens Vattentorn som förslag till symbolbyggnad men den är ett skyddsobjekt och vi har blivit ombedda att hitta ett annat symbolobjekt.
Tratten kan vara lösningen. På sikt kommer den att kunna bli en finansiär i stället för att nu vara finansierad.
.

Den kan få stor betydelse som en av ersättarna för stadsdelsnämnderna.

 

Veckans bilder v41
Svampdags

Svamp interagerande med en gammal stubbe.

 
Göteborg ska få sitt jubileumsbad
Alliansstyret i Göteborg skjuter till 60 milijoner kronor i nästa års budget för att projektet ska kunna genomföras.
 

Veckans bilder v40
Olskroksgavelns konstverk
av Arne Person monteras ned

Gavelmålningens budskap kan utvecklas i en ny målning och bli del i en mötesplats i det holistiska HASSP-nätverket.

HASSP = Holistic Association Social Science Park

 
Liseberg säljer sitt klassiska hotell
Higab blir ny ägare
 

Veckans bilder v39
Gulinska huset

Huset rivs!

 

Stadsarkitekt Björn Siesjö riktar stark kritik mot hur stan styrs, men han är inte ensam
om det.

Kan han måhända lösa det i den digitala tvilling av Göteborg som nu ska tas fram om HASSP finns till hjälp där?

 

Veckans bilder v38
Haga: Plankmålning

På andra sidan planket byggs nu
Hagastationen ingående i projekt Västlänken

 
Veckans bilder v37
Kulturhuset Selma Center
 

Välkomna på årets sommarutflykt med Föreningen för samhällsplanering till Selma Center
Där vi tittar närmare på stadsutvecklingen av Selma Lagerlöfs torg.

 

 

 

 


Veckans bilder v36
Platinan

Platinan blir en samlingsplats med 60 000 kvadratmeter kontor, coworking, restaurang och ett helt nytt hotell
signerat Scandic.

Nu bygger Vasakronan vidare på platsens utåtriktade
historia med Platinan – en samlingsplats för nya,
spännande och annorlunda möten..

 

Veckans bilder v35
Hisingsbron
Stadsutveckling Göteborg skriver:
Nu är beslutet om samverkansregler för alla trafikslag över och på Göta älv genom Göteborg fattat.

Förslaget, som har tagits fram av Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad, berör all trafik över och under Hisingsbron och de båda järnvägsbroarna vid Marieholm några kilometer längre uppför Göta Älv.
..
Ett samarbete av det här slaget är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla både staden och regionen...

Med den nya bron kommer i praktiken samtliga lastfartyg att behöva broöppning, jämfört med var tredje fartyg i dagsläget. För flertalet av segelbåtar kommer bron att behöva öppnas.

 

Veckans bilder v34
Sjömanskyrkan i Göteborg

Staden Vi Vill Ha sänder in ett Göteborgsförslag som kan rädda Sjömanskyrkan.

 

Veckans bilder v33
Snigelkonst i Grästorp

 

 

 

 

 

 

Förord och förstudie Del1
Biskopsgårdens vattentorn

sänds till Göteborg & Co och Kommunstyrelsen med flera.

Länkar

Förord

Förstudie Del 1

 

Veckans bilder v32
Pilarne 3

Talking point av Per Svensson
Per Svensson, född 1965 i Göteborg. Bildkonstnär, Ljudkonstnär. Arbetar med Skulptur, Ljudinstallationer, Måleri, Teckningar, Ljudkonst och Performance.

 

Veckans bilder v31
Hisingsbron under byggnad

Trafikkontoret anordnade en arkitekttävling 2013 om brons utförande. Det vinnande bidraget blev Arpeggio.

Byggstartsceremonin ägde rum den 13 maj 2017. Brons pyloner restes i juli 2020.

 

Veckans bilder v30
Pilarne 2
Spring av Tony Gragg

Född 9 april 1949 i Liverpool, är en brittisk skulptör känd för sin utforskning av okonventionella material, inklusive plast, glasfiber, brons och kevlar.

 

Veckans bilder v29
Pilarne 1

Diagonal in room av Ingela Palmertz

Konstnären är bosatt och verksam i Göteborg. Hon har en doktorsexamen i organisk kemi men utbildade sig senare till Konstnär. Först på Hovedskous målarskola och senare, 1981 – 1986 på Valands konsthögskola i Göteborg. Hon arbetar framför allt i metall med förenklade former som kommer ur aktteckning. Dessa förenklade former ligger till grund för hennes serigrafier i rena klara färger.
Hon har gjort en lång rad offentliga verk och erhållit stora mängder stipendier.

 

GP:Hundratals anmälningar om missförhållanden
och arbetsskador har gjorts under våren mot Göteborgs äldreboenden.


Regeringen hade kunnat göra mer för att förhindra smittspridningen på äldreboendena, men det är kommuner och regioner som har ansvaret. Det säger socialminister Lena Hallengren

 

Veckans bilder v28
Hägring i Kungsviken

Kungsviken omtalas för första gången i skrift 1423 som Kunungxvikenne. Namnet förekommer om än med olika stavning under resten av 1400-talet.
Gården Konnungvikinne har då sedan 40 år tillbaka hört till Dragsmarks kloster på Bokenäset, på andra sidan Koljefjorden.

Enligt sägnen skall Olaf Tryggvassons vikingaskepp "Ormen Långe" ha byggts här redan på 900-talet. Men de första uppgifterna om båtbyggeriet kring Orust omnämns först på 1200-talet i och med att kung Håkon Håkonssons lät beställa ett större skepp från trakterna. Munkarna på Dragmarks kloster var kända för sin båtbyggarkunskap och många båtar har med säkerhet byggts i området under medeltiden. Det sägs att munkarnas kunskap om båtbyggeri spreds över fjorden. Runt om i Morlanda socken växte stora ekskogar och det fanns gott om virke i området,

 

GP:Debatten om en nystart för Sverige efter coronakrisen är i full gång.

Det som behövs är en nationell strategi för en cirkulär ekonomi som innebär åtgärdsförslag för hur vi bättre designar, återanvänder och återvinner produkter. Det är en nödvändig omställning både för att spara pengar och kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, skriver bland andra Anders Wijkman, ordförande, Circular Sweden.

 

Veckans bilder v27
Uddevallabron

Uddevallabron är en motorvägsbro mellan Sunningen och Sund över Byfjorden utanför Uddevalla. Den är en del av Europaväg 6 som utgör en del av den viktiga motorvägen mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Längden är 1712 meter och spännvidden 414 meter.

 

GP:Träning minskar risken för cancer kraftigt

Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer visar flera hundra studier.

För exempelvis njurcancer ger träning 22 procent mindre risk att få sjukdomen.

Var femte fall av njurcancer skulle alltså kunna undvikas med motion. För andra cancerformer kan träning minska risken med upp till 40 procent, skriver bland andra Jörgen Jehander, Njurcancer­föreningen.

 
Veckans bilder v26
Järnvägsbron i Nodreälv
 

DEN BLÅ SPINDELN
Dess förmågor och nätet

Den blå spindeln: Poecilotheria metallica - är en av de mest sällsynta arter av spindel i världen. Den finns främst i Indien. I Indien är spindeln vävaren av verkligheten och en symbol för kosmisk ordning. Spindeln anses även vara skaparen och individen av visdom.

Ur Allt om Vetenskap
"MUSIK PÅ NÄTET"

Spindlar varken ser eller hör något vidare, men de är mästerliga på att uppfatta vibrationer. Nu har engelska forskare sett att spindlar, likt gitarrspelare, kan spela på trådarna i sitt nät och få reda på detaljrerad information om byte, spindlar som vill para sig och även nätets kvalitet.

Att spindeltrådar är extremt starka har man vetat länge men att de kan fås att vibrera i ett så brett frekvensomfång överraskade forskarna.
Genom att sitta och plocka på nättrådarna och lyssna på ekona, med hjälp av receptorer på benen vilka känner av vibrationer med amplituder ner till en miljarddels meter, får spindeln information om allt som rör sig ute på nätet.

Nya verksamheter
Geom att alltfler verksamheter automatiseras riskerar många jobb att försvinna.
Lägst sannolikhet att försvinna har yrken som bland annat kräver finger färdighet, orginalitet, social förmåga och omtanke om andra människor

 

Veckans bilder v25
Biskopsgårdens vattentorn

Kallad Den blå spindeln

Göteborgs vackraste vattentorn.
Ovanför trädtopparna intill Svarte mosse tronar sedan 1957 denna mosaikprydda arkitektoniska fullträff, som på grund av sin färg fått smeknamnet "den blå spindeln".

Men spindeln har inte alltid varit blå.
Fram tills in på nittiotalet var byggnaden istället brunröd, men målades om då de kringboende tyckte att den gav ett lite hotfullt intryck.

Färggestaltningen är utförd på ett medvetet sätt.
Allt ljusare kulörer utifrån och in,
ger spännande effekter vid varierande väderleksförhållanden.

Om färgsättningen!

Om Göteborg 400 år!

 

DEN BLÅ SPINDELN
Biskopsgårdens vattentorn

Vattentornet är ritat av Nils Einar Eriksson

VA-verket anlitade NCC för restaurering av Vattentornet. Det hade erhållit omfattande betongskador som åtgärdades. Då de närboende upplevde tornets betongytor mycket negativt beslutades att anlita en arkitekt som färgsättare.arkitekt SAR/MSA Arne Person

 

Veckans bilder v24
Skulptur av Claes Hake

Den reser sig mot västerhavet strax söder om Klädesholmen i Bohuslän.

Den är sevärd!

 

Veckans bilder v23
Från vårpromenad

Eklanda skogen

 

SUPERVULKANER ETT HOT MOT LIVET PÅ JORDEN (GP- ARTIKEL)
Det diskuteras om att punktera vulkanen i Yellowstone för att förekomma ett utbrott. Andra varnar för detta, då det istället kan påskynda utbrottet genom att försvaga berget ovanför magmakammaren. Detta har varit starkt omdebatt-erat under de tre senaste åren. Nasa har föreslagit ett borr-hål ner till till tio kilomers djup för att sedan pumpa in vatten.

HASSP-nätverk
med utnyttjandet av 5G, "vadheter, icke-vetande"och den samlade vetenskapen kan vara lösningen.

 

SUPERVULKANER ETT HOT MOT LIVET PÅ JORDEN (GP- ARTIKEL)

Ett utbrott får förödande konsekvenser. Större delen av mänskligheten beräknas gå under vid nästa superutbrott. frågan är inte om, utan när det sker.Det senaste var Tobas utbrott för 73 000 år sedan. Då utrotades nästan mänsklig-heten. Endast 10 000 personer överlevde.
Hela mänskligheten kan spåras till dessa.

Neapel ligger mellan Visuvius och Campi Flegrei. Den senare hade ett utbrott för 40 000 år sedan och tros då ha bidragit till neanderthalarnas död. De senaste 50 åren har marken i området lyfts 3,5 meter.
Här bor 3 miljoner människor rakt över magmakammren.

 

5G MÖJLIGHETER!
Vad säger forskarna om corona och 5G?
Konspirationsteorierna tycks vara minst två till antalet. Den ena hävdar att 5G kan påverka immunsystemet och göra människor mer mottagliga för viruset. Den andra antyder att viruset på något sätt kan överföras genom användning av 5G-teknik. Båda dessa föreställningar är "fullständigt nonsens", enligt Simon Clarke, docent i cellulär
mikrobiologi vid University of Reading.

Femte generationens mobilnät, 5G, kommer att ge oss bättre och snabbare bredband och är under uppbyggnad på flera håll i världen.
HASSP-nätverk
skapar förutsättningar för tester och att utföra konsekvensstudier med utgångspunkt ifrån helheten.

 

5G HOT?

I sociala medier fortplantas konspirationsteorierna om corona lika snabbt som själva viruset sprids i samhället.
Men har strålningen från 5G någonting med coronavirusets spridning att göra? Absolut inte, säger forskare.

Under april 2020 har över 100 incidenter riktade mot mobil-master i Storbritannien och Nederländerna rapporterats,

5G hotar integriteten. Privatpersoner och industrin har stora förväntningar på 5G-teknikens möjligheter till högre hastig-heter och att hantera flera uppkopplade enheter samtidigt.

Det finns också en rad frågor om vad tekniken innebär för användarnas integritet

 

Veckans bilder v22
Från vårpromenad

Skogens trädstammar kan liknas vid samhällets alla typer av stuprörsorganisationer. Båda miljöerna omges av horisonter där vadheter skapas och icke-vetande döljs. Under jordytan är enligt forskarna bara ca 10% utforskat idag. Vi
vet den stora betydelsen av mykorrhiza i skogen.
Kan HASSP bli samhällets "mykorrhiza?

Slutsats:
Covid-19,
.Hälsotek
Socialt kapital,
Vår digitala planet,
Europaperspektivet,
Charter för Göteborg
Systemkritisk socialism,
AI möjligheterna och hoten

Experimentell socialpsykologi,
Samverkan under jord typ mykorrhiza m m
Medborgaren som deltagare i utvecklingen ger arbete åt alla

Mycket talar för:HASSP
dvs en holistisk association i form av en social science park där etablerad forskning och ny välfärdsforskning möts i samverkan med de övriga som krävs för holism, i nya eftersökta mötesplatser i t ex våra landmärken som Kronan.(se bild v20) eller Karlastan (se bild vb1723).

 

Covid-19
Kriser ökar trycket på innovation och utveckling, skriver två debattörer från Forum för Health Policy, en tankesmedja med syfte att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvård och omsorg.
Göteborgsalliansen och Socialdemokraterna i Göteborg har ingått i en tidsbegränsad krisuppgörelse med anledning av coronapandemin.
– Göteborgssamhället står inför en av de största utmaningarna i modern tid, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Corona-krisen drabbar utvecklingsländer hårt och ställer högre krav på global samverkan,

 

EKONOMI

Passiv inkomst, cirkulär ekonomi, bitcoin,
informella valutor, kryptovalutor, myntfot
Dubbla valutor, marknader, kapital osv.
HASSP kan testa!

... ..
 

Veckans bilder v21
Vår digitala planet


Den använder AI, ansiktsigenkänning, realtidsövervakning och molnteknik.

De vill ha din data för att förutsäga vad du kommer att vilja köpa.

Kan identifiera vissa etniska grupper, i en folkmassa.

Den beskriver enskilda beteenden och deras poängvärde.

 

DET OMÄTBARAS RENÄSSANS
AV JONNA BORNEMARK

UR BOKEN!
Ratio och Intellectus. Två olika delar av förnuftet. Inom ratiot bör begreppen ha tydliga definitioner som är lika i relation till alla möjliga situationer. Ratiot sanning är ju just knuten till be-grepp med tydliga definitioner som kan jämföras med sinnes-intryck. Inom intellectus fungerar begreppen på ett annat sätt. Här måste de nämligen föras till icke-vetan-dets närhet… Men inom humanistisk forskning kan vilket begrepp om helst föras till icke-vetandets närhet där dess vadhet kan skärskå- das på nytt.I humanistisk forskning gäller det att välja sina begrepp, välja vilka som är öppet för omförhandling, eller vilka vadheter som kräver att nya begrepp föds.

Vad är det viktigaste i stadsplanering egentligen? Är det helt enkelt att räkna ut vilket sätt vi får den bästa staden eller en förmåga att inte riktigt veta, att vara öppen för en framtid som kan ses på olika sätt och därför behövs medborgardialoger.

Niklas Cusanus är spännande, Hans favorittema var icke-vetande och det är ju något vi inte förstår oss på idag eftersom vi är så fokuserade på vetande. För Cusanus var icke-vetandet de omgivande horisonterna. All kunskap omgies av icke-vetan de. Vi måste veta vart vi är på väg, varför och vem den andra är.


Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Projekten diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möj-ligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också rela-tionen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

Fler begrepp:
Mätbarhetssamhällets problem,
Förpappring och dubbla verkligheter, pedanteri, evidens och psykoterapi, religion, episteme. techne och fronesis

 

Veckans bilder v20
Bostäder vid nya brofästet

(GP-Artikel)

Nästa år tas första spadtaget för ännu ett landmärke i Göteborg.

Byggnaden Konan ska ligga vid
Hisingsbrons fäste.


Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö hoppas att kajen
blir ett atraktivt och tryggt promenadstråk

 

Från vårpromenad
Med HASSP kan vi utveckla en engagerande gemenskap. Forskningen inom socialpsykologin som påvisar såväl människans som djurens sociala förmågor och enskildas innovationsförmågor samt det ännu rätt så outforskade livet under markytan som exempelvis betydelsen av mykorrhiza, kan nu med hjälp av AI och big data utvecklas. Genom att tillvarata alla typer av förmågor är tanken att marknaden ska utgöras av aktörer som inte grundar sin verksamhet på exploatering. Aktiebolag, kooperationen och nya företags-former konkurreras ut på marknadens egna regler. AI kan idag bidra till att medborgarna och staten blir ett "VI" och inte ett "Vi och dom". Statliga stimulanser kan gynna de företags-former som bäst gagnar en hållbar samhällsutveckling.
AI möjliggör ett agilt agerande med ekonomisk tester och buffertar som förhindrar kaos. Ett samhälle som gynnar såväl företagarna som samhället i stort
.
Ett område som svensk kooperativ rörelse misslyckats att etablera sig inom, ijämfört med andra områden, är välfärden.

Där kommer HASSP in som ser till helheten.

Epidemier som exempelvis det rådande coronaviruset hade förmodligen inte kunnat hanteras mest effektfullt i ett decentraliserat sjukvårdssystem, där det krävs snabba och rikstäckande beslut. Det är ett av argumenten för att staten som aktör fortfarande måste existera.

HASSP blir för dagens "stuprör" som Mykorrhiza för träden och svamparna.

 
Veckans bilder v19
Systemkritisk socialism

Ur artikeln!
I sin jakt på en socialdemokratisk idédebatt slår Mike Enocksson ett slag för marknadssocialism. Och efterlyser kooperationens återkomst på spelplanen.
Det socialdemokratiska partiet har "demokratisk socialism" inskrivet i partiprogrammet. Men som jag konstaterade i tidigare artikel verkar varken Reformisterna eller Tiden speciellt intresserade av att driva frågan om ett socialistiskt samhälle, hur det skulle kunna tänkas se ut och hur det skulle kunna uppnås.
Så vad handlar egentligen socialism om? Handlar det om att justera den rådande samhällstrukturen så att den blir lite, lite bättre? Eller handlar det om att i grunden skapa ett helt annat samhälle, ett samhälle där demokratin inte enbart är synonymt med fria och allmänna val?
 

Veckans bilder v18
Våren är här och ur jorden växer ?

En stubbe blir som en gammal gubbe och med
hjälp av mykorrhiza kan han snart åter vissla

 

Veckans bilder v17
Europaperspektivet 2020

Ur boken!
Den nya komissionen går ut hårt och utlovar en ny skatt på digitala tjänster, en europeisk grön giv och ny lagstiftninig kring användandet av artificiell intelligens under 2020. Men det är långt ifrån säkert att medlemsstaterna godkänner kommissionens förslag, vilket innebär att viktiga reformer riskerar att försenas.

Vi ser också att allt större makt koncentreras hos några få globala aktörer inom den digitala plattformsekonomin, vilket väcker frågor om hur dessa företags dominerande ställning kan regleras.Dessutom uppstår nya säkerhetshot i digitaliseringens spår.Cyberattacker mot IT.systemen som styr strategisk infra-struktur såssom energiförsörjning och telekommunikation blir allt vanligare.

De flesta bedömare är överens om att EU har ett stort politiskt inflytande trots att unionen saknar flera traditionella maktmedel såsom skatteintäkter och budgetära resurser.
Statsvetaren G Majone och andra forkare har därför beskrivit Eu som en i huvudsak reglerande stat, i motsats till en stat som styr genom omfördelning av ekonomiska resurser via beskattnning och andra medel.

Det europeiska medborgarinitiativet är det tveklösa flaggskeppet bland EU:s instrument för politiskt deltagande, både på och utanför nätet.

 

Veckans bilder v16
HASSP Årsmöte telefonkonferens

Verksamhetsplanen för nästa år var en av punkterna som behandlades.

Charter för Göteborg ska påbörjas.

 

Veckans bilder v15
Europaperspektiv 2017

Ur boken!

I slutändan handlar det europeisk integrationsprojektet om tillit mellan medlemsländernas politiska eliter och tjänstemannaeliter, samt EU-medborgarnas förtroende för EU:s institutioner.

Hotet mot EU:s sammanhållning är inte bar "Brexit" -frågan utan också migrations - och flyktingkrisen samt den, möjligen mindre spektakulära men viktiga,ekonomiska och sociala krisen.

Både Tusk och Junker är eniga i diagnosen att tillit är ett nyckelbegrepp i arbetet att hitta lösningar på EU:s existentiella kris.

Inte minst för tillitens egenskap att möjliggöra kollektivt handlande har det placerats i centrum av integrationssträvan i Europa.

"Vi har varit så besatta av idén om ett integrerat Europa att vi inte har förmått se att Europas medborgare inte delar vår entusiasm."

 

 

Socialt kapital- i ett välfärdsperspektiv

Ur boken!
Socialt kapital handlar bland annat om att etablera tillits-
eller förtroendefulla relationer till andra.


Kapital är det andra ledet i begreppet socialt kapital. för många av de centralgestalter som varit med om att utveckla detta begrepp har det varit viktigt att just framhäva att den sociala förankringen kan betyda att man har resurser som liknar andra former av kapital, till exempel pengar, materiellt kapital och utbildning (Humankapital)

Socialt kapital handlar om att vi har resurser i våra sociala nätverk som kommer oss tillgodo när vi behöver dem.

Det som bygger upp det sociala kapitalet är en goda viljan, gemenskapen, sympatin, medkänslan och samarbetet.

Coleman betonade att sociala relationer kan utgöra socialt kapital genom att:

• etablera förpliktelser och förväntningar mellan aktörer
• skapa tillit i sociala miljöer
• etablera öppna infomationskällor
• fastställa normer som undersöker vissa beteendeformer
• verkställa snktioner mot dem som bryter mot normerna

 

Veckans bilder v14
Europaperspektiv 2015

Ur boken!

Krisen har dragit isär Europa . Trots att EU
satt kampen mot fattigdom och socialt utanförskap som en av EU:s topprioriteringar har utvecklingen gått i motsatt riktning.

Genom Europa 2020strategin har unionen åtagit sig att lyfta minst 20 miljoner européer ur fattigdom.

I Europaperspektiv 2015 diskuterar elva ledande forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskapden stora centrala, ekonomiska och politiska utmaning som EU-samarbetet står inför.

Krisen har blottlagt EU:s oförmåga att agera kraftfullt på det sociala området.
Social- och välfärspolitik, skattepolitik och merparten av arbetsmarknadspolitiken ligger i allt väsentligt bortom unionens beslutssfär.

Den sociala dialogen som kitt inom EU
Den sociala dialogen kan fungera som ett kitt inom EU
genom att den främjar och skapr samsyn och delaktighet.

 

Veckans bilder v13
Från vårpromenad

Funderingar kring beskrivna experiment
som redovisas i boken
"Experimenttell socialpsykologi"
samt om naturens egna system
som hjälp att förstå hur HASSP och
HASSP-nätverk kan struktureras.

Beskrivningen av hur människor, såväl som djur, agerar som ensam och i grupp med eller utan åskådare påvisar att man inte kan isolera ett beteende som det rätta eller sanna i en föränderlig värld.

I naturen sker en samverkan mellan träden (stuprören)

Svamparna är inblandade i ett intrikat samspel med de omgivande träden.

Det gemensamma organ som svamp och växt bildar under jorden kallas mykorrhiza,
Där möts svampens underjordiska nätverk av trådar (mycelet) och trädens finaste rötter.

På likartat sätt skulle människans kunna bygga upp en hållbar struktur.

HASSP som mykorrhiza

 

Experimentell socialpsykologi
UR boken:
Inledning

Vad är socialpsykologi?
Vetenskapliga kunskapsområden har inga skarpa och fasta gränser.Det vetenskapliga arbetet och dess olika områden täcker delvis varandra.

Socialt beteende
Samtidigt agerande (coaktion)
En av de mer betydande pionjärerna inom socialpsykologin F.H. Allport kallade en grupp individer, som håller på med samma aktivitet, för en samtidigt agerande grupp. Varje individ (eller djur) i gruppen har varsin uppgift.
Var och en utför den samtidigt och i övrigas närvaro.


Man anför ofta Allports experimentresultat för att påvisa grupparbetets positiva effekter i motsats till arbete under isolering. I alla tester med undantag av problemlösnings-
och bedömningsuppgifter visade det sig, att prestationerna
var bättre i gruppen än i ensamsituationen.

Social interaktion
Man har nyligen i laboratorieexperiment funnit belägg för att det förekommer effektiv och meninsfull kommunikation bland djur.

Grupprocesser
Rousseau har sagt att människans svaghet ligger i att hennes önskningar överskrider hennes förmåga att tillfreds-ställa dem. Ingen mänsklig varesle skulle överleva sina första år om den måste lita helt till sig själv för att tillfredsställa de biologiska grundbehoven. och ingen farao skulle ha fått någon pyramid om han bara hade sin egen uppfinningsrikedom och sina egna ansträngningar att tillgå. Men tillsamman kan människorna tillgodose såväl sina egna som andras önskningar.

 

SYSTEMTEORI i praktiken och
framgångsrikt ledareskap med systemteori

Med ett systemiskt arbetssätt är det möjligt att på kort tid åstadkomma förändring.Vardagliga problem får nya infalls-vinklar.Förhållandet mellan stabilitet och förändring, hur slutna system kan kan urarta och varför vi inte ska blanda ihop nivåer i system är t ex insikter som kan bidra till innovativa lösningar.

Boken inleds med den teoretiska grunden för ett systemiskt arbetssätt - helhetstänkandet, att tänka i nivåer, att tänka i termer av information snarare än mekanisk energi och kraft samt begreppen variation och konstans.

 

Veckans bilder v12
covid 19

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna SARS- och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

 

Veckans bilder v11
Michele Lokalvisning

Michéle Jansson
Osteopat D. O, BSc, Cert. MammaMage tränare, Massör

Mamma
Massage Anhöriglots
Idrottsmassage
Svensk klassisk massage

 

Veckans bilder v10
Digital tvilling
Med en digital version av staden kan man inte bara arbeta smartare och mer effektivt med samhällsplanering och trafikfrågor, utan också underlätta dialogen med göteborgarna när det gäller kommande förändringar i staden.

 

Veckans bilder v9
Långedrag GKSS

GKSS grundades 1860 och är idag en av Sveriges största idrottsföreningar med ca 2700 medlemmar och den ledande klubben inom segling.
Basen för vår verksamhet är kappsegling, träning och utbildning med inriktning mot ungdomarna men även vuxna seglare som vill utvecklas vidare.
I Långedrag har GKSS sin hemmahamn, sitt klubbhus samt omklädningsrum med dusch och bastu. Klubbhuset är samlingspunkten för många aktiva medlemmar både sommar som vinter. Här finns även restaurangen Seglarkrogen.

 

 

HASSP: Nätverksmöte på Falken

SVVH = Staden Vi Vill Ha fungerar bland annat somen paraplyförening för ett antal mer eller
mindre självständiga nätverk och arbetsgrupper.
HASSP-gruppen är en av dessa.

 
Veckans bilder v8
HASSP Omvärldsanalys


HASSP står för:
Holistic Association Social Science Park
 


2020 02 20

 

Veckans bilder v7
HASSP En tillbakablick

Från grundvattnets nätverksflöden i Vasastadens lera 1984 till dagens förlag till holistiskt globalt nätverk för mänsklighetens flöden.

 

UPPSTARTSMÖTE FÖR HÅLLBARHETSVECKA

HUR VILL NI DELTA?
VILKA ROLLER KAN DIN ORGANISATION TA?

Alla andra hållbarhetsteman är också välkomna!
Tid: Tisdag 18 februari klockan 10-12, Postgatan 10, Fastighetskontoret, Lokal Amundön, Göteborg Välkomna på uppstartsmöte för årets Hållbarhetsvecka som i år 2020

 
Veckans bilder v6
Varför ett HASSP-nätverk
 

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN
I GÖTEBORG

Besöks av föreningen
Seniorseglarna.

Intressant föreläsning om varvens utveckling i Göteborg samt flera modeller och fotografier från en svunnen tidsepok.

 

Veckans bilder v5
HASSP-utmaningar

De 17 hållbarhetsmålen, MUF:s synvändor och alla stuprörsorganisationerna samt icke vetandet.

 

Veckans bilder v4
Burj Khalifa

 

Världens nu högsta byggnad belägen i
Dubai i Förenade Arabemiraten. Den är 828 meter hög och har 163 våningar,

 
Veckans bilder v3
Dubai vid Burj Khalifa
 

Veckans bilder v2
Dubai

Bilden är tagen nära Burj Khalifa

 

Veckans bilder v1
Doha

Huvudstaden i Qatar

 
ÅR 2020  
 

Veckans bilder v52
Eventuella HASSP- mötesplatser

Under nästa år 2020 kommer
HASSP-gruppen att utreda vilka av
dessa som kan utvecklas inför jubileumsåret 2021

 

Veckans bilder v51
God Jul och Gott Nytt År!

 

 

Veckans bilder v50
HASSP som ett kitt

Ett holistiskt synsätt är
nödvändigt
för att få en hållbar samhällsutveckling.

 
 

Veckans bilder v49
Reväst Handelshögskolan
Stadscentrums roll och cityhandels utveckling-
hur kan vi få en levande stadskärna?

På detta seminarium diskuteras ur olika perspektiv hur vi kan få en levande stadskärna kopplat till olika trender såsom: cirkulär ekonomi, resor, klimat, konsumtionsbegränsning, e-handel och stadland-perspektiv. Vad blir det framtida stadscentrums roll och hur kommer cityhandeln att utvecklas?

 

Mötesplatsen Backa Brunnsbo
NPF-Ninjas har bjudit in Ola Berg

Inspirationskonferens om OneTeamGov

One Team Gov är en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur vi jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder.
1. Arbeta öppet och positivt
2. Göra saker i praktiken
3. Experimentera och iterera
4. Bejaka mångfald och vara inkluderande
5. I hjärtat bry oss om människor
6. Arbeta gränsöverskridande
7. Välkomna teknikens möjligheter

 

Veckans bilder v48
Got United: Drogmissbruket
i Göteborg

Hur kan vi med gemensamma krafter motverka
det accelererande drogmissbruket i Göteborg?
Inbjudna är politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad, föreningar/organisationer som bedriver drogrelaterade verksamheter inom social ekonomi, idrottsföreningar och övriga föreningar/organisationer anslutna till Överenskommelsen Göteborg.

 

Veckans bilder v47
Seminarium om konst i stadsutveckling

Programmet:
Utgår från Göteborgs Stad som exempel på
hur vi på ett medvetet sätt i stadutvecklings-processer kan arbeta med kulturplanering som metod..
Seminariet var en del av uppdraget Kunskapsnav offentlig konst på
Statens konstråd.

Inom satsningen
Konst i Stadsutveckling 2018-2020 samarbetar vi med kommunerna
Öebro, Sundsvall, Falkenberg, Borås, Göteborg och Region Gotland

Bland annat talade Barbara Ekström utvecklingsledare kultur på Stadsdelsförvaltningen Lundby.

Tillsammans med Statens konstråd arbetar stadsdelen Backaplan med Konst i stadsutveckling genom Ångpannegatans processer, ett projekt där lokala konstnärer påverkar stadsplaneringen.

 

Seminarium om konst i stadsutveckling

Bland annat berättade Dennis Axelsson chef för Stadsutvecklingsenheten på Kulturförvaltningen om kulturplanering i Göteborg.

 

Veckans bilder v46
AHA FESTIVAL PÅ CHALMERS

På AHA!-festivalen 2019 (12-14 nov) med temat Förstärkt Autenticitet önskar vi sätta fokus på dessa och relaterade frågor och perspektiv.

AHA!-festivalen för samman artister, studenter, forskare med flera, för att nyfiket utforska och dela tankar kring temat.

Kan vi förbättra människan genom att förstärka vissa funktioner? En robotarm eller modifierat DNA, vad betyder det att vara människa? Kan upplevelsen av att vara ditt autentiska jag förstärkas och är du då mer autentisk?

 

AHA FESTIVAL PÅ CHALMERS Samverkan - ”in concert” - mellan dirigent, solist, orkester och publik.

Jukka-Pekka Saraste, Johan Stern, Christian Blomstrand Moderator - Pernilla Warberg

Samtal om musik ett världsspråk av hög komplexitet och med stor påverkan på medvetande, känsla och samhörighet. Samband mellan musik och rörelse är starkt liksom musikens möjlighet att öppna till människans inre och förlösa känslor. Musiken kan förena människor.

 

Veckans bilder v45
Plank vid Korsvägen

Västlänkens Station Korsvägen
byggs.

 
Röda Sten

Stenen:ett flyttblock av rödgrå granit och väger 20-30 ton,

Enligt en tradition från mitten av 1700-talet skulle stenen ha markerat stadens vattenområde i väster. I krigstid spändes nattetid grova kättingar över älven, fastgjorda i kraftiga järnringar och inslagna i berget på båda sidor, för att förhindra olovlig insegling. För att sjöfararna skulle veta var spärren fanns, målades stenen röd.

Idag förknippas ordet Röda Sten främst med konsthallen Röda Sten.Den ligger i det gamla pannhuset vid hamninloppet. Det är en spännande arena för samtida konst i alla dess former.

 

Nordic Architecture Fair

Syftet med Nordic Architecture Fair är att etablera en nordisk fysisk mötesplats inom arkitektur och samhällsbyggande.


Byggsektorn har flera återkommande mässor, fastighetssektorn likaså, men de som analyserar, ritar och genererar morgondagens samhällen står utan. Detta trots politiska krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet- tre mål som en visionär samhällsutveckling bidrar till.


På Nordic Architecture Fair vill vi sammanföra samhällsbyggandets olika parter: arkitekter, beslutsfattare, byggherrar, politiker, konsulter och leverantörer för att på så vis öka kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna

.
Nordic Architecture Fair är den nordiska mötesplatsen för arkitekter och stadsplanerare.
Mötesplatsen är ett nordiskt forum där visionen är att öka kunskapsutbytet, påverka

 

Veckans bilder v44
Framtidens samhällsbyggare II

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att skapa samverkan och möta framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad. Varje år utbildas nya traineer till nyckelpersoner.

 

Veckans bilder v43
Framtidens samhällsbyggare

Årets utmaning – multifunktionella fastigheter

En röd tråd genom programmet är det stads-utvecklingscase som traineerna arbetar med.

Syftet med caset är att belysa en angelägen stadsutvecklingsutmaning, och att utveckla traineernas förmåga att samarbeta och driva projekt.
Årets case kommer från Vasakronan och handlar om framtidens multifunktionella stadsdelar.

 
Veckans bilder v42
Huseby Bruk

Huseby är ett före detta järnbruk i Skatelövs socken i Alvesta kommun i Kronobergs län.

Det ligger vid Helige å, mellan sjöarna Salen och Åsnen. Den äldsta benämningen av platsen är Hosaby 1419. Namnet antyder byns läge vid oset, det vill säga Helgeåns mynning i sjön Åsnen.
 

Huseby Bruk


Huseby Bruk förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Den publika verksamheten drivs av Huseby Bruk AB, ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta och Växjö kommun.

Den sista privata ägaren Florence Stephens testamenterade Huseby Bruk till staten vid sin bortgång 1979.

Sedan 1982 är Huseby ett publikt besöksmål som bedriver verksamheten i frökens anda enligt uppdraget i testamentet.

 
Veckans bilder v41
Lokala Energisystem


Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor.

Drivna av framtidens utmaningar och med AI-teknik som möjliggörare har FED-projektets nio partners byggt ett sådant system på Chalmers campus Johanneberg och därmed flyttat fram positionerna för lokala energisystem som en möjlig pusselbit i energiomställningen.
   

Lokala energisystem -
viktig pusselbit i energiomställningen

En digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla är igång på Chalmers i Göteborg. Till hösten summerar vi våra lärdomar. Dels om att bygga och drifta systemet, men också våra fem policyrekommendationer för en snabbare energiomställning.

NÄSTA !
TETRA TETROR DETALJ FÖSTORING